Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Słyszące dzieci- niesłyszący rodzice
KODA (z ang. Kids/Kid of Deaf Adults)- słyszące dzieci niesłyszących rodziców
,,Kiedy mówię, mam zwyczaj bardzo żywo gestykulować. Miałam przez to problemy w szkole.
Szczególnie jedna nauczycielka się na mnie uwzięła. Strasznie jej przeszkadzało to, że bez
przerwy ,,macham rękami".
W rodzinach osób niesłyszących panuje duża różnorodność komunikowania się. Z reguły dla
dzieci KODA pierwszym językiem jest język migowy, a drugim język mówiony, choć nie zawsze
w jednakowym stopniu, ponieważ zdarza się, że język migowy przyswajany jest równocześnie z
mówionym. Dla słyszących dzieci niesłyszących rodziców dobre byłoby stwarzanie sytuacji
naturalnie wzbogacających kompetencje komunikacyjne- zabawy na placu zabaw, czy czas
spędzany ze słyszącymi członkami rodziny. Wszystko to ma za zadanie uniknąć mylnego
wniosku o opóźnieniu językowym i intelektualnym poprzez nierozpoznanie dwujęzyczności u
dziecka. Niesłyszący rodzice czasami pod presją otoczenia negatywnie oceniającego język
migowy, rezygnują często z niego na rzecz mowy dźwiękowej, mimo iż sami nie posługują się
nią w stopniu dostatecznym. Taka sytuacja może prowadzić do zaburzenia więzi rodzinnej oraz
obniżenia autorytetu rodziców. Warto pamiętać, że rodziny osób niesłyszących mają takie same
problemy jak wszystkie inne rodziny, czy te związane z pracą, czy finansowe. Chorują
przewlekle, występują uzależnienia i przemoc. Dzieci rodziców niesłyszących zmuszone są
szybko dorosnąć. Biorą odpowiedzialność za swoje życie i za sprawy rodziny. Pełnią rolę
tłumacza, opiekuna, przewodnika, bufora (przed dyskryminacją ze strony otoczenia). Często już
w młodym wieku dzieci obarczane są odpowiedzialnością za zdobywanie informacji dla
rodziców. W rolę tłumacza dzieci KODA wchodzą bezwiednie i bardzo wcześnie, często już w
wieku 3-4 lat.
Dla osób zainteresowanych tematyką słyszących dzieci niesłyszących rodziców polecam film
„Tamta strona ciszy”- film bardzo dobrze pokazuje problemy i rozterki dorastania z Głuchymi
rodzicami. Kolejnym filmem dotyczącym wyżej wymienionej tematyki jest zdobywca
tegorocznych Oskarów „CODA” , opisujący historię Ruby, który jest jedyną słyszącą osobą w
swojej rodzinie. Gdy rodzinny interes jest zagrożony musi wybrać między swoją miłością do
muzyki, a lękiem przed opuszczeniem domu.
Oligofrenopedagog, Pielęgniarka mgr Anna Pardela

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »