Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 🫂

W naszym Ośrodku rozpoczął się cykl zajęć metodą Weroniki Sherborne, który skierowany jest do rodziców naszych najmłodszych Wychowanków.

Weronika Sherborne, nauczycielka wychowania fizycznego, tańca i ruchu, w latach 60. ubiegłego stulecia stworzyła Metodę Ruchu Rozwijającego. Istota tej metody jest wykorzystanie ruchu jako narzędzia wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Głównymi założeniami metody jest rozwijanie poprzez ruch świadomości zarówno własnego ciała, przestrzeni, jak i działania w jej obrębie, usprawnianie ruchowe, a także dzielenie przestrzeni oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi osobami. 🙌🫂

Metoda W. Sherborne wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z wielorakimi zaburzeniami w rozwoju. Ćwiczenia występujące w tej metodzie umożliwiają zdobycie pewności siebie, bezpieczeństwa, poznania swego ciała i jego świadomości, a także wspierają rozwój interakcji społecznych.🤝🙌

Aktualności

poniedziałek 08 lipca 2024CER Tęcza
Rok szkolny w grupie Żółtej upływał niezwykle ciekawie i intensywnie! 🌟 🚍 Wycieczki pełne przygód:... Więcej »