Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Finał Akcji Charytatywnej Wigilia 2020

Fundacja Dzieciom „POMAGAJ” w Wolicy od 2007 r. swoje cele statutowe realizuje poprzez działania na rzecz osób niepełnosprawnych , w tym pomoc w leczeniu, rehabilitacji
i edukacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci
i młodzieży.
Działalność Fundacji to również wiele niezwykłych akcji charytatywnych. W tym roku w ramach Akcji Charytatywnej „WIGILIA 2020”, fundacja udzieliła wsparcia finansowego
w łącznej kwocie 20 000 zł.
Wszystkie wnioski, które wpłynęły decyzją Zarządu FDP zostały pozytywnie rozpatrzone.
Podopieczni fundacji i ich rodziny otrzymają refundację kosztów, na zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych i drobnych upominków świątecznych związanych z organizacją Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy Wszystkim zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Zarząd Fundacji Dzieciom „POMAGAJ”

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »