Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
RDI Metoda Rozwoju Relacji

RDI jest metodą terapii zapewniającą całościowe wsparcie dla rodziny dziecka ze spektrum autyzmu, ale także dla dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Metoda RDI koncentruje się na rozwijaniu umiejętności w zakresie trzech głównych objawów autyzmu: wchodzenie w relacje, komunikacja oraz elastyczne myślenie. RDI to skrót od angielskiego Relationship Development Intervention. W Polsce używana jest nazwa Metoda Rozwoju Relacji lub Program Rozwoju Relacji. Jej twórcami są dr Steven E. Gutstein i dr Rachele K. Sheely.

Podstawą RDI jest teoria inteligencji dynamicznej. Według niej procesy myślowe odbywające się w naszych mózgach możemy podzielić na statyczne i dynamiczne. Kiedy używamy inteligencji statycznej w mózgu aktywują się proste połączenia pomiędzy neuronami. Inteligencja dynamiczna wymaga aktywności wielu obszarów mózgu jednocześnie. U osób z autyzmem inteligencja statyczna przeważa nad inteligencją dynamiczną.

Metoda Rozwoju Relacji zawsze na pierwszym miejscu stawia relację z dzieckiem. Podstawowym celem RDI jest stworzenie relacji opartej na zaufaniu, współpracy i radości z bycia razem – relacja przewodnik-uczeń, w której to opiekun (rodzic/terapeuta) w roli przewodnika tworzy dla swojego ucznia (dziecka) sytuacje wymagające od niego rozmyślnego działania, radzenia sobie w dynamicznych warunkach. RDI uczy dziecko, jak myśleć w sposób elastyczny i rozwiązywać problemy. Buduje samoświadomość, motywację oraz pamięć. Uczy, jak budować relacje z ludźmi oraz na czym polega komunikacja.

Pracując każdego dnia, przy najprostszych czynnościach domowych, stopniowo odbudowujemy to, co zostało zaburzone – relację między rodzicem a dzieckiem. Wszelkie aktywności codzienne, jak np. spacer, nakrywanie do stołu, pranie czy przygotowanie posiłków, stanowią doskonałe okoliczności do pracy. Przykładem może być film na którym relacje mama- syn budowane są podczas pieczenia rogali. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Mf3rYWgsEiI.

RDI jest stworzone do pracy w domu, jest stylem rodzicielstwa, na który decydują się domownicy. Metoda opiera się na konsultacjach. Rodzina, która chce rozpocząć program RDI kontaktuje się z konsultantem, który towarzyszy im od początku, ustalając cele. Praca z dzieckiem i z rodzicami odbywa się na indywidualnych spotkaniach oraz na podstawie nagrywanych filmików. Konsultantem może zostać osoba, która przejdzie szkolenie w Centrum RDI w USA.

RDI bywa też stosowane w szkołach oraz w gabinetach terapeutów. Również w naszym ośrodku grupa specjalistów (nauczyciel oligofrenopedagog, terapeuta rewalidacji indywidualnej, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta oraz psycholog), pod nadzorem wykwalifikowanego konsultanta RDI, ma możliwość pracy tą przełomową metodą.Źródło: „Księga RDI” Steven Gutstein ; zaciszeautyzmu.pl oraz polskiautyzm.p

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »