Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
„Pedagodzy dla rodziców”

W dniu dzisiejszym zachęcamy do przeczytania artykułu opracowanego przez Renatę Zdun
oligofrenopedagoga ORW „CER TĘCZA”

JA I MOJE POTRZEBY- program kinestetyczno-komunikacyjny dla dzieci ze znaczną
i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Dzieci, które mają trudność z identyfikowaniem własnych potrzeb, mogą się komunikować poprzez wyuczenie pewnych zachowań, symbolicznych gestów, znaków, które będą rozumiane, właściwie dobrane i identyfikowane między innymi dzięki programowi kinestetyczno- komunikacyjnemu. Jakie są cele tego programu?
1) Cele wynikające z usprawniania komunikacji:
- osiągnięcie komfortu psychicznego i fizycznego
- budowanie własnej tożsamości- oswajanie z brzmieniem wypowiedzi słownych
2) Cele wynikające ze stymulacji kinestetycznej:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
- rozwijanie poczucia sprawstwa
- wzrost motywacji do komunikacji i sygnalizowania potrzeb
Wyróżniamy 10 podstawowych potrzeb dziecka: Jestem głodny, Chcę pić, Jest mi zimno, Jest mi gorąco, Jestem zmęczony, Chcę się bawić, Chcę na dwór, Chcę do domu, Przytul mnie, Uspokój mnie/ Ukołysz mnie. Jak te potrzeby zidentyfikować? Model pracy wygląda następująco, na jednym z przykładów potrzeb dziecka:
Chcę pić
1. zidentyfikowanie potrzeby dziecka w danej chwili
2. słowne nazwanie potrzeby dziecka- „chcę pić”
3. wielozmysłowy symbol – przesunięcie otwartej dłoni od brody w dół szyi i mlaśnięcie ustami
4. powtórzenie nazwy potrzeby i wykonanie wielozmysłowego symbolu
Pomocne może być stworzenie map sytuacji z rzeczywistych zdjęć i komunikatu słownego, np. Narracja na temat jedzenia: Pora coś zjeść, jesteśmy w kuchni ( zdjęcie kuchni). Siadamy wszyscy do stołu ( zdjęcie stołu). Co dziś dobrego zjemy? Jest zupa jarzynowa ( zdjęcie talerza). Smacznego, kochanie! Pomocna literatura poniżej.

Literatura: „ Ja i moje potrzeby” - Anna Różańska- Gał, Joanna Kuś, wyd. Harmonia, 2017 r.
https://harmonia.edu.pl/pl/p/JA-I-MOJE-POTRZEBY/1309

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »