Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Zajęcia grupowe 03.09 i 04.09 🌈🤩

Aktualności

wtorek 15 październik 2019CER Tęcza
Stumulacja polisensoryczna zmysłu wzroku na zajęciach w grupach rewalidacyjnych. Więcej »