Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem. Temat stymulacji opracowany przez C. Delacatho opracowała oligofrenopedagog, mgr Blanka Sikorska.
Delacato w terapii dzieci autystycznych
Założeniem metody C. Delacato jest oddziaływanie oraz normalizacja poziomu funkcjonowania zaburzonych zmysłów osoby autystycznej (wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu). Sensoryzmy, które można zaobserwować u dzieci autystycznych są próbą uregulowania pracy poszczególnych kanałów sensorycznych. Możemy wyróżnić trzy rodzaje zaburzeń kanałów sensorycznych, które charakteryzują dzieci autystyczne. Pierwszym z nich jest nadwrażliwość, spowodowana niskim progiem czuciowym, który pozwala na przekazywanie do mózgu zbyt dużych ilości danych sensorycznych (np. dziecko cierpi z powodu jasnego światła, głośniejszych dźwięków, dotyku). Kolejnym zaburzeniem jest niedowrażliwość, występująca w sytuacji, gdy układ nerwowy przekazuje do mózgu zbyt małą liczbę informacji i wówczas osoba autystyczna poszukuje silnych doznań sensorycznych np. gryzie dłoń. Ostatnim zaburzeniem jest tzw. biały szum. Występuje on w sytuacji, gdy części mózgu odpowiedzialne za odbiór bodźców funkcjonują wadliwie i same wytwarzają zakłócenia – szum w systemie ( dziecko wsłuchuje się w odgłosy płynące z własnego ciała) Ćwiczenia obejmują następujące obszary:
Masaże powierzchniowe i proproceptywne – dla poprawy rozumienia schematu ciała, odczuwania ciała jako całości.
Ćwiczenia słuchowe – dla poprawy rozumienia języka i możliwości właściwego interpretowania otoczenia słuchowego.
Ćwiczenia wzrokowe – poprawiają widzenie obuoczne, koordynację wzrokowo – ruchową Stymulację smaku i zapachu – poprawiają komfort dziecka, zmniejszają uwagę mimowolną na korzyść dowolnej
Stymulację zmysłu równowagi – usprawniają ruchowo, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, redukują hiperaktywność.
Ćwiczenia sensomotoryczne – usprawniają ruchowo, utrwalają skuteczność stymulacji podstawowej.
Efektem terapii jest tonizowanie działania układu nerwowego dziecka w efekcie czego wyrównuje ono indywidualne deficyty, jest spokojniejsze, może przez dłuższy czas skupiać się na wykonywanych aktywnościach
Cele terapii:
1. zrozumienie przez rodziców zachowania swoich dzieci
2. uwolnienie dziecka od dziwnych nawyków sensorycznych, które pochłaniają całą jego uwagę.
Wystarczy kilkanaście minut x2 dziennie by poprawić komfort dziecka. Nasi terapeuci przygotowują zindywidualizowane programy w oparciu o założenia stymulacji wg C. Delacatho.

Aktualności

czwartek 24 listopada 2022CER Tęcza
Dzisiaj Maja z Grupy Seledynowej obchodzili swoje ósme urodziny😍🥳🎂 Maju, życzymy Ci wszystkiego pięk... Więcej »