Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC.❤️

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC czyli komunikacji zastępczej i wspomagającą.

Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia (m.in. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, głuchoniewidome).

W naszym Ośrodku na co dzień podejmujemy wiele działań związanych z rozwojem takich sposobów komunikowania się.
Z okazji październikowych obchodów AAC zorganizowaliśmy wydarzenie skupiające się na komunikacji AAC związanej z tematyką jesienną. 🍁🍂🍎🍐🫐

Wychowankowie wszystkich grup aktywnie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem różnych strategii komunikacyjnych m.in. Strategii Pecs, przycisku bicmac z nagranymi komunikatami, prezentacji multimedialnych z symbolami pcs. Mieli okazję wszystkimi zmysłami doświadczać dobrodziejstw jesieni. Smakowali miodu, powideł, owoców jesieni. 😋Dotykali szyszek, kasztanów, liści, gałęzi drzew.✋ Zmysł zapachu stymulowany był jesiennymi olejkami. 👃 Nie zabrakło ścieżek sensorycznych i zabaw ruchowych.

Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Dlatego poświęcamy tej komunikacji wiele uwagi w naszej codziennej terapii. ❤️🌈

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Aktualności

piątek 03 marca 2023FD Pomagaj
Podaruj 1,5% podopiecznym Fundacji Dzieciom "POMAGAJ" 🧡 Jesteśmy Fundacją pełną energii do działani... Więcej »