Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Świetlica opiekuńczo-terapeutyczna.
Dziś nasi wspaniali uczestnicyzajęć przenieśli się do krainy bajkowej muzyki.

Aktualności

wtorek 15 październik 2019CER Tęcza
Stumulacja polisensoryczna zmysłu wzroku na zajęciach w grupach rewalidacyjnych. Więcej »