Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
mgr Paweł Kawczyński – oligofrenopedagog, muzykoterapeuta
Zastosowania muzykoterapii w procesie terapeutycznym dzieci z
niepełnosprawnością
Muzykoterapia to istotny i nieodzowny element w procesie terapeutycznym dla
dzieci z niepełnosprawnością. Terapia z wykorzystaniem muzyki przynosi wiele
pozytywnych oddziaływań – m.in. pełni rolę wyciszającą, relaksacyjną oraz
usprawniającą zdolności muzyczne i artystyczne. Ponadto muzykoterapia dostarcza
dziecku pozytywnego doświadczania społecznego, usuwa napięcia psychofizyczne
oraz koryguje zaburzenia funkcji psychofizycznych. Różnego rodzaju metody i
techniki terapeutyczne mają głównie za zadanie poprawić koordynację motoryczną
dziecka oraz polepszyć koncentrację i pamięć. Istotnymi założeniami muzykoterapii
dla dzieci jest także pobudzenie fizyczne i nauka prawidłowego wyrażania swoich
uczuć oraz poczucia sprawstwa.
W muzykoterapii dzieci z niepełnosprawnością wykorzystuje się szeroki zakres
technik. Terapeuci stosują chociażby terapię dzieci muzyką, ruchem i mową wg
Janiny Stadnickiej, system Carla Orffa, ćwiczenia uwrażliwiające na muzykę i jej
elementy, a także ćwiczenia rytmiczne. Jeżeli chodzi o rodzaje metod, możemy je
podzielić na: relaksacyjne, kreatywne, treningowe, komunikatywne oraz aktywizujące.
Aktywności, które podejmują dzieci na zajęciach z muzykoterapii to przede
wszystkim śpiew piosenek, gra na instrumentach, słuchanie muzyki oraz zabawy
muzyczno-ruchowe. Terapeuci wykorzystują również elementy dźwiękonaśladowcze,
taniec, improwizacje wokalne, a także ćwiczenia mowy: rymizację sylab, wyliczanki i
ćwiczenia dykcji.
Terapia muzyką bardzo dobrze sprawdza się w procesie terapeutycznym
względem dzieci z zaburzeniami rozwoju. Muzykoterapia jest niezbędna w terapii dla
dzieci niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących, a także
wychowanków w spektrum autyzmu. Z terapii muzycznej korzystają także dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Muzykoterapia dziecięca charakteryzuje się dużą ilością ćwiczeń, które mają
głównie na celu ogólne usprawnienie zdolności psychicznych i fizycznych. Ćwiczenia
te mają często charakter zabawowy i integracyjny.​
Bibliografia:
1. Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Copyright Kinga Lewandowska,
Gdańsk, 2007
2. Gąsienica-Szostak A., Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, PZWL,
Warszawa, 2022
3. Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Impuls Kraków, 2003

Aktualności

poniedziałek 08 lipca 2024CER Tęcza
Rok szkolny w grupie Żółtej upływał niezwykle ciekawie i intensywnie! 🌟 🚍 Wycieczki pełne przygód:... Więcej »