Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Tak też można się bawić ? Zachęcamy??

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaoKcv-5r7rA%26fbclid%3DIwAR3FEOIGKBcyUsBtxDKI2wKvkA1e-QqwNESPTfdFJ2HWPRCRtyoMQ39L8LU&h=AT0JNJS4mJcf46hlEIWNfrcx1_qFu38NSE7-_YM3czS2oZYDf0qd7stR5FcVcOb5treYhyUtM6mc4w4eTtCtpEuO-8OrbYrwNNvcy6nGfZxwk8DvH22g_OJg1Xv1Zal-wIKo

Aktualności

środa 15 września 2021CER Tęcza
Cudowny czas, wspaniałe towarzystwo 😃 Grupa niebieska i różowa łapie ostatnie promienie letniego sł... Więcej »