Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Na zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju również świątecznie!
Dzieci w ramach stymulacji polisensorycznej wykleiły baranka z popcornu. Nie zabrakło także zabaw logorytmicznych w ramach, których grupa poznała pokarmy znajdujące się w koszyczku wielkanocnym.

Przypominamy ,że w naszej placówce organizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to szereg działań mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie to również wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie dziecka.

Aktualności

środa 15 września 2021CER Tęcza
Cudowny czas, wspaniałe towarzystwo 😃 Grupa niebieska i różowa łapie ostatnie promienie letniego sł... Więcej »