Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
W naszej placówce od 29.06 dla chętnych dzieci trwają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast od 06.07-17.07 rozpoczniemy "tęczowe wakacje".