Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
„Pedagodzy dla rodziców”

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Dyskryminacja osoby z niepełnosprawnością może przybierać formę pośrednią, bezpośrednią, lub obie formy jednocześnie. Z dyskryminacją bezpośrednią mamy do czynienia wtedy, kiedy nierespektowane są podstawowe prawa osoby niepełnosprawnej w sposób świadomy, celowy. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy prawe te są w pewien sposób łamane lub ograniczane, choć pozornie wydawałoby się, że nie mają wpływu na życie osoby niepełnosprawnej. Dyskryminacja może przybierać różne formy: od uprzedzeń na tle kulturowym, społeczno- ekonomicznym, legislacyjnym lub administracyjnym, do form środowiskowych, a więc np. niedostosowywania budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych. Uprzedzenia lub brak otwartej dyskusji o problemie sprawia, że osoby z niepełnosprawnością są często pomijane w planowaniu i dostarczaniu różnych form usług. W innych przypadkach, usługi oferowane osobom niepełnosprawnym są często niedostosowane do ich realnych potrzeb.
Więcej informacji w związku z problemem dyskryminacji osób niepełnosprawnych udziela: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,56,przeciwdzialanie-dyskryminacji
opracowała mgr Agnieszka Trzcińska –oligofrenopedagog

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »