Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
„Pedagodzy dla rodziców”

Dziś zachęcamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Annę Pardelę - nauczyciela oligofrenopedagoga

„Szczególne warunki rozwoju psychofizycznego i somatycznego uczniów zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, wpływające na efektywność prowadzonej edukacji.”

Najlepiej swoje dzieci znacie właśnie Wy rodzice ! Wydaję się to oczywiste, ale w świetle tego, co muszą przeżyć i czego się muszą nauczyć o swoich dzieciach rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, to zdanie nabiera jeszcze większego znaczenia. Występowanie sprzężonych zaburzeń rozwojowych i zachowań trudnych niestety nie pomaga w rozwoju społecznym i psychomotorycznym, a zwłaszcza nie sprzyja prowadzonej edukacji. Tutaj niezbędna jest ogromna współpraca miedzy rodzicami a pedagogami, psychologami, logopedami, rehabilitantami i innymi specjalistami, którzy już od samego początku walczą o jak najlepszy rozwój dziecka. Szczególne warunki rozwoju psychofizycznego i somatycznego, jak również bardzo zindywidualizowane potrzeby danych uczniów mają ogromny wpływ na efektywność prowadzonej edukacji. Mówi o tym rozdział VII opublikowanej rozprawy doktorskiej pt. „ Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji – analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno – wychowawczych „ Pani Sylwii Wrony napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Teresy Borowskiej. W rozprawie tej opisane są w bardzo ciekawy sposób wyniki badań ukazujące charakterystykę dodatkowych czynników utrudniających proces edukacji uczniów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, między innymi takich jak: sprzężenia rozwojowe, przewlekłe choroby somatyczne czy zażywanie leków. W badaniu tym autorka przedstawia również jak ważne w uzyskaniu większych postępów w rozwoju umiejętności psychomotorycznych uczniów jest uczestnictwo w jak najwcześniejszych formach usprawniania rewalidacyjnego.
Bardzo serdecznie polecam zapoznać się z tą pozycją, do której prowadzi załączony link: https://sbc.org.pl/Content/12046/doktorat2924.pdf?fbclid=IwAR2alfCQVEhrqkc8jVLhbN4h1L6WDYVN6MvzJ-qxWeZCDkIjg5EKHd8FufY

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »