Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Komunikat Dyrektora ORW ”CER TĘCZA”

Szanowni Rodzice, drodzy Wychowankowie.

Decyzją dyrektora od dnia 09.11.2020 r. zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych będą odbywały się w grupach 2 osobowych.
Nauczyciele specjaliści zostają oddelegowani do pracy
w przydzielonych zespołach.

Cały zespół ORW realizuje zadnia z zachowaniem bezpieczeństwa, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby Naszych wychowanków.

Przypominam również, że ORW oferuje pomoc psychologa, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu konsultacji.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i spokoju.

Agnieszka Nowak
Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
“Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne TĘCZA”

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »