Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
5 MAJA - DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ??
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone w całej Europie od lat 90. XX wieku. Ten czas to doskonała okazja do poznania osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin, opiekunów. 5. maja oczy społeczeństwa zwrócone są w stronę osób z niepełnosprawnością intelektualną.
To wspaniała okazja, by pokazać światu obraz osoby niepełnosprawnej nie tylko poprzez pryzmat jej trudności w codziennym funkcjonowaniu, potrzeb ale przede wszystkim ukazując jej możliwości, potencjał i podobieństwo do każdego z nas. Osoby niepełnosprawne intelektualnie tak, jak i my, kochają, mają marzenia, plany, chcą się rozwijać. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powinien więc dać możliwość do zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych- od beneficjentów akcji charytatywnych, leczenia i społecznej ochrony w kierunku równoprawnych członków społeczeństwa objętych prawami człowieka.
Godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie to jej niezbywalne prawo, które wynika między innymi z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych .
Konwencja w swej preambule zaznacza, że niepełnosprawność wynika z interakcji między
osobami z dysfunkcjami, a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie
równości.
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest więc bardzo ważny dla naszych wychowanków, podopiecznych i ich rodzin oraz osób na co dzień z nimi współpracujących tj. nauczycieli, terapeutów, specjalistów, wolontariuszy i wszystkich osób z wielkim sercem, które chcą brać czynny udział w podnoszeniu jakości życia niepełnosprawnych. W tym miejscu składamy wielkie wyrazy szacunku dla wszystkich , którzy razem z Fundacją Dzieciom POMAGAJ oraz ORW CER „TĘCZA” promują pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych i uczą, jak obcować z niepełnosprawnymi, by widzieć w nich partnerów, anie osoby wymagające wyłącznie wsparcia.
FUNDACJA Dzieciom POMAGAJ oraz ORW CER TĘCZA uroczyście obchodzą ten dzień od wielu lat. W tym roku po raz pierwszy Dzień Godności obchodzony jest w tak szczególny sposób- w formie spotkania on-line. Mamy nadzieję, że stworzymy w ten sposób możliwość
prawdziwego spotkania... Spotkania środowiska, jak i ze środowiskiem bliskim dla osób niepełnosprawnych intelektualnie!??

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »