Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
AKTUALIZACJA - dotarł do nas Igor z mamą Anną i już nieaktualne.

Oferujemy od zaraz, dla kolejnej uciekającej przed wojną ukraińskiej rodziny z dzieckiem z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ intelektualną i ruchową, BEZPŁATNE MIESZKANIE, niezbędną pomoc materialną oraz opiekę naszego zespołu specjalistów.

Wykorzystamy nasze nowe, komfortowe mieszkanie opieki wytchnieniowej mieszczące się w naszej siedzibie.
Możemy zapewnić specjalistyczny transport spod granicy.

Prosimy o udostępnianie tej informacji, aby jak najszybciej dotrzeć do potrzebujących.

Kontakt telefoniczny 501327434

Aktualności

czwartek 12 maja 2022CER Tęcza
W naszym Ośrodku co tydzień odbywają się zajęcia z hipoterapii. 🐴🐴 Jest to jedna z wielu metod rehab... Więcej »