Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
„Pedagodzy dla rodziców”

Materiał przygotowała:
Wiktoria Jeżyk, oligofrenopedagog ORWCER TĘCZA.

Wpływ bajko czytania na rozwój dziecka z niepełnosprawnością.
Wspólne czytanie buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem, niezwykle stymuluje rozwój mózgu. Rozbudowuje słownictwo, poszerza wiedzę, rozbudza zainteresowania oraz rozwija wyobraźnię. Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi oraz świata . Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię. Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw, sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu. Kształtuje nawyk czytania i interesowania się książkami na całe życie. Czytając określone bajki można przedstawić dziecku obraz świata rzeczywistego. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć dziecko, po godzinach nauki i zabawy pełnych wrażeń i emocji. Bajki można podzielić w następujący sposób: relaksacyjne – mają za cel: wywołanie u dziecka odprężenia i uspokojenia. Bajka ta powinna być krótkim tekstem i trwać od 3-7 minut. Przed opowiadaniem osoba czytająca wprowadza dziecko w stan rozluźnienia mówiąc: teraz posłuchamy bajeczki, usiąść wygodnie, możesz przymknąć oczy. Np.„Bajka o małym kotku” – M. Molicka. Psychoedukacyjne ich celem jest wprowadzenie zmian w szeroko rozumianym zachowaniu dziecka – rozszerzenie możliwego repertuaru zachowań. Powinny mówić o emocjach, przekazywać dziecku określonych wzorców postępowania lub zachowania społecznie akceptowanego. Np. „Piraci i skarb” – jak pomagać innym (A. Kozłowska).Psychoterapeutyczne mają za cel zastępczo zaspokajanie potrzeb dowartościowanie dziecka, które jest w trudnej sytuacji, danie wsparcia poprzez akceptację budowanie pozytywnych emocji, nadziei, przekazywanie odpowiedniej wiedzy o sytuacji lękotwórczej – wskazanie sposobów radzenia sobie. Np. „Fizia i Pan Hałas” (Joanna Brodowska). W trakcie przeprowadzania bajkoczytania można wprowadzić wspomagająco aromatoterapię i muzykoterapię – dzięki czemu dziecko będzie miało możliwość wielozmysłowego poznania docierających do niego informacji o otaczającym świecie. Codzienne czytanie pozwala dziecku na bliski kontakt z książką, która daje poczucie zaufania, akceptacji, bezpieczeństwa, uwrażliwia na dobro i piękno, daje wsparcie, stymuluje rozwój emocjonalny oraz umożliwia poznanie rzeczy fantastycznych.

Bibliografia:
1.Bajkoterapia czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać -Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia
2. Borecka, Irena. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej.-Wyd.2 uzup.- Wałbrzych: Wydaw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
3. Molicka Maria:. Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej terapii.

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »