Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Wpływ środowiska na rozwój mowy dziecka

Artykuł przygotowała logopeda i oligofrenopedagog- mgr Marlena Garncarz

Środowisko, a dokładnie osoby i rzeczy otaczające człowieka i stosunki miedzy nimi są niezwykle istotne w nabywaniu mowy małego dziecka. To właśnie pod ich wpływem dokonuje się ten proces. Mają one znaczenie dla występowania lub braku rozwojowych zaburzeń mowy. Terapia logopedyczna przy opóźnionym, zaburzonym rozwoju mowy i języka czy jąkaniu ma lepsze efekty, kiedy zastosuje się terapię skierowaną w dużym stopniu na wykorzystywanie zasobów
z otoczenia danego dziecka. Czynniki wpływające na nieprawidłowy rozwój mowy dziecka można podzielić na dwie kategorie: zewnątrz- i wewnątrzpochodne. Czynniki egzogenne, czyli inaczej zewnątrzpochodne, to między innymi nieprawidłowe wzorce w mowie z najbliższego otoczenia, w jakim żyje i wzrasta dziecko. Oprócz tego: naśladownictwo, niepoprawna wymowa rodziców, rodzeństwa i reszty bliskich osób. Czasami wpływ ma również zbyt małe zainteresowanie rozwojem mowy dziecka ze strony najbliższych.
Wyniki terapii logopedycznej są zależne od tego, jaki rodzaj i stopień zaburzenia posiada dziecko, czasu interwencji logopedy, a także czy włączona w proces terapii jest rodzina dziecka oraz placówka, do której ono uczęszcza.
Należy więc pamiętać, iż mowa jest uzależniona od uwarunkowań genetycznych, ale też oddziaływań środowiska. W przypadku małego dziecka najważniejsza jest rodzina. Dlatego, by wszelkie pomoce i działania były skuteczne, muszą one uwzględniać cały system rodzinny (a więc włączenie w terapię również rodzeństwa i bliskich dziecka).
Polecamy Państwu zapoznanie się z grafiką, która wskazuje, jak dbać o rozwój mowy dziecka.

Krystyna Błachnio Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s.65-66

Kinga Kozłowska Wady wymowy możemy usunąć-poradnik logopedyczny. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1998, s.29

Katarzyna Węgierska Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka- diagnoza- terapia. Wydawnictwo Edukacyjne akapit, Toruń 2013, s.27-31

Teresa Bartkowska Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego jako wynik oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968, s.9

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »