Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Dziś przedstawiamy artykuł mgr Pawła Kawczyńskiego
oligofrenopedagoga, nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera koszykówki na temat roli aktywności fizycznej w procesie edukacyjnym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

👇👇👇👇👇👇👇

Aktywność fizyczna jest istotnym elementem zdrowego trybu życia, regularne podejmowanie ruchu daje prozdrowotne oddziaływania na organizm. Uprawianie sportu
rekreacyjnego wpływa pozytywnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważną rolę w procesie edukacyjnym osób z niepełnosprawnością. W moim artykule postanowiłem zwrócić uwagę przede wszystkim na walory integracyjne, działanie rehabilitacyjne oraz wpływ aktywności na dobre samopoczucie
wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną.
Aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego przynosi widoczne u wychowanka postępy integracyjne. Z biegiem czasu następuje m.in. wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz adaptacja społeczna. Poprzez uczestnictwo w grupowych zajęciach WF-u uczeń integruje się ze swoimi rówieśnikami oraz pokonuje kolejne bariery. Takie zjawisko jest widoczne chociażby przy odpowiednio dobranych grach i zabawach ruchowych. Kolejną zaletą aktywności fizycznej w procesie edukacyjnym osób z niepełnosprawnością intelektualną jest działanie rehabilitacyjne. Regularne ćwiczenia ogólnorozwojowe i korekcyjne wpływają m.in. na prawidłową postawą ciała, redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej, polepszenie kondycji oraz kształtowanie zdolności motorycznych. Regularny wysiłek fizyczny przyczynia się także do pozytywnych zmian w układzie mięśniowym, kostno-stawowym, nerwowym i krążeniowo-oddechowym - zmiany te szczególnie są widoczne w czasie wzrostu organizmu. Podejmowanie ruchu przyczynia się również do polepszenia samopoczucia wychowanka w trakcie pobytu w placówce szkolnej. U uczniów często jest widoczna radość podczas wykonywania ćwiczeń, ale także spokój i opanowanie po odbytych zajęciach wychowania fizycznego. Przykładem na to są niektórzy nasi wychowankowie, którym aktywność fizyczna pomaga skutecznie rozładować napięcie i regulować emocje, gdy występują u nich poddenerwowanie oraz pobudzenie psychoruchowe z przejawami agresji. Zajęcia WF-u są idealną terapią dla takich wychowanków- mogą oni w czasie zajęć grać w piłkę nożną, koszykówkę, jeździć na hulajnodze, czy skakać na trampolinie. Po podjętej aktywności fizycznej osoby z niepełnosprawnością wykazują się z reguły spokojem i skupieniem, co daje chociażby efektywny przebieg zajęć stolikowych w klasie. Podsumowując, aktywność fizyczna pełni kluczową rolę w procesie edukacyjnym osób z niepełnosprawnością intelektualną, posiada walory integracyjne, oddziaływanie rehabilitacyjne oraz ma wpływ na dobre samopoczucie u wychowanków.​

Bibliografia:
1. Baranowski J., Aktywność fizyczna niepełnosprawnych intelektualnie stopnia lekkiego,
2006
2. Marzec A., Aktywność fizyczna w procesie wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, 2017
3. Szeler K., Wybrane metody terapii osób dotkniętych autyzmem w świetle literatury, 200

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »