Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FP5FFbkUc3Ew%3Ffbclid%3DIwAR0L62YXoEY7a3DEKmidW5q8GTRJh8aOgSpFDH-vSjP6jcMMYwhdPywTjkI&h=AT3oYEDhapHKov-p7-19VrGV_qF-2fAywDZUsE_yZAU-NnFU8ss-XLwDUgKt7TFW2Jz5KlK_sA3lA6dqRJzHecKPFhrH_BJFkw84tx09tcd2HmwDckQGY9gBg1Jao04yNiFm

Aktualności

sobota 12 czerwca 2021CER Tęcza
Gr granatowa spacerując ulicami Kalisza odwiedziła dziś budkę z książkami oraz wstąpiła na lody trus... Więcej »