Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Październik jest międzynarodowym miesiącem AAC, co oznacza komunikację zastępczą i wspomagającą. Obecnie używa się jej w Polsce coraz częściej. 🗣🤲👀

Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia np. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem.

Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów w jaki porozumiewają się ludzie używając pomocy komunikacyjnych. Nasi wychowankowie niemogący posługiwać się mową werbalną mogą używać znaków graficznych- obrazków, zdjęć, symboli; znaków manualnych- gestów lub znaków przestrzenno-dotykowych- przedmiotów. Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia. Sprawia to, że pokonują bariery w porozumiewaniu się i stawaniu się niezależnymi. 😀👍

W naszym ośrodku w miesiącu październiku kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych naszych wychowanków. Zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji odbywały się nie tylko na zajęciach logopedycznych, ale również na zajęciach w grupach rewalidacyjno-wychowawczych oraz edukacyjno-terapeutycznych. Dzięki zaangażowaniu wychowawców i terapeutów nasi wychowankowie nabywają sukcesywnie nowe kompetencje komunikacyjne. Korzystamy m.in. ze strategii PECS, narzędzi wysokiej technologii np. Eyetrackera, programów komputerowych: Eye Gaze Attention and Looking, Big Bang Obrazki, przyciski Big Mac, switch oraz tablet z aplikacjami Let Me Talk i Cough Drop. 😀👍

W bieżącym roku szkolnym wdrażamy u naszych wychowanków tzw. Model aktywny według
dr Grycman. Prezentuje on podejście oparte na postrzeganiu rozwoju dziecka w kontekście jego środowiska i codziennych aktywności, w którym angażowane jest ,,aktywne dziecko” w różne interakcje. Głównym zadaniem tego modelu jest budowanie autonomii dziecka i gotowość rodzica do uznania jego niezależności i podmiotowości. 🤗

----------------------------------------------------------------

Artykuł przygotowały mgr Dorota Lisiecka neurologopedka oraz mgr Marlena Garncarz logopedka.

↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️

Aktualności

środa 10 kwietnia 2024FD Pomagaj
🌈🎶 Konkurs Taneczno-Muzyczny "TĘCZOWE NUTKI" dla Szkół i Przedszkoli! 🌈🎶 🎉 Czy jesteście gotowi na... Więcej »