logo fun1

Szkoła

Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wolicy jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką oświatową prowadzoną przez Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o. Nauka trwa trzy lata. Istnieje możliwość wydłużenia nauki o jeden rok.
Uczniowie realizują program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 Edukacja w szkole przysposabiającej do pracy obejmuje przedmioty takie jak:

-funkcjonowanie osobiste i społeczne,

-wychowanie fizyczne,

-zajęcia kształtujące kreatywność,

-zajęcia sportowe,

-zajęcia rewalidacyjne oraz przysposobienie do pracy.

W naszej szkole przedmiot przysposobienie do pracy realizowany jest na modułach z zakresu:

-gospodarstwa domowego,

-sporządzania i wydawania posiłków,

-prac biurowych, prac w szatni,

-prac w ogrodzie,

-wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

-pakowania różnych przedmiotów.

Baza lokalowa, wyposażenie sal jak i otoczenie budynku szkoły umożliwia realizacje zajęć praktycznych ze wszystkich dziedzin przysposobienia do pracy. Ponadto w celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne i integracyjne.

 

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry