logo fun1

HomeRehabilitacjaTerapia integracji sensorycznej

Terapia Integracji sensorycznej

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia integracji sensorycznej (SI - z ang. sensory integration) polega na wielokierunkowej i wielozmysłowej stymulacji dziecka przez zabawę. Ma na celu poprawę funkcjonowania wszystkich zmysłów oraz całego procesu integracji bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym. Wczesne rozpoznanie deficytów procesów przetwarzania sensorycznego pozwala na efektywną terapię, by umożliwić dzieciom dobre samopoczucie oraz radość płynącą z zabawy i nauki.

Integracja sensoryczna to skomplikowany proces ośrodkowego układu nerwowego pozwalający na właściwą ocenę sytuacji oraz umożliwiający adekwatną reakcję. Mózg musi odebrać informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznać je, posegregować i zinterpretować, a w końcu zintegrować w spójną całość. Twórczyni metody A. Jean Ayres podkreślała, iż adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się.

Zaburzenia mogą być różne, dotyczyć jednego lub kilku zmysłów i mogą występować na każdym etapie tego procesu: rejestracji bodźca, różnicowania, przewodzenia lub też jego interpretacji. Występowanie jakiegokolwiek zaburzenia bardzo utrudnia wywołanie adekwatnej reakcji lub wiąże się z ona z nadmiernym wydatkiem energetycznym, co utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym.

Objawy zaburzeń procesów przetwarzania sensorycznego mogą dotyczyć zarówno funkcji:

  • motorycznych - napięcie mięśniowe, aktywność ruchowa, koordynacja ruchowa i wzrokowo-ruchowa, umiejętność utrzymywania równowagi, umiejętność manipulacji, czynności małej motoryki, planowanie motoryczne, funkcje oralne, w tym mówienie,
  • kognitywnych - trudności w nauce, pisaniu i pisowni, czytaniu, liczeniu, rozpoznawaniu kolorów, kształtów, trudności koncentracji uwagi itp.,
  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • czucia powierzchownego,
  • czucia głębokiego (propriocepcji),
  • zmysłów węchu i smaku,
  • emocjonalnych - lęki: wysokości, odrywania stóp od podłoża, szybkiego ruchu, trudności z autoregulacją zachowań, labilność emocjonalna, brak poczucia bezpieczeństwa, zachowania agresywne i autoagresywne,
  • społecznych - wycofywanie się z grupy rówieśniczej, niechęć do zabaw grupowych, unikanie kontaktów fizycznych, przytulania.

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry