Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Najlepsze życzenia dla Wszystkich pracowników oświaty składają uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Tęcza, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz wychowankowie ORW CER TĘCZA???