Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
FUNKCJE WYKONAWCZE- teoria i praktyka w ORW CER „TĘCZA”🌈
Funkcje wykonawcze stanowią pomost pomiędzy umysłem, a podejmowanym działaniem. Najprężniej rozwijają się w wieku przedszkolnym, jednakże można je stymulować także w późniejszych okresach życia. Poziom ich rozwoju zależny jest od tempa i dynamiki zachodzących w jednostce zmian rozwojowych oraz stymulacji płynącej ze środowiska. FW odpowiadają za podejmowanie działania oraz rozwiązywanie problemów ze względu na określony cel. Wyróżnia się następujące funkcje wykonawcze:
- utrzymywanie uwagi czyli umiejętność skupienia na realizowanym zadaniu mimo występujących bodźców rozpraszających;
- hamowanie to umiejętność powstrzymania się od impulsywnych reakcji, wybiórczość zachowania;
- rozpoczynanie zadań zgodnie z planem, bez nadmiernej zwłoki, zewnętrznej motywacji;
- odczytywanie informacji zwrotnych pozwala zmieniać własne zachowanie na podstawie obserwacji reakcji jakie ono wywołuje w innych ludziach czy w realizowanych zadaniach;
- giętkość poznawcza pozwala dziecku zmieniać swoje zachowanie zależnie od sytuacji, wdrażać nowe strategie działań;
- planowanie służy dziecku do określania kolejności podejmowanych działań oraz poziomu ich istotności;
- pamięć robocza odpowiedzialna za tymczasowe magazynowanie informacji, np.: wskazówek i instrukcji, dla lepszego realizowania zadań.
- metapoznanie to umiejętność określania przeżywanych przez siebie stanów emocjonalnych.
FW mają związek z wieloma obszarami rozwoju i funkcjonowania dziecka. Ich stymulacja dodatnio wpływa na:
- wzrost umiejętności płynnego rozwiązywania zadań i problemów;
- zdobywanie kompetencji językowych i umiejętności mówienia o powziętych planach;
- doskonalenie funkcji wzrokowo – przestrzennych oraz motorycznych;
- rozwój emocjonalny.
W naszym Ośrodku prowadzimy trening umiejętności wykonawczych w oparciu
o Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych, który poprzedzamy dostosowaną do poziomu rozwoju dziecka diagnozą. Program jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Warto wspomnieć, że zadania z zakresu doskonalenia FW prowadzone są w grupie, co wpływa dodatnio na umiejętność prowadzenia wspólnych działań, udzielana sobie podpowiedzi i pomocy, budowania umiejętności współpracy.
mgr Katarzyna Wolarz
Źródło: Materiały szkoleniowe Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”

Aktualności

piątek 17 maja 2024CER Tęcza
🌞 Na Ranczu Targówka jak zwykle dużo się dzieje! 🌿 Młodsze grupy pojechały na Ranczo Targówka odwie... Więcej »