Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
mgr Agnieszka Trzcińska- oligofrenopedagog, specjalista tyflopedagog - surdopedagog

Założenia dotyczące usprawniania widzenia u małych dzieci

Dziecko słabowidzące, aby mogło korzystać ze swego często w poważnym stopniu osłabionego widzenia, powinno być poddawane systematycznej stymulacji wzrokowej, prowadzonej od pierwszych tygodni życia dziecka. Tylko w warunkach kiedy dostarczane są bodźce wzrokowe odpowiednie do możliwości wzrokowych dziecka (przede wszystkim zabawki silnie kontrastowe, odpowiednio oświetlone) dziecko słabowidzące ma szansę rozwinąć widzenie tzn. rozwinąć kolejne funkcje wzrokowe i osiągnąć coraz wyższe poziomy funkcjonowania wzrokowego.

Kolejne funkcje wzrokowe u dzieci słabowidzących mogą pojawiać się później niż u dzieci bez problemów z widzeniem. Jeśli jednak dzieci z pewnymi możliwościami wzrokowymi (słabowidzące) nie są poddawane terapii widzenia, często pozostają funkcjonalnie
niewidome (większość małych dzieci słabowidzących nie jest w stanie spontanicznie nauczyć się korzystania z tych możliwości wzrokowych, jakie posiadają). Może doprowadzić to do tzw. „ funkcjonalnej ślepoty”, czyli stanu, kiedy istniały pewne możliwości wzrokowe, a nikt nie pokazał dziecku, jak je wykorzystywać w codziennym funkcjonowaniu i nie podjęto próby stymulowania wzroku, a tym samym rozwijania umiejętności widzenia. Wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że osoba ta jako starsze dziecko i jako dorosły człowiek prawdopodobnie już nie nauczy się patrzeć i zawszę będzie posługiwać się tylko dotykowymi i słuchowymi schematami poznawania świata, ponieważ w dzieciństwie, a więc w okresie kiedy można było najbardziej skutecznie wpłynąć na przebieg rozwoju widzenia, nikt nie wskazał rodzicom małego słabowidzącego dziecka takich możliwości.

Decydujący jest tu pierwszy rok życia dziecka, ale rozpoczęcie oddziaływań mających na celu usprawnianie widzenia po skończeniu przez dziecko pierwszego roku życia nie wyklucza rozwoju widzenia, choć może on postępować w znacznie wolniejszym tempie.

Każde dziecko z uszkodzeniem wzroku powinno być poddawane terapii widzenia. Każde powinno mieć szansę na naukę korzystania z osłabionego widzenia !

mgr Agnieszka Trzcińska

Aktualności

środa 10 kwietnia 2024FD Pomagaj
🌈🎶 Konkurs Taneczno-Muzyczny "TĘCZOWE NUTKI" dla Szkół i Przedszkoli! 🌈🎶 🎉 Czy jesteście gotowi na... Więcej »