logo fun1

HomeAktualnościSPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

  1. 1.Przeprowadzający zbiórkę:

Fundacja Dzieciom POMAGAJ

Wolica, ul. Radosna 1

62-872 Godziesze Małe

KRS 0000285433, NIP 618-206-53-03

tel. kom. 501327434, http://www.pomagaj.org.pl

 

 

  1. 2.Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej i organ wydający:

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 226/2014 z dnia 03 kwietnia 2014r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 

  1. 3.Termin, sposób przeprowadzenia zbiórki:
  • Zbiórka dobrowolnych datków do skarbon kwestarskich przeprowadzona została na terenie miasta Kalisza w terminie do 30.10.2014 r. ? zebrano kwotę 2832,27zł.
  • Zebrano również dary pieniężne poprzez wpłaty w serwisie www.siepomaga.pl, przekazane na konto Fundacji Dzieciom ?POMAGAJ? 12 1090 1128 0000 0001 2311 1742 utworzone w Banku BZ WBK S.A. do przeprowadzenia zbiórki - zebrano kwotę 11190,70zł.
  • Zebrano także dary pieniężne na rzecz jednego z podopiecznych fundacji poprzez wpłaty na konto Fundacji Dzieciom ?POMAGAJ? 12 1090 1128 0000 0001 2311 1742 utworzone w Banku BZ WBK S.A. do przeprowadzenia zbiórki - zebrano kwotę 510zł.
  1. 4.Rozliczenie kosztów przeprowadzonej zbiórki:

Przeprowadzenie zbiórki nie wygenerowało kosztów.

 

  1. 5.Sposób wydatkowania zebranych środków:
  • środki zebrane w kwocie 14532,97zł. zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji czworga podopiecznych fundacji.
  1. 6.Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej:

Fundacja zamieściła niniejsze sprawozdanie na swojej stronie internetowej: http://www.pomagaj.org.pl/ w dniu 29.04.2014 r. Będzie ono tam eksponowane bezterminowo. Dodatkowo, sprawozdanie zostało opublikowane w ogólnopolskim portalu komunikacyjnym NGO (http://www.ngo.pl/).

 

 

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry