Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Kolejny artykuł przygotowała dla nas mgr Marta Jaskuła- fizjoterapeutka, Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalizacją jazda konna, Instruktor Szkolenia Podstawowego, posiadaczka Złotej Odznaki Jeździeckiej oraz czynny instruktor i sędzia w dyscyplinie skoki przez przeszkody
Hipoterapia – naturalna forma rehabilitacji
Pod pojęciem hipoterapii określa się szereg działań terapeutycznych z wykorzystaniem konia. Jej fenomen polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sfery ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną. Ciepło zwierzęcia (temperatura ciała wyższa o jeden stopień w stosunku do temperatury ciała człowieka) i rytmika jego ruchów wpływają na normalizację napięcia mięśniowego dziecka. Długość kroków konia odpowiada przeciętnej długości kroków dorosłego człowieka. Co więcej siedząc na koniu jeździec doświadcza swobodnego, powtarzalnego ruchu miednicy, podobnego do ruchu miednicy podczas chodu zdrowego człowieka. Te czynniki sprawiają, że koń staje się bezcennym kompanem do nauki reedukacji chodu. Doświadczony koń terapeutyczny „dąży” do dostosowania tempa i rytmu swojego chodu do możliwości ruchowych danego pacjenta. Ponadto zmiana tempa, położenia ciała i kierunku jazdy stymuluje zmysł równowagi. Poprzez stymulację receptorów dotykowych oraz proprioreceptorów koń oddziałuje na zmysł dotyku, czucie powierzchowne oraz czucie głębokie. Wśród korzyści płynących z hipoterapii należy również wymienić: zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, zmniejszenie agresji, poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także rozwój samodzielności.
Pośród form hipoterapii oprócz samej jazdy i poddawania ciała pacjenta ruchom konia, wyróżnia się również m. in. fizjoterapię na koniu, czyli gimnastykę leczniczą wykonywaną na końskim grzbiecie, a także terapię poprzez kontakt z koniem, której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta ze zwierzęciem.
Wśród wskazań do hipoterapii dzieci należy wymienić w szczególności:
• Zespoły neurologiczne – MPD, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, choroby mięśni
• Zespoły ortopedyczne – wady postawy, skoliozy, stany po amputacjach i wady rozwojowe kończyn
• Zespoły genetyczne – m.in. zespół Downa (konieczne jest wykonanie zdjęcia RTG odcinka szyjnego kręgosłupa), przepukliny oponowo-rdzeniowe, zespoły psychologiczne (zaburzenia emocjonalne, niepełnosprawność intelektualna i inne).
Do przeciwwskazań należą m. in.:
• Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia
• Niewygojone rany
• Nietolerancja formy zajęć przez dziecko, np. niepochamowany lęk
• Pogorszenie stany zdrowia w zespołach neurologicznych
• Podwyższona temperatura, ostre choroby infekcyjne
• Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych
• Padaczka lekooporna
• Brak umiejętności samodzielnego utrzymania przez dziecko głowy w pozycji pionowej.
Rodzic, który chce aby jego dziecko uczęszczało na zajęcia hipoterapii, powinien udać się do lekarza prowadzącego, który rozważy wszystkie wskazania i przeciwwskazania do tej formy rehabilitacji. Zajęcia hipoterapii powinien prowadzić przeszkolony, posiadający certyfikat hipoterapeuta. To on dobiera rodzaj aktywności na koniu lub przy koniu, a także jest odpowiedzialny za sposób asekuracji i bezpieczeństwo pacjenta.
Piśmiennictwo:
1) M. Sobuś, S. Łagan, „Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji”, „Aktualne Problemy Biomechaniki”, nr 4, 2010r.
2) M. Bednarczyk, „Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych”, „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, nr 15, 2015r.
3) D. Sawaryn, „Właściwości konia i mechanizm oddziaływania terapeutycznego”, „Fizjoterapia”, nr 16, 2008r.
4) R. Bilke, „Hipoterapia i jej wpływ na dzieci i młodzież”, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, tom 26, cz. 1, 2017r.

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »