Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo
poniedziałek 29 październik 2012CER Tęcza

Ustawiamy się w dużym kręgu, dzieci przyglądają się nam z zaciekawieniem. Tomek i Monika uruchamiają maszynę do robienia baniek mydlanych. W ciągu minuty nasz świat staje się zaczarowany! Są wielkie i malutkie! Mienią się tysiącem kolorów! Unoszą na wietrze, wirują wokół nas! Dzieci śmieją się głośno, nawet te nasze  Smutasy! A my odnajdujemy w sobie też tę dziecięca radość i dmuchamy z całych sił  w małe rureczki, żeby każdy z naszych dzieciaków choć na chwilkę znalazł się w bańkowym, kolorowym świecie!

Oczami wychowanka:

Nasi wychowawcy są niesamowici! Znamy ich dopiero tydzień,  ale już wiemy, że można różnych dziwnych rzeczy się po nich spodziewać!

Dziś zamiast jechać z nami do lasu, ustawili nas  obok siebie, a potem wynieśli jakieś pudło. Coś tam majstrowali? trochę nas to zaczęło nudzić!

Aż nagle z maszyny zaczęły wylatywać kolorowe bańki! Otoczyły nas, wpychały się do oczu i nosa! A gdy padały na nie promienie słońca,  to tak jakbyśmy na moment dotykali tęczy!

Pięknie! Pięknie dzisiaj było! Jak to dobrze, że ci nasi wychowawcy  są tacy trochę zwariowani!

 

 

 

poniedziałek 29 październik 2012FD Pomagaj

I w ciągu paru minut zaczyna panować niesamowity harmider, słychać krzyki, śmiech. Po próbach odszukania swoich szafek oznaczonych wcześniej zdjęciami, zaczynamy wspólne powitanie w wielkiej sali. Po kilkunastu minutach musimy się rozejść do swoich grup, bo dzieci  są niespokojne. Nowe miejsce i tyle obcych twarzy wyraźnie budzi ich niepokój.

No cóż początki są zawsze trudne.

Dziś towarzyszy nam większość rodziców, wciągamy ich do wspólnej zabawy i przyglądamy się naszym wychowankom. Próbujemy odkryć jak najwięcej, by dobrze przygotować zajęcia na następne dni.

Wspólny posiłek też nie wszystkim się podoba, nas zadziwia sposób jedzenia zupki przez Michałka- w biegu!

Najmilszy jest  spacer do pobliskiego lasu! Cieszymy się, że już pierwszego dnia odkryliśmy to co lubimy wszyscy razem!

Oczami wychowanka:

W  tym  nowym miejscu jest bardzo ładnie,  w  sali do której nas wprowadzili było pełno pięknych zabawek. Myślałem, że zaraz nam je podadzą. Ale skąd! Mama złapała mnie od tyłu i posadziła, bo tak kazała jakaś pani, a potem zaczęła się ze mną kołysać.

Po co mam się kołysać? Ja chcę ten żółty samochód! Próbowałem się wyrwać, ale nic nie pomagało, bo mama trzymała mnie mocno. Więc RYKNĄŁEM z całych sił i inni zrobili to samo!  Pomogło! Dali zabawki! Czyli nie jest źle, już pierwszego dnia znalazłem na nich sposób!

 

 

poniedziałek 29 październik 2012FD Pomagaj

Ustawiamy się w dużym kręgu, dzieci przyglądają się nam z zaciekawieniem. Tomek i Monika uruchamiają maszynę do robienia baniek mydlanych. W ciągu minuty nasz świat staje się zaczarowany! Są wielkie i malutkie! Mienią się tysiącem kolorów! Unoszą na wietrze, wirują wokół nas! Dzieci śmieją się głośno, nawet te nasze  Smutasy! A my odnajdujemy w sobie też tę dziecięca radość i dmuchamy z całych sił  w małe rureczki, żeby każdy z naszych dzieciaków choć na chwilkę znalazł się w bańkowym, kolorowym świecie!

Oczami wychowanka:

Nasi wychowawcy są niesamowici! Znamy ich dopiero tydzień,  ale już wiemy, że można różnych dziwnych rzeczy się po nich spodziewać!

Dziś zamiast jechać z nami do lasu, ustawili nas  obok siebie, a potem wynieśli jakieś pudło. Coś tam majstrowali? trochę nas to zaczęło nudzić!

Aż nagle z maszyny zaczęły wylatywać kolorowe bańki! Otoczyły nas, wpychały się do oczu i nosa! A gdy padały na nie promienie słońca,  to tak jakbyśmy na moment dotykali tęczy!

Pięknie! Pięknie dzisiaj było! Jak to dobrze, że ci nasi wychowawcy  są tacy trochę zwariowani!

 

 

 

środa 24 październik 2012CER Tęcza

  

mgr Agnieszka Nowakalt  

 • dyrektor ORW "CER TĘCZA"
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej
 • szkolenie -Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społeczne
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości  pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • szkolenie- Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON - poziomI, II, III
 • szkolenie - Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- PECS - Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • konferencja naukowo- szkoleniowa "Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie - Nowa podstawa programowa  2017 -  Jak efektywnie  uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodnie z nową podstawą programową?
 • II forum  dla rodziców i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka

 


  

altmgr Sławomir Nowak

 • założyciel i prezes zarządu Fundacji Dzieciom Pomagaj
 • prezes zarządu Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o.
 • dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społecznej
 • Międzynarodowe seminarium  na temat autyzmu -- terapia dziecka z autyzmem jako część procesu leczenia
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- MAKATON - poziom I
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


                              mgr Emilia Stefaniak

emilka

 

 • Główna księgowa    
 • specjalista ds. rachunkowości i rozliczen podatkowych
 • spaecjalista ds. kadr i płac
 • Certyfikowany Administrartor Bezpieczeństwa Informacji    
 • Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • wykładowca wrdożeniowiec - szkoleniowiec oraz konsultat doradca w zakresie ksiegowości, rachunkowości , podatków, kadr i płat
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs - Bilans 2017 - przygotowanie do zamknięcia  roku w aspekcie rachunkowym i  i podatkowym
 • szkolenie - dotacje oświatowe 2018

 

 


 

altmgr Małgorzata Zduńczyk

  • psycholog - specjalność psychologia kliniczna
  • studia podyplomowe - pedagogika stosowana
  • kurs - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
  • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • szkolenie- MAKATON -poziom I
  • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
  • szkolenie- terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży.
  • szkolenie- Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej.
  • zajęcia wykładowo-warsztatowe -ABC terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • szkolenie nadające uprawnienia  do posługiwania się  w praktyce diagnostycznej Skalą  Inteligencji Stanford-Binet 5

 

 


 

STR MAJCHRZAK

mgr Magdalena Majchrzak

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • neurologopeda kliniczny
 • oligofrenopedagog
 • I Forum Terapeutów Sala Doświadczania Świata  teoria i praktyka
 • szkolenie- II Forum Terapeutów- " Nasz podopieczny w sali doświadczania świata - problemy i rozwiązania".
 • szkolenie -Wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi przez stymulację systemu dotykowego
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie  aparatu ustno - twarzowego
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy" (cz. I)
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy"(cz. II)
 • szkolenie- MAKATON -poziom III
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • uczestnik seminarium informacyjnym Orofacialna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 


 

Blankamgr Blanka Sikorska

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią
  • pedagog społeczny w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej
  • oligofrenopedagog
  • studia podyplomowe- Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
   • wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi poprzez stymulację systemu dotykowego
  • terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC.
  • szkolenie - Doszkalanie specjalistów zajmujących siędziećmi niewidomymi i słabo widzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wsparcia i edukacji szkolnej.
  • szkolenie- MAKATON -poziom I
  • szkolenie- MAKATON- poziom II

 


 

altmgr Karolina Adamus

  • fizjoterapeuta
  • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
  •  oligofrenopedagog
  • szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii muzycznej

  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • kurs- terapia taktylna wedłu metody dr Swietłany Masgutowej
  • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
  • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A
  • terapeuta metodą Vojty
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
  • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
   • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
   • Starosłowiańki masaż Brzucha
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation

 


 

ania grabskamgr Anna Grabska

  • pedagogika w zakresie   edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii
  • technik Terapii Zajęciowej
  • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
  • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
  • szkolenie- MAKATON - poziom III
  • kurs - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
  • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
  • szkolenie- Zespół Aspargera bez tajemnic
  • konferencja - Dziecko z autyzmem - współczesne metody terapii

 

 


 

ewelinamgr Ewelina Grzybowska

  • fizjoterapeuta
  • tyflopedagog
  • oligofrenopedagog   
  • studia podyplmowe - Przygotowanie Pedagogiczne
  • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
  • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
  • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
  • kurs- Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka
  • studia podyplomowe- tyflopedagogika
  • szkolenie- MAKATON-poziom I
  • szkolenie- MAKATON - poziom II
  • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
  • szkolenie- kinesiology taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 


 

altmgr Monika Ciura

  • fizjoterapeuta
  • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
  • kurs podstawowy dla instruktorów terapii zajęciowej
  • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
  • kurs - Kinesjology Taping
  • kurs- masażu klasycznego
  • oligofrenopedagog
  • szkolenie - neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
  • szkolenie- dziecko wiotkie  praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowe
  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
  • szkolenie- wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • kurs - Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath 
  • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

 


 

dariamgr Daria Greberska

  • fizjoterapeuta
  • ratownik medyczny
  • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część szkolenie- Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC

  

 

 

 

 

 


 

GOSIAM

mgr Małgorzata Machowczyk

  • fizjoterapeuta
  • oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • kurs pedagogiczny
  • kurs masażu leczniczego II stopnia
  • uczestnictwo w warsztatach spiroergometrycznych

  • kurs- taping rehabilitacyjny
  • kurs- przygotowanie pedagogiczne
  • szkolenie- MAKATON- I
  • kurs- Integracja Odruchów Dynamicznych i Postularnych według  metody dr Swietłany Masgutowej cz.I I cz.II
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

 


 

agaostr

mgr Agnieszka Łuczak

  • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z promocją zdrowia
  • oligofrenopedagog
  • terapeuta zajęciowy
  • szkolenie: sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad starszymi osobami
  • szkolenie - MAKATON poziom I
  • szkolenie MAKATON  poziom II
  • szkolenie- MAKATON poziom III
  • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
  • warsztaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki".
  • warsztaty- Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem.
  • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
  • warsztaty-  Wprowadzanie do alternatywnych i wposmagających metod komunikacji- AAC
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szklolenie- zaburzenia rozwoju językowego i spłecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • szkolenie- strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
  • szkolenie - program treningu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem

 


 

asiamgr Joanna Nogaj

 • pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,
 • kurs z zakresu podstaw języka migowego,
 • kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,
 • warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji
 • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON- I i II
 • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
 • uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"
 • konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • konferencja - Autyzm. Diagnoza- terapia- edukacja. Wspólczesne kierunki badań

 


 

rusniek stronamgr Justyna Rusinek

  • pedagogika w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego oraz edukacji przedszkolnej
  • uczestnik w sympozjum " Porozmawiajmy o autyźmie"
  • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
  • kurs- znajomość języka migowego
  • kurs- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
  • szkolenie- trening widzenia jako metoda wspomagania rozwoju dziecka
  • szkolenie- MAKATON - poziom I,II, III
  • konferencja-terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i praktyki Snoezelen - sala doświadczania świata
  • konferencja - Autyzm bez przemocy
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • Konferencja (Nie)Dyrektywnie

 


 

aniapardela

mgr Anna Pardela 

  • pielęgniarstwo 
  • studia podyplomowe -Przygotowanie pedagogiczne
  • szkolenie- MAKATON- I
  • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • kurs kwalifikacyjny - pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

 

 

 

 


 

alt

mgr Jolanta Krótkiewicz

  • dogoterapeuta
  • specjalizacja: Turystyka i Rekreacja
  • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością

 

 

 

 

  

 


 

                                          Klaudia Nowacka

Scan88

  • pedagogika specjalna- logopedia z terapią pedagogiczną
  • oligofrenopedagog
  • warszaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki"
  • warsztaty- " Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I i II
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
  • kurs - Diagnoza i terapia ręki - I i II stopnia
  • Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • szkolenie- Logorytmika - ruch słuch słowo
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • szkolenie I-go stopnia - neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

 


                                     

       

                                          mgr   Dorota Lisiecka

dorota na strone

  • filologia  polska - specjalność nauczycielska
  • oligofrenopedagog
  • studia podyplomowe-logopedia
  • warsztaty szkoleniowe-" Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy- cz. I i cz.II
  • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmu"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
  • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • szkolenie: Praktyczny kurs alternatywnycyh i wspomagających metod porozumiewania się cz.1
  • warsztaty - Jak rozwijać mowę u dzieci z autyzmem.
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


 

 

wagrowska

mgr  Ewa Wągrowska

  • pedagogika  - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • szkolenie- " Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa"
  • warsztaty- " Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących , autystycznych, z afazją)
  • warsztaty- " Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
  • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmy"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
  • szkolenie- MAKATON - poziom II
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście  
  • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
  • szkolenie- Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delecato
  • szkolenie- Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • szkolenie- Dziecko z autyzmem czyli czego NIE robić
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 


 

                                               Maja Michalska 

maja

  • pedagogika  - resocjalizacja
  • dogoterapeuta 
  • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
  • studia podyplomowe- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
  • szkolenie- MAKATON I i II
  • konferencja- Programy i Interwencje z udziałem psów- edukacja i terapia z psem.
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat. 

 

 

             


                                       

                                         mgr Agata Krotoszyńska

 

           • fizjoterapeuta
           • oligofrenopedagog
           • przygotowanie pedagogiczne
           • kurs- taping rehabilitacyjny

aaaa

  • podstawy jogi dla dzieci  cz. I
  • kurs z zakresu obsługi i wykorzystania systemu interaktywnego środowiska nauczania
  • kurs- aktywność fizyczna kobiet w ciąży
  • uczestnik konferencji- " Dni ortopedyczne"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
   • czynny udział w konferencji - Kompleksowy system ochrony bezpieczeństwa służby zdrowia
   • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
   • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
   • kurs- sensomotoryka i system gimstick w terapii w terapii. Trening funkcjonalny.
   • konferecja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczesne badania i dobre praktyk.
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
   • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
   • kurs- Starosłowniański Masaż Brzucha
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • terapeuta Integracji Sensorycznej
   •  szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce

 

 


 

                                                            Joanna Wawrowska

DSCN1022

  • pedagogika -edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • szkolenie- MAKATON I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                    mgr   Katarzyna Justyńska

justynska k

  • muzykoterapeuta
  • oligofrenopedagog
  •  szkolenie - MAKATON poziom I
   • konferencja- " Język muzyki dla osób ( nie tylko )ze świata autyzmu"
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
   • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
   • konferencja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczewsne badania i dobre praktyki
   • uczestnik Europejskiego Forum Muzykoterapeutów
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • szkolenie- Picture Exchange Communication System - Poziom I
   • warsztaty - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
   • V ogólnopolski kogres studentów muzykoterapii - siła muzyki, siła dźwięku
   • instruktor felinoterapii
   • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
   • warsztaty - Muzykoterapia neurologiczna.
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

                       

 


 

                                              mgr Katarzyna Nowak

Kasia Nowak

 • pedagogika- edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
 • warsztaty- Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - AAC
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem

 

 

    


                             

                                         mgr  Agata Jeziorska

AgataJeziorska

 

 • fizjoterapeuta
 • kurs - kinezjotaping
 • specjalista terapii ręki - I i II stopnia
 • kurs - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • kurs - podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej
 • kurs - terapia neurorozwojowa NDT-Bobath
 • szkolenie - terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • kurs - badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • instruktor Nordic Walking
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


 

   

                                               Joanna Branicka

mimo

 

 • pedagogika specjalna - pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie , pedagogika wczesnoszkolna
 • logopedia ogólna i kliniczna 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie -Trudne zachowania - pozytywne podejście
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Makaton - I stopień
 • szkolenie - Sala doświadczania świata - koncepcja Snoezelen
 •  

 

 

 

 


 

                                                Katarzyna Głębowska 

kglm

 

 • pielęgniarka
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 •  

 

 

 

 

 

 


             

                                                    mgr Magdalena Kostecka

K12-0407-06 p. Walczak Magdalena CD-dyplom.jpg

 

 • fizjoterapeuta
 • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
 • studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • kurs PNF 1 i PNF 2 ( koncepcja M.Knott)
 •  

 

 

 

 

           


 

 

                                                   Anna Jasińska

annna

 

 • fizjoterapeuta
 • szkolenie- terapia osób z głęboką niepełnosprawnośćią
 • szkolenie- odblokowujący masaż kręgosłupa
 • szkolenie- strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo- powięziowe
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 


 

 

                                                   Piotr Wojtyczka

wojty

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                 mgr Emilia Walczak

20170220 140623yyy

 

 • dogoterapeuta
 • filologia polska

 

 

 

 

 


 

Daria Kamińska- Kopia

mgr Daria Kamińska

 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne
 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie - Makaton - I stopień

 

 

 

 

 

 


 

 

Sobocka

mgr Olga Sobocka - Łagoń

 • pedagogika rewalidacyjna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato

 

 

 

 

 


 

                                            

Łukasz Szczypkowski

 mgr  Łukasz Szczypkowski

 • pedagogika
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kasia Kościelak zdjęcie 2

 

mgr Katarzyna  Kościelak

 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System -Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie- MAKATON I
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 


 

 

Kasia Pisula zdjęcie

Katarzyna  Pisula

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie- MAKATON I

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IMG 20170925 183357

Anna  Adamczewska

 • pomoc nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Monika Kubera

Monika Kubera - Janiak

 • pomoc nauczyciela
 • Instytut pedagogoczno-Artystyczny - wychowanie muzyczne
 • szkolenie - MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 


                        
                                                 Renata Zdun

Renata Zdun

 • pomoc nauczyciela
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 renata stronaRenata Nowak

  • asystentka zarządu

 

 

 

 

 

 


 

marta gawelMarta Owczarek

  • pracownik gospodarczy

 

 

 

 

 

 


 

altDaniel Sztandera

  • konserwator budynku

 

 

 

 

 

 

 

 dc9pXd4di

?         pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

?          

?         pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

?         pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

?         kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,

?         kurs z zakresu podstaw języka migowego,

?         kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,

?         warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji

?         szkolenie- diagnoza funkcjonalna

?         szkolenie- MAKATON- I i II

?         szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

?         szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju

?         szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato

?         uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"

?         konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"

?         szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością

 

 

 

 

wtorek 16 październik 2012FD Pomagaj

 

Dawid Nowak

dawidstr

W ciągu 12 lat swojego życia Dawidek odwiedził poradnie: kardiologiczną, ortopedyczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną, logopedyczną, genetyczną oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 8 miesiąca życia nasz synek jest intensywnie rehabilitowany metodą Vojty, raz w tygodniu odwiedza pedagoga i logopedę, jest bardzo dzielny pomimo niskiej odporności i częstych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. My również nie poddajemy się i mimo wielu przeciwności rehabilitujemy go cztery razy dziennie, póki jest jeszcze podatny na szybki rozwój. Dzięki  wyżej wymienionym formom usprawniania Dawid czyni swoje małe postępy, nie cofa się, co daje nam nadzieję na dalszy rozwój. Dlatego musimy prosić o pomoc ludzi dobrej woli, gdyż niezwłocznie powinien on korzystać z  dotychczasowych oraz nowych form usprawniania, które są bardzo kosztowne między innymi: turnusy rehabilitacyjne i neurokineziologiczne (koszt 3-6 tyś. zł. - zalecenia to 5-6 turnusów rocznie), przyrządy rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, hipoterapia, zajęcia logopedyczne, pedagogiczne oraz wszelkie inne intensywne działania stymulujące jego dalsze postępy.

Aby pomóc Dawidowi odwiedź stronę www.dawidnowak.pl

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Dawid Nowak.

Można też przekazać dowolną darowiznę na subkonto Dawida w fundacji. Nr konta to 74109011280000000107928671 w tytule dopisek "dla Dawida Nowaka"

 

Dawid Niecka

alt

Dawid Niecka ponad dwa lata temu uległ wypadkowi. Podczas zabawy z kolegami piłka wpadła na dach garażu. Nikt nie przypuszczał, że nie wytrzyma on ciężaru dziecka. Dawid spadł prosto na betonową wylewkę uderzając głową. Od tego czasu jest w śpiączce mózgowej. Wraz z mamą spędził wiele miesięcy na oddziałach szpitali specjalistycznych. Obecnie nadal nie siedzi, nie przełyka, nie ma z nim kontaktu.

Dawid wymaga stałej opieki specjalistycznej, zabiegów pielęgnacyjnych oraz systematycznej rehabilitacji. Jego mózg wymaga ciągłego pobudzania do pracy m. in. poprzez ćwiczenia fizyczne, głośne czytanie, mówienie do niego.
Wszystko to wymaga wiele wysiłku i wyżeczeń całej rodziny. Możliwości finansowe rodziców Dawida nie mogą sprostać wszystkim potrzebom związanym z leczeniem.
Prosimy o wsparcie trudnej walki o powrót Dawida z jego długiego snu.

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Dawid Niecka.

 

 


Martyna Spaszewska

alt

Nasza córka Martynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Pierwsze dni i miesiące jej życia to operacje i pobyt w specjalistycznej klinice. Lekarze stwierdzili u Martynki znacznie obniżone napięcie mięśniowe kończyn dolnych i konieczność intensywnej rehabilitacji, aby uzyskać jak najlepszą sprawność nóg. Obecnie córka ma ponad 4 latka. Jest pod stałą opieką rehabilitanta i innych specjalistów : urologa, eurochirurga, ortopedy. Dzięki rehabilitacji postępy są duże. Dziś Martynka zaopatrzona jest w specjalne aparaty ortopedyczne, dzięki którym stawia swoje pierwsze kroki. Bez nich jest to jednak niemożliwe. Konieczna jest dalsza rehabilitacja i leczenie. Chcielibyśmy aby nasza córeczka miała możliwość wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci np. do ośrodka Wielspin w Wągrowcu lub Zabajka w Złotowie. Koszt jednego 14-dniowego turnusu wynosi ok.3500 zł. Nasze możliwości finansowe są zbyt małe aby zrealizować wyjazdy na turnusy i dalszą rehabilitację. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel- SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE MARTYNKI


Jak pomóc?


Przekaż Martynce 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce Inne informacje - 1% dla Martyny Spaszewskiej.
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.
Rodzice Martynki-Ewelina i Tomasz Spaszewscy

strona Martynki to: http://www.martynkaspaszewska.boo.pl/

 

Alicja Magdańska

alt

Nasza córeczka Alicja urodziła się 15 listopada 2003 roku. W trzeciej dobie życia wykryto u niej wadę serca tzw. drożny przewód tętniczy. Zalecono stałą kontrolę poradni kardiologicznej i leczenie farmakologiczne. W lipcu 2004r. okazało, że przewód jest nadal drożny, a lewa komora serca uległa powiększeniu. W sierpniu 2004r. przeprowadzony został zabieg cewnikowania serca w Poznaniu. Wada serca została usunięta. Alicja ma wzmożone napięcie mięśniowe - diagnoza : Dziecięce Porażenie Mózgowe. Córeczka nasza ma również wadę wzroku - zeza naprzemiennego i krótkowzroczność. Mała widzi słabo - ostatnie badanie okulistyczne wykazało: 4,5 dioptrii, nosi okularki. Alicja raczkuje, stoi trzymając się mebli, nie potrafi samodzielnie chodzić, próbuje trzymając się ściany, obecnie chodzi pchając wózek do lalki. W tej chwili tylko systematyczna i fachowa rehabilitacja przynosi efekty. Naszym marzeniem jest, by Alicja mogła co 3 miesiące uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, ale pobyt na dwutygodniowym turnusie wynosi średnio 3500 zł. 
Mała ma problemy z mówieniem, właśnie rozpoczęła terapię logopedyczną we Wrocławiu. Terapeutka raz w tygodniu pracuje z Alicją i daje zestaw ćwiczeń, które wykonujemy w domu. Pierwszy etap terapii trwa rok. Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci takich jak Alicja, które mają poważne problemy z mówieniem. Godzinne zajęcia kosztują 60zł, aby terapia przyniosła efekty musi być prowadzona systematycznie. Alicja jest pod stałą opieką neurologa, kardiologa, okulisty, logopedy, ortopedy. W ciągu swojego 4,5 letniego życia przeszła dwie operacje i kilka zabiegów, które musiały być wykonane w znieczuleniu ogólnym. Alicja jest pogodna i zawsze uśmiechnięta. Jej uśmiech sprawia, że mamy siłę i robimy wszystko, by była zdrowa. Oboje z mężem pracujemy, ale koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne. Zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne do osób, którym los naszej córeczki nie jest obojętny. Wpłacając każdą nawet najmniejszą kwotę, dołączają się Państwo do poprawy zdrowia naszej córeczki. Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Rodzice Alicji
Magdalena i Andrzej Magdańscy

 

Basia Ficek

basiaa

Basia urodziła się w 26. tyg. ciąży z wagą 700g. Przez pierwszy miesiąc była w ciężkim stanie i nie wiadomo było, czy przeżyje. W 3 tyg. życia wystąpiła duża leukomalacja mózgu, w wyniku czego wytworzyło się małogłowie, a potem mózgowe porażenie dziecięce. Gdy w 3 miesiącu życia wyszła ze szpitala, od razu zaczęliśmy intensywną rehabilitację. Mimo to , dziecko nie jest w stanie szybko się rozwijać. Na dzień dzisiejszy - nie chodzi, nie mówi, nie chwyta, nie potrafi żuć, przez krótką chwilę utrzymuje równowagę na czworakach i siedzi podtrzymywana. W wyniku uszkodzenia mózgu również słabo widzi. Dobrze słyszy i to jest nasza nadzieja, bo jest z nią ,chociaż minimalny, kontakt. Basia jest pod opieką neurologa, okulisty, endokrynologa, ortopedy, nefrologa, logopedy, rehabilitanta i pedagoga. Dzięki intensywnym ćwiczeniom, nie cofa się, a powolutku rozwija. Basia przeszła trzy poważne operacje ortopedyczne zwichniętych bioder. A obecnie boryka się z częstymi chorobami ? zapalenia płuc i bóle brzucha związane z zespołem spastycznych jelit. Często więc musimy przebywać w szpitalach.

Potrzebujemy pomocy, ponieważ koszty dalszego leczenia i rehabilitacji (w tym turnusy rehabilitacyjne) są bardzo wysokie, a nasze możliwości finansowe bardzo ograniczone (mama nie może pracować, bo Basia wymaga ciągłej opieki). Mieszkamy na wsi, z dala od większych miast i ośrodków rehabilitacyjno-leczniczych, więc gro naszych wydatków pochłaniają też ciągłe dojazdy.

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "Cel szczegółowy" - trzeba koniecznie zaznaczyć "1% dla: Basia Ficek " 


Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy : rodzice Basi - Joanna i Wiesław Ficek.

 

 

Patrycja Jakubek

alt

Nasza córeczka Patrycja urodziła się 20.02.2005 roku. Od urodzenia cierpi na Zespół Dandy-Walkera, małogłowie, epilepsję, niedosłuch obustronny i napięcie mięśniowe. Od 5-tego tygodnia życia jest intensywnie rehabilitowana metodą Vojty i NDT, mimo to nie potrafi mówić, siedzieć, chwytać i żuć. Dzięki rehabilitacji nie cofa się w rozwoju a malutkimi kroczkami idzie do przodu. Patrysia jest pod stałą opieką poradni: neurologicznej, nefrologicznej, ortopedycznej i rehabilitacyjnej. Jedyną pomocą dla dziecka przy takim schorzeniu jest bardzo intensywna rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach. Zaleceniem lekarzy jest korzystanie kilka razy w roku z takiej formy leczenia. Jest to bardzo drogie leczenie, koszt jednego 14-dniowego turnusu to 3-5 tyś. Nasza obecna sytuacja nie pozwala nam na tak duże wydatki. Nasza kochana córeczka jest dzieckiem pogodnym, chętnym do ciężkiej pracy jaką jest rehabilitacja. Dlatego też zwracam się do ludzi o dobrym sercu o pomoc i wsparcie finansowe. Będziemy naprawdę bardzo wdzięczni za każdą wpłatę na konto Patrycji. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękuję.

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje" - 1% dla: Patrycji Jakubek. 
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy. 
Rodzice Patrycji

 

Maja Przybylska

alt

Oto nasza córeczka Maja - cieszyć dzieciństwem nie pozwalają jej zaburzenia rozwojowe, które lekarze określają mianem autyzmu dziecięcego. Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które wymaga kompleksowej i długotrwałej, zindywidualizowanej i niezwykle intensywnej terapii i rehabilitacji (ruchowej, psychologicznej, logopedycznej i zajęciowej) prowadzonej z udziałem specjalistów, innych dzieci a przede wszystkim wysiłkiem rodziców. Lekarze specjaliści zakwalifikowali naszą córeczkę jako przypadek dający duże nadzieje na znaczną poprawę. Majka jest piękną, słoneczną czteroletnią dziewczynką, której dzieciństwo upływa jednak na żmudnych 40 godzinach terapii tygodniowo i wielkich wysiłkach aby choć trochę w rozwoju i radościach życia dogonić zdrowych rówieśników. Nie może jednak funkcjonować w normalny sposób, gdyż jej kontakt z otaczającym światem jest ograniczony przez liczne zaburzenia, które towarzyszą tej podstępnej chorobie. Od momentu gdy dowiedzieliśmy się o schorzeniu robimy wszystko co w naszej mocy, aby wyrwać ją z otchłani autyzmu. A jest to coraz bardziej realne i mamy już spore osiągnięcia !
Będziemy bardzo wdzieczni za wszelką pomoc i wsparcie Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc, zwłaszcza finansowo bardzo dziekujemy. 
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na subkonto Maii w Fundacji Dzieciom POMAGAJ. 

Jak pomóc?

Można również przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "Inne informacje" - 1% dla: Maii Przybylskiej. 
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy. 
Rodzice Maii

 

Bartosz Powązka

Bartek Powązka

Bartosz urodził się 4 lipca 2007r z wadą wrodzoną w postaci wodogłowia oraz przepukliną oponowo rdzeniową na odcinku lędźwiowym. Po urodzeniu przeszedł dwie poważne operacje w Poznaniu. U Bartusia również stwierdzono schorzenie określane jako pęcherz neurogenny. Nasz synek od czwartego miesiąca życia jest pod ciągłą kontrolą neurochirurga, neurologa, urologa, a także ortopedy dziecięcego. Kontrole te wymagają dojazdów do Poznania i większość z nich to wizyty prywatne. Ponadto Bartuś ma zaleconą intensywną rehabilitację, która wcześniej odbywała się metodą VOJTY a teraz metodą NDT (od 3 do 4 razy w tygodniu), gdyż lekarze stwierdzili u niego znaczny niedowład kończyn dolnych. Bartuś obecnie ma skończone osiemnaście miesięcy i samodzielnie potrafi pełzać na brzuchu podciągając się rączkami, obracać się z brzucha na plecy i odwrotnie. Próbuje siadać (bo sam jeszcze nie siedzi), ponieważ ma jeszcze za słabe mięśnie brzucha oraz powstało skrzywienie kręgosłupa. Bartuś jest przeuroczym i mądrym dzieckiem, a jego uśmiech na twarzy daje nam dużą radość. Zwracamy się z prośbą o pomoc, aby nasz synek Bartuś mógł korzystać z dotychczasowych oraz nowych form usprawnienia, które są bardzo kosztowne np.(turnusy rehabilitacyjne, częstsze wizyty u rehabilitantów, przyrządy rehabilitacyjne, oprzyrządowanie ortopedyczne).

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Bartosza Powązki". 
Wdzięczni rodzice BARTUSIA
Dorota Kubasik
Grzegorz Powązka

 

Maciej Mizgała

lll

Maciuś urodził się 27 tygodniu ciąży. Przez półtora roku był zupełanie niesprawny fizycznie (leżał, nie obracał się na boczki, nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym). Pierwsze diagnozy były bardzo niepomyślne: dzięcięce porażenie mózgowe, hipoplazja ciała modzelowatego i robaka, zespół Westa, niedosłuch. Aktualnie stan Maciusia, dzięki systematycznej rehabiblitacji, jest stanowczo lepszy. Maciuś zaczął chodzić, jest wesoły, ma lepszy kontakt z otoczniem. Niestety wciąż nie mówi, nie rozumie mowy, nie wskazuje na swoje potrzeby, nie gryzie i nie przeżuwa. Pomóc mógłby turnus rehabilitacyjny logopedyczny. Koszt turnusu to 5 tysięcy złotych. Liczymy jednak na to, że uda nam się zebrać tę kwotę i Maciuś zacznie nas rozumieć i rozmawiać nami. 

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Macieja Mizgały" 

Wdzięczni rodzice Maciusia

 

Miłosz Miarka

miarka

Miłosz skończył 5 lat i jest chory na autyzm dziecięcy. Patrząc na zdjęcie naszego wspaniałego i pięknego syna, na pewno w każdym budzi się pytanie "Przecież nic nie widać, że jest chory!" i właśnie tu pojawia się problem, ponieważ tej "niewdzięcznej" choroby nie widać - a jest ! Miłoszek mimo 4-letniej terapii nie umie mówić. Żeby do niego dotrzeć w jakikolwiek sposób trzeba mozolnej pracy ale to akurat nie jest najgorsze ponieważ każdy rodzic jest w stanie poświęcić żmudną prace i czas dla swojego dziecka. Natomiast bardzo trudne jest to, że potrzeba bardzo dużych pieniędzy na specjalistyczne badania, których nie refunduje w żaden sposób NFZ. Fundacja Dzieciom Pomagaj, do której należy Miłoszek, zbiera środki finansowe przeznaczane na rehabilitację i specjalistyczne badania. To tylko, lub aż Państwa szczodre serce i chęć pomocy "zagubionemu Miłoszowi" może wspomóc nas w walce o lepsze życie naszego dziecka. Jedną z form pomocy może być przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Miłoszka:.
Kto może przekazać 1 % podatku
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.


Jak pomóc?


Numer KRS: 0000285433 koniecznie z dopiskiem w rubryce 128 Informacje uzupełniające - "na leczenie i rehabilitację Miłosza Miarki" - to pozwoli na zdeponowanie wpłaty na subkoncie Miłoszka.
Kolejną możliwością jest przekazanie 6% swojego dochodu - które także można odliczyć jako darowiznę przekazaną na cele charytatywne.
Z góry dziękujemy gdybyście zdecydowali się nas wspomóc, każda złotówka jest dla nas naprawdę ważna !!! 
rodzice Miłosza

 

Natalia Pietrzycka

alt

Natalia urodziła się w sierpniu 2007 r z Zespołem Downa. W drugiej dobie życia wykryto u niej małopłytkowość i komorowe zaburzenia rytmu serca oraz szmer na sercu, a potem jeszcze niezarośnięty otwór owalny międzyprzedsionkowy z przeciekiem. Od grudnia 2007r także leczy się na niedoczynność tarczycy co wiąże się z codziennym podawaniem hormonu tarczycy, którego jest niedobór. Dzieci z ZD charakteryzują się słabym napięciem mięśni i wiotkością stawów, tak więc Natalia od 1-szego m-ca życia jest ćwiczona różnymi metodami np. Vojtą, NDT, Bobath, masaż Shantali, terapia ręki, terapia neuromotoryczna, integracja sensoryczna, terapia Jlogopedyczna. Dzieci te mają też skłonność do nadmiernego tycia więc muszą przestrzegać odpowiedniej diety, dodatkowo Natalia ma skazę białkową (alergia na białko), może wystąpić też obniżona odporność co wiąże się z infekcjami. Ze względu na kłopoty zdrowotne i rozwojowe jak również profilaktykę chorób, na które dzieci z ZD są częściej narażone niż inne dzieci, Natalia jest pod stałą opieką kardiologa, neurologa, endokrynologa, gastroenterologa, okulisty, laryngologa, logopedy, psychologa no i oczywiście fizykoterapeuty. W tym roku Natalia skończy 2 latka. Jest bystra, pełna zapału i chętna do poznawania świata jak wszystkie małe dzieci, chociaż nie ma takich możliwości jak inne dzieci w jej wieku. Dużo czasu musi poświęcać ćwiczeniom, które pozwalają jej nauczyć się tego, co dla zdrowych dzieci jest efektem naturalnego rozwoju (raczkowanie, chwytanie zabawki w rączkę, powiedzenie "mama lub tata"). W pierwszych latach życia niezbędna jest intensywna rehabilitacja, ponieważ w tym wieku dzieci szybko zdobywają nowe umiejętności i mają "plastyczne mózgi". Naszej córeczce potrzebna jest dalsza rehabilitacja poszerzona o inne formy terapii jak np. hipoterapia, turnusy rehabilitacyjne, które dzięki nowemu otoczeniu i różnorodnym bodźcom rozwijają nasze dziecko, potrzebne są też sprzęty rehabilitacyjne, specjalne zabawki i niezliczone pomoce dydaktyczne.

Jak pomóc?


1% PODATKU DLA MAŁEJ NATALII !
Każda wpłata zwiększa szansę naszej córeczki na osiągnięcie lepszej sprawności dzięki odpowiedniej rehebilitacji. Zwracamy się z prośbą o wsparcie Natalii poprzez przekazanie 1% podatku na dalszą rehabilitację i leczenie. Można to zrobić w następujący sposób:
Należy obliczyć 1% swojego podatku. Wpisać go w odpowiednią rubrykę. Wpisać nazwę Fundacji (Fundacja Dzieciom POMAGAJ). Wpisać nr KRS Fundacji(0000285433) Oraz w "Innych Informacjach" (poz. 135-PIT-28, poz. 311-PIT-36, poz. 107-PIT-36 L, poz. 128-PIT-37, poz. 59-PIT-38) wpisać Pietrzycka Natalia
Magdalena i Piotr Pietrzyccy

 

Boguś Przybyłek

alt

Nasz synek od urodzenia cierpi na poważną chorobę ośrodkowego układu nerwowego. Wymaga całodobowej nieustannej opieki, szeregu zabiegów pielęgnacyjnych. Ma głębokie uszkodzenie fizyczne i intelektualne, dodatkowo padaczkę. Nie siedzi. Nie sygnalizuje nam żadnej ze swoich potrzeb. Nie mamy z Nim kontaktu. Jest częściowo karmiony sondą, oddycha przez rurkę tracheostomijną.

 

 

 

Jak pomóc Bogusiowi?

Można  przekazać 1% swojego podatku. To nic nie kosztuje, jest łatwe, a nam pomogłoby w funkcjonowaniu.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce Inne informacje - 1% dla: Boguś Przybyłek.

Z góry bardzo dziękujemy.

 

Wiktoria Juraczyk

wiktoria

Wiktoria urodziła się 30 stycznia 2003 roku z wadą wrodzoną: przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Zaraz po urodzeniu przeszła operację przepukliny. W 16-tej dobie życia została wstawiona zastawka z powodu wodogłowia. Stan po operacji był ciężki. Wiktoria ma pęcherz neurogenny, niedowład kończyn dolnych oraz porażenie lewostronne. Ze względu na wadę wrodzoną na kręgosłupie i w główce powstały torbiele. Wszystkie czynności wykonuje prawą ręką a lewą potrafi jedynie podtrzymać sobie przedmioty trzymane w ręce prawej. Nie potrafi przewrócić się na boki ani pełzać. Przeszła wiele operacji związanych z częstym psuciem się zastawki. Rehabilitowana jest przez nas w domu metodą NDT a wcześniej metodą Vojty. Obecnie ma 6 lat i jest bardzo pogodnym i wesołym dzieckiem. Ze względu na swoją chorobę porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo rehabilitacji i środków ortopedycznych tj. gorset i parapodium powstaje duże skrzywienie kręgosłupa. Córka jest pod stałą opieką neurochirurgów, neurologa, urologa, ortopedy, rehabilitanta i okulisty. Kontrole te wymagają dojazdów do Poznania. Największą pomocą dla dziecka jest intensywna rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach. Koszt jednego 14-dniowego turnusu to około 3500 zł. Nasza sytuacja nie pozwala nam na takie wydatki, gdyż nasza rodzina składa się z pięciu osób a jedynym żywicielem jest mąż. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie finansowe. Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Jak pomóc ?

Można przekazać 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę : Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje" 1 % dla Wiktorii Juraczyk.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Rodzice Wiktorii -Agnieszka i Sławomir Juraczyk

 


 

                                                    Dominik Cieśla

dominik c

Na imię mi Dominik, mam 9 lat. Urodziłem się z rozszczepem kręgosłupa, a także przepukliną oponowo-rdzeniową, mam również porażenie wiotkie kończyn dolnych, oraz wodogłowie. Od wielu lat jestem cewnikowany z powodu schorzenia pęcherza neurogennego. Choruję także na wrzody dwunastnicy. W swoim krótkim życiu wiele czasu spędziłem w szpitalu przechodząc szereg operacji. Jestem również niepełnosprawny intelektualnie. Od urodzenia jestem pod kontrolą wielu lekarzy specjalistów. Wymagam dwudziestoczterogodzinnej opieki, którą zapewnia mi moja mamusia przez co, nie może podjąć pracy zawodowej. Jest nam ciężko finansowo. Abym mógł w przyszłości lepiej funkcjonować potrzebuję nieustannego leczenia i rehabilitacji. Dlatego bardzo proszę dobrych ludzi o przekazanie na mnie 1% ze swoich dochodów. To naprawdę nic nie kosztuje a dla mnie znaczy bardzo wiele.

Jak pomóc? 


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" , wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ - oraz numer KRS 0000285433, a w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać dla: DOMINIK CIEŚLA

Z góry bardzo dziękujemy.
Dominik z Mamą.

 

Natalia Przybylska

alt

Nasza córeczka Natalia urodziła się 7 maja 2000 roku.
Zaraz po urodzeniu zdiagnozowano u niej martwicze zapalenie jelit i epilepilepsję, Dziecięce Porażenie Mózgowe. Jest dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim. Ma obustronny niedosłuch. Od 2009 roku jest aparatowana. Trzy lata temu Natalka zaczęła chodzić. Niestety nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, a w związku z bardzo niską odpornością jest niezmiernie podatna na infekcje wymagające długotrwałego leczenia.

Córeczka nasza wymaga stałej opieki:
okulisty, neurologa,endokrynologa, ortopedy, gastroenterologa, audiologa.
Natalka nie jest w stanie szybko się rozwijać, niemniej jednak dzięki ustawicznej pracy nie cofa się w rozwoju. Chętnie poznaje otaczający ją świat i chce się z nim komunikować.

Mamy ogromną prośbę do wszytskich pomagających i mogących udzielić nam wsparcia finansowego, co umożliwi nam stałej, intensywnej rehabilitacji intelektualnej i ruchowej naszego dziecka.

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Natalia Przybylska

 

Malwina Wielgusiak

alt

Malwina ma 19  lat jest dzieckiem niepełnosprawnym z dziecięcym porażeniem mózgowym, porusza się na wózku  przy pomocy drugiej osoby gdyż ma porażenie czterokończynowe. 
Zwracamy się z wielką prośbą o pomoc finansową głównie na rehabilitacje dziecka a szczególnie na turnusy rehabilitacyjne. Taka rehabilitacja jest kosztowna i po prostu przekracza nasze możliwości finansowe. Za okazana pomoc serdecznie dziękujemy.
Proszę o pomoc w formie odliczenia 1% podatku Fundacji Dzieciom Pomagaj. Numer KRS: 0000285433

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom Pomagaj oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce inne informacje-1% dla Malwiny Wielgusiak.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.
Rodzice Malwiny - Janina i Marek Wielgusiak.

 

Adrian Oleszczyk

alt

Adrian ma 13 lat jest dzieckiem niepełnosprawnym z dziecięcym porażeniem mózgowym (czterokończynowym), nie siedzi, nie chodzi. Potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji. Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc finansową na leczenie i rehabilitacje mojego dziecka. Optymalne warunki dla postępującej terapii zapewni uczestnictwo w specjalnym programie leczniczo- rehabilitacyjnym w formie kilku dwutygodniowych turnusów. Przekracza to możliwości finansowe rodziny. Prosimy pomóżcie Adrianowi . Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim za jakąkolwiek okazaną pomoc.

Jak pomóc?


