Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

List otwarty OPP skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego

Zapraszamy do lektury listu otwartego skierowanego do premiera Mateusza Morawieckiego,
który zdecydowaliśmy się jako organizacja podpisać.

Obowiązujący od początku roku Polski Ład, jak również przyjęte przez Sejm kolejne zmiany podatkowe,
jeśli wejdą do porządku prawnego w obecnej formie, oznaczają zapaść finansowania organizacji pozarządowych w stopniu,
którego parlamentarzyści nie są zapewne świadomi.

Wbrew oczekiwaniom, zaproponowany system rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego (wyrównania strat z 1%)
stanowi krok zmierzający do likwidacji demokratycznego charakteru mechanizmu 1%,
przy czym najmocniej uderza w najbardziej potrzebujących – najuboższe środowiska,
najuboższych podopiecznych organizacji pozarządowych, odbierając im często cały przychód z jednego procenta. 

Jako jedna z organizacji świadoma ogromnego znaczenia naszej działalności dla dziesiątek tysięcy osób i rodzin w Polsce,
zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o ponowne rozważenie proponowanych zmian w prawie dotyczących rekompensaty
z tytułu ubytku 1% podatku dla OPP w roku 2023 i w latach kolejnych. I zapraszamy do lektury listu otwartego skierowanego
do premiera Mateusza Morawieckiego, który zdecydowaliśmy się jako organizacja podpisać.

 

Aktualności

czwartek 23 czerwca 2022CER Tęcza
Wszystkim Tatom w Dniu Ojca składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, cierpliwości... Więcej »