Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftvn24.pl%2Fpolska%2Fkoronawirus-w-polsce-dzieci-w-spektrum-autyzmu-a-zdalna-edukacja-4533414%3Ffbclid%3DIwAR38LIWftqTjWSN5_mWToTAQ8uNrC1FfkvE8_pzIZtM355PFBAsaZQSAc60&h=AT1Z_OZWKKT96dXF0_lndcdQ-qxr_lMV22VxeswwoKPuAfkbuGythBvfqmZBRrmGq2URmZsJFR07aHrBlZ67HfHoSKPfYnEvyYaAiD7gKMEmht2ajEdT2R1PCVk7nvU8metvaISlZx9V8hzP5RF9GfM

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »