Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Drodzy Rodzice wychowanków ORW "CER TĘCZA".
Informujemy,że za zgodą organu prowadzącego i dyrekcji
od dnia 20.05.2020 r. realizujemy indywidualne zajęcia:specjalistyczne, rewalidacyjne,rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania w bezpośrednim kontakcie dziecka z osobą prowadzącą zajęcia.
Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych GIS,MZ i MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »