Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
„ JA CHCĘ ROZMAIWAĆ Z TOBĄ” - korzystanie z komunikacji alternatywnej PECS.
Artykuł przygotowany przez mgr Wiktorię Jeżyk – pedagoga specjalnego.
Komunikowanie się polega na dzieleniu się z inną osobą swoimi uczuciami, potrzebami, pragnieniami, myślami, doświadczeniami. Osoby niemówiące lub z opóźnieniami rozwoju mowy powinny zatem korzystać z alternatywnych metod komunikacyjnych takich jak np. system komunikacyjny PECS.
PECS jest to system fizycznej wymiany symboli pomiędzy osobą niemówiącą a jej rozmówcą. Powstał w 1985 roku jako program treningu porozumiewania się dla dzieci z autyzmem, u których trudności komunikacyjne wynikają głównie z deficytów w sferze społecznej. Dzieci te często unikają interakcji, nie wykazują inicjatywy i komunikują się tylko w odpowiedzi na wyraźna prośbę.
PECS oparty jest na zasadach typowego rozwoju języka – dziecko najpierw komunikuje się za pomocą pojedynczych słów/symboli, a potem uczy się, jak łączyć je w coraz bardziej rozbudowane zdania, co przekłada się na wspieranie rozwoju mowy u dzieci z zaburzeniami lub opóźnieniami mowy. Zaletą metody jest brak konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania czy pomocy edukacyjnych. Wystarczą rysunki, obrazki, zdjęcia czy piktogramy, później ujęte w formę książki komunikacyjnej (np. tablet ze specjalnym oprogramowaniem). Nauka podzielona jest na sześć faz. Czas trwania terapii zależny jest od indywidualnych predyspozycji dziecka.
Symbole PCS są zbiorem prostych rysunków oznaczających podstawowe słowa niezbędne do codziennego porozumiewania się. Są to czasowniki, rzeczowniki, przyimki, zaimki, ale i przymiotniki. Symbole PCS są bardzo proste, wręcz symboliczne, powinny być podpisane, ale podczas tworzenia nowych symboli PCS warto dbać o zachowanie tej szczególnej prostoty i jednoznaczności. Słowa oznaczające pojęcia abstrakcyjne, których nie udaje się wyrazić rysunkiem można zastąpić jakimś wybranym symbolem tak, aby symbol z tym słowem mógł być szybko odnaleziony wśród wielu symboli na tablicy komunikacyjnej przez użytkownika takiej komunikacji. Właściwe wykorzystanie symboli komunikacji obrazkowej PCS wymaga przestrzegania kilku reguł i zasad:
• na początku wprowadzamy symbole słów i pojęć, które są użytkownikowi bliskie, dobrze znane, najczęściej używane w codziennej komunikacji;
• nowe symbole wprowadzamy, gdy mamy pewność, że wcześniejsze już są opanowane;
• wybrane symbole muszą być zrozumiałe i łatwe do rozpoznania;
• symbole powinny być odpowiednio dobrane do wieku i aktualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkownika;
• symbole powinny mieć dostosowaną do użytkownika wielkość oraz ilość na planszy tak, by możliwie czytelnie wskazywał wybrane słowa;
• symbolami PCS znakujemy otoczenie użytkownika (pomieszczenia w domu, meble, przedmioty, sekwencje wykonywanych czynności w łazience, salę w przedszkolu, klasę w szkole, itd.);
Komunikacja przy użyciu symboli PCS może być stosowana stale (komunikacja alternatywna) lub tylko jako okresowa pomoc do porozumiewania się i rozwijania mowy (komunikacja wspomagająca). Dla wielu użytkowników może to być tylko dodatkowy sposób komunikowania się, wspierający ich obecne i/lub przyszłe umiejętności. W innych przypadkach może to być jedyna metoda przekazywania swoich potrzeb.
Każdy z nas na pewno znalazł się w sytuacji bycia niezrozumianym przez kogoś lub grupę osób. Wiemy jakie uczucia temu towarzyszą. Otóż bardzo ważnym elementem związanym z posługiwaniem się symbolami komunikacji obrazkowej PCS jest wyraźne zmniejszenie frustracji wynikającej z niemożności wyrażania swoich podstawowych potrzeb, doznań, uczuć i emocji, a w połączeniu z dynamicznym rozwojem kontaktów międzyludzkich wpływa to bardzo korzystnie na rozwój mowy.

Aktualności

czwartek 24 listopada 2022CER Tęcza
Dzisiaj Maja z Grupy Seledynowej obchodzili swoje ósme urodziny😍🥳🎂 Maju, życzymy Ci wszystkiego pięk... Więcej »