Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Oj, działo się na Wolicy !

W dniu 24 października 2019 r. w Wolicy na Strzelnicy, myśliwi spotkali się z uczniami Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego, Centrum Edukacyjno Rehabilitacyjnego Tęcza oraz z uczniami klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach.
Celem wspaniałego spotkania i przekazania wyjątkowych informacji i wiedzy był konkurs wiedzy przyrodniczo – łowieckiej pt. „Piknik edukacyjny – Myśliwi Dzieciom”. Organizatorem był Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu. Prowadzącymi byli min: Pan Marek Wielgosz, Pan Marek Przybylski oraz Panie Katarzyna Kuścielak, Marcelina Biegańska, Krystyna Pachlewska- Kozioł, Kornelia Czerniak, która jednocześnie jest utytułowaną sygnalistką myśliwską i grała nam na rogu myśliwskim. Oraz inni zaangażowani w całe przedsięwzięcie i wspaniałą organizację.
Największe zainteresowanie wzbudziła wśród uczniów różnorodność gatunków leśnych zwierząt które obcują w naszych lasach. Dostarczono w sposób niezwykle umiejętny wiele niezbędnych informacji, przekazano uczniom zasady prowadzenia obserwacji naszych zwierząt. Specjalnie zwracając uwagę aby nie karmić- pod żadnym pozorem lisów, a szczególnie dzików podchodzących później w obręb zabudowań. I jak należy się zachować w przypadku spotkania bezpośrednio lochy ze swoimi młodymi. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego niektóre zwierzęta coraz częściej nie wykazują bojaźni przed ludźmi i pojawiają się w obrębie zabudowy wiejskiej, a nawet w miastach. Przekazana została również informacja- jaką rolę spełniają myśliwi w gospodarowaniu gatunkami zwierzyny łownej, w ochronie i zachowaniu naturalnego środowiska przyrodniczego oraz siedlisk dla różnych zwierzątek.
Dzieci i młodzież dowiedziała się, że nie wolno pod żadnym pozorem podchodzić do napotkanych małych sarenek i zajączków. Poznały co to są tropy, jak wyglądają legowiska zwierząt leśnych, jak myśliwi i leśnicy pomagają, obserwują zwierzynę leśną i jak wspierają naszych „leśnych przyjaciół” zimą oraz w ciągu roku.
Po zakończonych konkurencjach, ucztowaliśmy podczas wspaniałego ogniska we wigwamie na strzelnicy. Były przepyszne kiełbaski.
Organizatorzy okazali się wielkim sercem, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, drobne upominki oraz dyplomy wyróżniające.
Była to wspaniała przygoda i oby takich było coraz więcej, ponieważ potrzeba nam właśnie takich osób wspierających i otwartych na pomoc i wsparcie drugiej osoby.
Dziękujemy z całego serca za pomoc, wsparcie i dobre słowo.

Aktualności

środa 15 września 2021CER Tęcza
Cudowny czas, wspaniałe towarzystwo 😃 Grupa niebieska i różowa łapie ostatnie promienie letniego sł... Więcej »