Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
„Pedagodzy dla rodziców”

Październik miesiącem AAC

Co to jest AAC? - to metody wykorzystywane do wspierania komunikacji osób z trudnościami w werbalnym komunikowaniu się. Dzięki metodom komunikacji alternatywnej osoby te, mogą wyrażać swoje potrzeby, preferencje, wyrażać siebie. Najważniejsza rzecz jaką daje AAC to możliwość nawiązywania relacji z innymi osobami.
Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących. AAC daje osobie niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.
Dla kogo jest AAC?
Użytkownikiem AAC może być każdy, kto ma problemy w zakresie ekspresji i rozumienia mowy (osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją motoryczną).
Z komunikacji wspomagającej korzystają dzieci, u których rozwój mowy jest zaburzony. W takim przypadku wprowadza się symbole (gesty lub znaki graficzne), które pomagają dziecku rozumieć język i coraz lepiej go używać, wspomagając tym samym proces nabywania mowy. należy zaznaczyć, że znaki (najczęściej gesty) są używane równocześnie z mową, wzmacniając komunikaty słowne, ale nie zastępując ich.
Komunikacja wspomagająca używana jest również przez osoby, które posługują się mową werbalną, jednak ich artykulacja jest niewyraźna lub niezrozumiała dla otoczenia. W takiej sytuacji AAC uzupełnia mowę. Celem oddziaływań w tym przypadku jest znalezienie formy ekspresji, która stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z otoczeniem.

W naszym Ośrodku „Tęcza” logopedzi i wychowawcy wykorzystujemy wiele metod i technik, w zależności od możliwości rozwojowych wychowanka. Do nauki nabywania umiejętności komunikacyjnych najczęściej wykorzystujemy strategię PECS (ang. Picture Exchange Communication System) – system fizycznej wymiany symboli (jako nośników znaczenia) pomiędzy osobą niemówiącą a jej rozmówcą.
Dziecko najpierw komunikuje się za pomocą pojedynczych słów/symboli, następnie uczy się jak łączyć je w coraz bardziej rozbudowane zdania. Pracujemy również nad budowaniem motywacji do komunikacji jako najważniejszego elementu w procesie nauki porozumiewania się.
Kilkoro wychowanków posługuje się systemem gestów i symboli graficznych – MAKATON. Wykorzystując naturalny system komunikacji jakim są gesty i naśladując zachowania komunikacyjne dorosłych dziecko może nabywać umiejętność komunikowania się zanim zacznie jeszcze mówić.

Opracowała: mgr Lisiecka Dorota neurologopeda

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »