logo fun1

HomeOrganizacja zajęć

Organizacja zajęć

 

 

1. Organizacja roku szkolnego  rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, przerwy, dni wolne.

 

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01 września 2016

2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 września 2016

3

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2016

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2016

6

Ferie zimowe

30 stycznia -12 lutego 2017

7

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02 maja 2017

8

Wiosenna przerwa świąteczna

13 -18 kwietnia 2017

9

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16 czerwca 2017

10

Zakończenie rocznych zajęć

23 czerwca 2017

11

12

Ferie letnie,

Dodatkowe zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

23 czerwca 2017

26 -30 czerwca 2017

 

2. Zebrania zespołów terapeutycznych

Lp.

Rodzaj zebrania

Termin

Osoby odpowiedzialne za techniczne przygotowanie rady

1.

Zebranie zespołów terapeutycznych

23 września 2016

Wyznaczane na bieżąco.

2.

Zebranie zespołów terapeutycznych

14 stycznia 2017

3.

Zebranie zespołów terapeutycznych

27 maja 2017

 

 

3. Godziny otwarte dla rodziców - możliwość udziału w zajęciach

.1

Zajęcia otwarte w grupach wychowawczych lub na zajęciach indywidualnych

21.11.2016 r.-35.11.2016r.

.2

Zajęcia otwarte w grupach   wychowawczych lub na zajęciach indywidualnych

24.04.2017r.-28.04.2017r.

 

4. Zebrania z rodzicami

 

Lp.

Termin

Osoby odpowiedzialne

 

1.

30 sierpnia 2016 (g. 17:00)

Dyrektor, wychowawcy grup

2.

30 września 2016 (nowe IPET, IPRW)

Dyrektor, wychowawcy grup

3.

18 stycznia 2016 (g. 17:00)

Dyrektor, wychowawcy grup

4.

6 czerwca 2017 (g. 17:00)

Dyrektor, wychowawcy grup

5. Aktywny udział rodziców w życiu Ośrodka

 

1.

22.12.2016

Spotkanie Wigilijne

2.

10.06.2017

Festyn rodzinny

3.

www.pomagaj.org.pl

Warsztaty dla rodziców

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry