Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Pamiętamy!???

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Celem dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. ?

Dzień ten również bywa nazywany Dniem Kolorowej Skarpetki- na gest solidarności z osobami z Zespołem Downa zakładamy tego dnia? różnobarwne skarpetki nie do pary. To nie przypadek, że Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca- w 21. parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. ?