Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Dziś proponujemy artykuł pt.:
JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI WIDZENIA U DZIECI Z DYSFUNKCJĄ WZROKU?

Czym jest umiejętność posługiwania się wzrokiem? Jest to umiejętność korzystania ze wzroku podczas wykonywania różnych czynności. Osoba, której analizator wzrokowy nie jest uszkodzony, nabywa umiejętności posługiwania się wzrokiem w czasie wykonywania różnych codziennych czynności.

Czym może skutkować nieprawidłowo rozwinięta percepcja wzrokowa?
✅ spowalnia nabyte umiejętności samoobsługowe
✅ powoduje unikanie czynności grafomotorycznych
✅ może być powodem bólu głowy.

Dziecko z uszkodzonym wzrokiem w ograniczonym stopniu odbiera bodźce wzrokowe i nie zawsze bez pomocy otoczenia potrafi je wykorzystać. Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest różnorodność bodźców sensorycznych w sprzyjającym otoczeniu. Układanie już małego dziecka na brzuchu zachęca do ruchu, zmian pozycji ciała, sięganie po przedmioty, obserwację swoich działań. Dlatego jakikolwiek ruch, czy w pomieszczeniu, czy na powietrzu jest tak bardzo ważny zarówno dla rozwoju motorycznego i wzrokowego. Poprzez zabawę typu „schowaj –znajdź” może nauczyć się, że przedmioty ulegają przemieszczeniu, a otoczenie podlega zmianom. Ze względu na to, że wiele zabawek nie budzi zainteresowania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, pomoc rodziców będzie polegała także na dostarczaniu bogatej oferty samodzielnie przygotowywanych pomocy (wykorzystując łatwo dostępne materiały pochodzenia naturalnego, znajdujące się w każdym gospodarstwie domowym, np. materiały o różnej strukturze, kontrastowe pudełka, kolorowe lampki, lustro, poznawanie różnych sztućców –plastikowe i metalowe, itp.). Uważna obserwacja dziecka pozwala na dostosowanie form zabaw i ćwiczeń oraz otoczenia. Ale również ta obserwacja reakcji dziecka pozwala na dostrzeżenie dysfunkcji układu wzrokowego, które mogą mieć dwoisty charakter: nadreaktywności (czyli np. unikanie światła, mrużenie) lub podreaktywności zmysłu wzroku (czyli szukania, dopominania się wrażeń wzrokowych). Dlatego bądźmy czujni! Dziecko potrzebuje naszej pomocy i zaangażowania w jego proces rozwoju.

↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️

Pomocne linki są podane poniżej:
A. Parakiewicz: Integracja sensoryczna w terapii widzenia, wyd. Akademia Ćwiczę Oko
http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/kreatywnie-i-dydaktycznie-u-specjalnych-baza-pomyslow/
http://oculino.com/domowa-stymulacja-wzroku-dziecka/
http://oculino.com/niedowidzenie-u-dzieci/

artykuł przygotowała: Tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjotgerapeuta, mgr Ewelina Grzybowska

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »