Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Terapia NeuroTaktylna

Twórcą Terapii NeuroTaktylnej jest dr Swietłana Masgutowa – psycholog. Metoda oparta jest na wieloletniej praktyce dr Masgutowej w pracy z dziećmi i dorosłymi z zespołem stresu pourazowego oraz deficytami rozwoju układu nerwowego. Może być stosowana samodzielnie lub jako terapia wspomagająca.
Metoda Terapii Taktylnej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi i dorosłymi z:
• porażeniem mózgowym
• autyzmem
• zachowaniami agresywnymi,
• lękami i fobiami
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym
• nadpobudliwością psychoruchową
• trudnościami w nauce
• zaburzeniami mowy.

Podstawą terapii jest dotyk. Dotyk ma ogromne znaczenie w życiu zarówno małego jak i dużego człowieka. Wpływa, jak potwierdzają badania naukowe, na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Każdy dotyk jest odbierany przez mózg jako bodziec: przyjemny albo nieprzyjemny. Podstawowym zadaniem układu nerwowego podczas odbioru bodźców dotykowych jest ochrona organizmu przed możliwymi uszkodzeniami fizycznymi w sytuacjach ekstremalnych. Obiektywna lub subiektywna aktywizacja mechanizmów obronnych może powstać zarówno jako reakcja na realne zagrożenie -zły dotyk, bolesny jak również na sytuację, w której praca zmysłu dotyku jest zaburzona lub zakłócona. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest zatem podstawowym warunkiem prawidłowego neurorozwoju, funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz kształtowania się osobowości.
Podstawowym zadaniem terapii jest wpływ na odbiór bodźców z receptorów naszego ciała i tym samym regulacja występujących zaburzeń związanych z odbiorem lub przetwarzaniem bodźców dotykowych, a także zmniejszenie lub zniwelowanie stresu aktualnego lub chronicznego. Doskonale wpływa również na kształtowanie schematu oraz świadomości ciała.
Terapia wykorzystuje do tego techniki: głębokiego głaskania, uciskania, rozciągania, rotacji, wpływając na zmysł propriocepcji, który pełni bardzo ważną funkcję w modulacji poziomu pobudzenia: podnosi go, gdy jest zbyt niski, obniża, gdy jest za wysoki. Doznania proprioceptywne uspokajają i organizują nas, przywracają równowagę, gdy jesteśmy za mało lub za bardzo stymulowani w obrębie jakiegokolwiek innego zmysłu.
Poniżej link do strony instytutu:

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »