Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Dziś zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem:
„Stymulacja polisensoryczna sposobem na doświadczanie wszystkimi zmysłami”

Dla osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej proces nabywania wszelkich umiejętności jest niezwykle utrudniony. Dlatego ważne miejsce w rozwoju tych osób zajmuje stymulacja wielozmysłowa, która pomagająca im w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego ich świata oraz z ich ciała, dzięki czemu stanowi dla nich ważną metodę zajęć edukacyjnych.
Stymulacja polisensoryczna, to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zajęcia polegają na tym, że nauczyciel dostarcza uczniowi różnego rodzaju bodźce zmysłowe: dotykowe, smakowe, węchowe, słuchowe i wzrokowe.
Uczniowie doświadczają jej na co dzień podczas zajęć "Porannego kręgu" - stymulację według pór roku. Każdej z pór roku przyporządkowane są pewne podstawowe bodźce: min kolor , zapach czy smak. Istotą spotkania jest komunikacja i budowanie relacji między ludźmi. W czasie "porannego kręgu" spotykamy się z dziećmi po to, by dać im poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu do spotkania. Służy temu utworzenie kręgu, ciepły nastrój pomieszczenia, zapalona świeca, znajomy zapach. Jednym słowem rytuał, którego reguły są dobrze znane. Każdy element "porannego kręgu" powinien być dla dziecka przewidywalny, a co za tym idzie bezpieczny. Powinien to być czas przyjemny , sprzyjający do odczucia wszystkimi zmysłami otaczającego świata.

Zachęcam do zapoznania się z książką Jacka Kielina ,autorem metody Porannego Kręgu „ Rozwój daje radość”.

Opracowała: mgr Olga Sobocka- Łagoń oligofrenopedagog

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »