Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Wolica, 06.04. 2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z nowelizacją z dnia 3 kwietnia 2020 roku rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 6 kwietnia do 10 kwietnia zajęcia w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych zostają zawieszone. Od dnia 16 marca 2020 roku rodzice wszystkich naszych wychowanków zadecydowali o zaprzestaniu uczestniczenia przez dzieci na zajęcia w ośrodku. Od tego czasu zadania placówki realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostali zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia wychowanków za pośrednictwem: strony internetowej placówki w panelu ORW E-Learning, kontaktów telefonicznych, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.
Jednocześnie informuję, że rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19.

Materiały:
Rozporządzenie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/595/D2020000059501.pdf
Uzasadnienie https://www.gov.pl/attachment/fc944a76-fd42-4ef4-9265-d21fcb3db62b
Informacja MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ograniczenia-w-funkcjonowaniu-placowek-i-poradni-psychologiczno-pedagogicznych


Agnieszka Nowak

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego “Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne TĘCZA”

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »