Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Dziś jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.
Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. szacuje się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.


Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko
i długoterminowe stresy co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.

Należy zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

WHO będzie współpracować z partnerami w celu rozpoczęcia kampanii wokół tematu „Uczynienie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dla wszystkich globalnym priorytetem”. Będzie to okazja dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pracodawców, pracowników i innych zainteresowanych stron, aby spotkać się i głośno mówić o tym, co musimy zrobić, aby zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie stały się globalnym priorytetem dla wszystkich.

Niewątpliwie grupą szczególnie narażoną na utratę zdrowia psychicznego są opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Długotrwały stres, przemęczenie, lęk, mogą przyczynić się do wielu problemów zdrowotnych. Dlatego nie wolno bagatelizować sytuacji gdy smutek i obniżony nastrój utrzymuje się długo. Te objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się choroby psychicznej, więc warto szukać pomocy i zadbać o kondycję psychiczną. Pomoc można uzyskać m.in. w Centrach Zdrowia Psychicznego www.czp.org.pl.

Aktualności

poniedziałek 08 lipca 2024CER Tęcza
Rok szkolny w grupie Żółtej upływał niezwykle ciekawie i intensywnie! 🌟 🚍 Wycieczki pełne przygód:... Więcej »