Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych – jak sama nazwa wskazuje służyć ma rozwojowi społecznemu wychowanków. Zwykle organizowany jest w ramach zajęć grupowych, jednak nie jest błędem prowadzenie go w diadzie terapeuta – wychowanek. Cele realizowane
w trakcie treningu przysłużyć się mają do rozwoju umiejętności efektywnego funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym. Zajęcia bazują na rozwijaniu umiejętności słuchania innych ludzi, zadawania im pytań, reagowania na to co mówią inni. Ponadto w trakcie zajęć terapeuci pracują z wychowankami nad budowaniem pozytywnych relacji międzyosobowych, podnoszeniem ich samooceny. Różnorodność doświadczeń gwarantuje różnorodność emocji, dzięki temu wychowankowie zdobywają umiejętność rozpoznawania przeżywanych uczuć. Praca w trakcie TUS z grupą stwarza przestrzeń do nawiązywania relacji koleżeńskich, przyjacielskich, integrowaniu się z pozostałymi wychowankami. Radzenie sobie z relacjami to umiejętność rozwiązywania konfliktów – nad tym aspektem także pracujemy w czasie opisywanych zajęć. Umiejętność przeżywania straty i zmiany warunków lub schematów działania stanowi istotny aspekt treningu umiejętności społecznych.

Umiejętności społeczne pozwalają ludziom na zachowanie się adekwatnie do sytuacji. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, autystyczne inaczej postrzegają świat. Zakres ich możliwości różni się od możliwości osób w pełni sprawnych. Często też ilość okazji do doświadczania, przez niepełnosprawnych, sytuacji społecznych jest ograniczona. Z tego względu pracę należy ukierunkować tak, aby aranżować jak najwięcej okazji do wchodzenia w różne role społeczne.

Zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych realizowane są w różnych środowiskach. Umiejętności ćwiczymy z dziećmi i młodzieżą w sali lekcyjnej, w przestrzeni szkoły,
w trakcie spacerów i wycieczek oraz specjalnie organizowanych wyjść w różne przestrzenie społeczne. Lekcje organizowane są z użyciem pomocy adekwatnych do potrzeb wychowanków, np.: planów aktywności, symboli PCS. W trakcie zajęć należy dbać
o pozytywną atmosferę, tworzenie przestrzeni, w której wychowankowie doświadczą przyjemnych emocji, które motywują do dalszego rozwijania własnych kompetencji. Ważnym aspektem lekcji zachowań społecznych jest przedstawienie, jakie kompetencje zostały już nabyte oraz stałe ich powtarzanie celem utrwalenia i generalizacji na różne środowiska.

Trening Umiejętności Społecznych jest istotnym elementem w pracy z naszymi wychowankami. Pozwala rozwijać i doskonalić umiejętności niezbędne
w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Bibliografia:

J. Pilecki „Kształtowanie umiejętności społecznych”

pod. red. K. Kaźmierczak „Podręcznik metodyczny dla prowadzących trening umiejętności społecznych”

A.Jegier, B. Szurowska „Umiejętności społeczne dzieci”

Artykuł przygotowała oligofrenopedagog mgr Katarzyna Wolarz

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »