Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Piosenka udostępniona ze strony Biblioteczka AAC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F138Od6bUAhyUxzXac_cGwEsZCpet470R2%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3n0lk4MoO9nrM5dNZA4qnbP5YvbLjeyHtwT20njNdHKdGDyGlFXIPhIHk&h=AT0sYFoX5iqeM0og3N5-OxCTqv-3kmfe6T7KolJFMgdMqyox_zO9IOux1IETX4n5rOFkdcDnvYJc1NZpj3dgY1DKurUS3DU4NIwEP02wraI-EKscw6iP8EmjExbMcVBW--Dw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2bzX-y-8jj97Le2Xk3p5VAKyZOr6FEO_1SFuRd9zH_Ic09ZS_4FnDaXAniDwFzVPKxUpaPzs4PaVpEERVUWEMYKO06duHvC7H4hZMnOp4dEsm_Izr7Mit31IzGHcnluvsfeD7ewhg9ZjtMmCzgDFuEkInN6gHGJU3llFHtkyigHpZNmlUzSiqgIv8hrEnPyex3mwwDcGucacmbTYP3zjP5tDo5TA

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »