Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Finał Akcji Charytatywnej Wigilia 2020

Fundacja Dzieciom „POMAGAJ” w Wolicy od 2007 r. swoje cele statutowe realizuje poprzez działania na rzecz osób niepełnosprawnych , w tym pomoc w leczeniu, rehabilitacji
i edukacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci
i młodzieży.
Działalność Fundacji to również wiele niezwykłych akcji charytatywnych. W tym roku w ramach Akcji Charytatywnej „WIGILIA 2020”, fundacja udzieliła wsparcia finansowego
w łącznej kwocie 20 000 zł.
Wszystkie wnioski, które wpłynęły decyzją Zarządu FDP zostały pozytywnie rozpatrzone.
Podopieczni fundacji i ich rodziny otrzymają refundację kosztów, na zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych i drobnych upominków świątecznych związanych z organizacją Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy Wszystkim zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Zarząd Fundacji Dzieciom „POMAGAJ”

Aktualności

wtorek 22 czerwca 2021CER Tęcza
Grupa żółta uczciła cały rok szkolny wycieczką do Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów. Pogoda do... Więcej »