Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Ważne zmiany !

Komentarz Fundacja Autism Team :
"Od 1.01.2022 r. w UE obowiązuje ICD – 11, które wprowadza wiele zmian w kategoriach diagnostycznych w stosunku do ICD-10.
Do chwili obecnej nie opublikowano polskiej wersji. Prezentujemy nieformalny przekład, informując jednocześnie, iż nowa klasyfikacja chorób ICD-11 wprowadza zmiany w systemie kodowania.
W kategorii „zaburzenia ze spektrum autyzmu” nie są już wyróżniane takie zaburzenia, jak Zespół Aspergera.
W odpowiedzi na liczne Wasze pytania: Zespół Aspergera "nie znika" - to wciąż spektrum autyzmu z symbolem 6A02.0, który po odkodowaniu brzmi: "Zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka".
Uwaga! - proces wdrażania ICD11 w Polsce trwa (czas określony 5 lat). Do czasu oficjalnego tłumaczenia i wdrożenia nie powinno się stawiać diagnoz według ICD11. Obecnie wciąż wiążące jest ICD10 i na jego podstawie stawiane winny być diagnozy nozologiczne.
Uspokajamy więc i czekamy na oficjalne tłumaczenia."

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »