Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Zachęcamy do lektury artykułu naszej fizjoterapeutki.
👇👇👇👇👇👇👇

Wspinaczka jako forma terapii dla dzieci 🧗🧗‍♂️🧗‍♀️

Wbrew wyobrażeniom sporej grupy rodziców wspinaczka sportowa i jej elementy są aktywnością bezpieczną, oczywiście jeżeli przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz uprawia ją pod okiem osób doświadczonych lub instruktorów. Ruch wspinania jest czymś tak naturalnym dla dzieci jak chodzenie. Od małego w prawidłowym rozwoju, można zaobserwować jak dzieci uwielbiają wdrapywać się na parapety, krzesła, kanapy fotele itp. Elementy wspinaczki możliwe są również do uprawiania przez dzieci z deficytami ruchowymi lub niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich wspinaczka jest dostępna w dostosowanej formie i przy odpowiedniej asekuracji.
Wiele sportów i aktywności ruchowych charakteryzuje się wykonywaniem przez osoby uprawiające powtarzalnych sekwencji ruchowych, tych samych przez długi czas - może być to jeden ruch stale powtarzany lub kilka na zmianę. We wspinaczce natomiast brak jest stałych sekwencji ruchowych. Każda droga wspinaczkowa stanowi niepowtarzalną kombinację ruchów, zależnych od indywidualnych możliwości osoby wspinającej się. Dzieci samodzielnie wykonują ruchy, które same projektują, nie ma narzuconej sekwencji z góry.
Wspinaczka rozwija zdolności motoryczne takie jak:
☑️ siła,
☑️ koordynacja
☑️ wytrzymałość
☑️ gibkość.
Uczy także dziecko zdobywania świadomości: kinestetycznej i układu nerwowego, ponieważ wraz ze zdobywanym doświadczeniem, pewne ruchy stają się automatyczne, wykonywane podświadomie. Polega to na tym, że informacje takie jak: pozycja każdej części ciała, wielkość stopni i chwytów, odległości między nimi, stopnie nachylenia ściany, docierają do mózgu i wracają zinterpretowane w postaci ruchów, które wykonywane są przez mięśnie. Ponadto wspinaczka korzystnie wpływa na budowanie linii środkowej ciała oraz uczy jej przekraczania, w często występujących zaburzeniach schematu ciała u dzieci z różnymi dysfunkcjami. Ruch wspinaczkowy polega na przenoszeniu ciężaru ciała oraz utrzymywaniu równowagi, przez co doskonali mechanizmy równoważne i koordynacyjne. Dodatkowo mamy do czynienia z rozdzielną pracą kończyn górnych i dolnych.
Wspinanie uczy dzieci, że jeżeli chcą wykonać ruch kończyną górną czy kończyną dolną, muszą one być wolne, czyli odciążone. Wtedy liczy się przeniesienie środka ciężkości i znalezienie równowagi tak, aby ten ruch był możliwy do wykonania. Osoba wspinająca, porusza się poprzez przenoszenie ciężaru ciała używając do tego zarówno kończyn górnych jak i stóp oraz całego ciała wykorzystując dostępne miejsca podparcia. Wspinanie, jako jedna z nielicznych aktywności umożliwia ruch w płaszczyźnie pionowej co korzystanie wpływa na wzrost i wzmocnienie kości.
Podsumowując wspinanie jest korzystną formą terapii dla dzieci z deficytami ruchowymi lub upośledzeniami, jak i świetną aktywnością dla dzieci rozwijających się prawidłowo.

↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️↘️
Artykuł przygotowała fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT Bobath- mgr Agata Jeziorska

Aktualności

wtorek 20 września 2022CER Tęcza
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 👇👇👇 Więcej »