Przekaż Adrianowi 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce Inne informacje - 1% dla Adriana Oleszczyka.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.
Rodzice Adriana- Urszula i Eugeniusz Oleszczyk. 

 

Maja Nikola Szymon Szewczyk

alt

Majeczka, Nikolka i Szymonek jesteśmy wesołymi trojaczkami urodzonymi w ubiegłym roku. W brzuszku mamusi było nas aż troje, dlatego wymagamy regularnych  i intensywnych rehabilitacji. Jest to niezbędne do prawidłowego naszego rozwoju  zwłaszcza w pierwszych latach naszego życia. Rehabilitacje takie są dość kosztowne. 
Od urodzenia jeździmy do wielu lekarzy różnych specjalności, ponieważ cały czas wymagamy regularnych konsultacji lekarskich. Mamy dopiero 9 miesięcy, a nasze stałe poradnie, do których jeździmy to nie tylko poradnia neonatologiczna, ale także: neurologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, zaburzeń odporności, foniatrii i audiologii, preluksacyjna, ortopedyczna, nefrologiczna, chirurgiczna, otolaryngologiczna, a także poradnia oceny rozwoju. Jak dla nas to zdecydowanie jest tego zbyt dużo, ale musimy tam jeździć - co znowu związane jest z dodatkowymi bardzo wysokimi kosztami dojazdów. 
Poza tym naprawdę sporo środków finansowych nasi rodzice przeznaczają na nasze podstawowe utrzymanie. Ponoszą oni potrójne koszty wszystkiego: pampersów, mleka, odzieży, kosmetyków do pielęgnacji naszych maleńkich ciałek itp. Nawet potrójne koszty leków, których jest naprawdę sporo. Mamy obniżona odporność, dlatego bardzo często chorujemy. 
Wiemy, że nasi rodzice są naprawdę bardzo szczęśliwi że nas mają, jednak jest im bardzo ciężko ? widzimy to!  Oni się nie poddają się. Więc i my ich nie zawiedziemy, będziemy razem z nimi. Dlatego zgłosiliśmy się do Fundacji Dzieciom Pomagaj, aby dzięki niej dowiedzieli się o nas ludzie dobrego serca, którzy chcą nam pomóc i wesprzeć (nie tylko finansowo). Potrzebne nam jest wszystko!!! 
Każda pomoc jest dla nas niezbędna, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Za każdy sposób pomocy chcemy wraz z rodzicami z góry serdecznie podziękować. 

Jak pomóc?


W związku z tym, że  przepisy podatkowe pozwalają na przekazanie 1% podatku na konto Organizacji Pożytku Publicznego   prosimy  wszystkich o przekazywanie tej darowizny Fundacji Dzieciom Pomagaj  z siedzibą w Kaliszu, w której posiadamy swoje subkonto. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- "1% dla trojaczków".

 

Szymon Mroczek

alt

Szymon był zdrowym dzieckiem lecz pewnego dnia uległ wypadkowi - od tego momentu walczymy o każdy dzień życia naszego dziecka. Szymon jest dzieckiem leżącym, spastycznym 4-kończynowo, oddycha za pomocą respiratora nie sygnalizuje nam żadnej ze swoich potrzeb., oprócz tego tym ma wrodzony zanik kości. Oddycha przez rurkę tracheostomijną. Wymaga całodobowej nieustannej opieki oraz szeregu zabiegów pielęgnacyjnych.
Zwracamy się z prośbą  wsparcie  nas w walce o zdrowie naszego dziecka.
Wystarczy przekazać dowolną darowiznę na subkonto Szymona  w Fundacji Dzieciom POMAGAJ.

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Szymona Mroczka.

 

                                               Dominika i Dawid Banasiewicz

Banasiewicz

Dominika i Dawid urodzili się 07.07.2004, choć lekarze po urodzeniu nie dawali im szans na przeżycie.

Bliźniaki urodziły się w 27 tygodniu ciąży w zamartwicy z licznymi powikłaniami, czego następstwem jest znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Dzieci mają niedowład spastyczny czterokończynowy, są leżące, nie widzą, mają padaczkę i wymagają całodobowej opieki i stałej rehabilitacji.

Ponadto Dawid z powodu niewydolności oddechowej ma założona rurkę tracheotomijną i wymaga częstego odsysania oraz okresowo tlenoterapii, jest karmiony przez gastrostomię.

Specjalna dieta, leki, środki pielęgnacyjne, rehabilitacja i częste wyjazdy do lekarzy specjalistów pochłaniają większą część dochodów, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Dominiki i Dawida.

 

Jak pomóc?

 

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisaćnr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Dominiki i Dawida Banasiewicz


Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy rodzice: Elżbieta i Zbigniew Banasiewicz oraz starszy brat Jakub.

Nasz adres e-mail  : ela-banasiewicz@wp.pl

 

Michał Bryzek

alt

Michał ma 3,5 r., od urodzenia przebywał często w szpitalu. Niestety Michał nie mówi, nie chodzi, nie zgłasza swoich potrzeb. Nadal nie mamy diagnozy, choć jest podejrzenie bardzo rzadkiej wady genetycznej . Jest pod kontrolą neurologa , neurochirurga, neuroortopedy, genetyka, pedagoga, psychologa, logopedy, jest rehabilitowany NDT , wskazany basen, ortezy na stopy i częste wizyty  u specjalistów poza Kaliszem .  Michaś musi być cały czas usprawniany ruchowo i umysłowo, niestety nie był na żadnym turnusie z braku  finansów  . Bardzo prosimy o pomoc...   

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433,a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - trzeba zaznaczyć 1% dla: Michała Bryzka  
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy :Rodzice Magdalena i Szymon Bryzek
strona Michałka  http://michal.finantec.pl

 

Damian Herc

alt

Damian urodził się w czerwcu 1996 roku, kilka chwil po narodzinach stwierdzono u niego Zespół Downa. Oprócz bardzo dużego opóźnienia psychoruchowego, zmaga się też z ostrą niedoczynnością tarczycy. Jest bardzo pogodnym chłopcem, próbującym poradzić sobie z wyzwaniami, które stawia mu codziennie życie. My, jako rodzice, staramy się ułatwić mu to, konsultując jego rozwój ze specjalistami poradni: logopedycznej, psychologicznej, psychiatrycznej, endokrynologicznej a także innymi fachowcami, którzy choć w małym stopniu mogą przyczynić się do poprawienia rozwoju naszego synka Damianka. Damian codziennie, przyjmuje leki, łagodzące objawy braku hormonu, który produkowany jest przez tarczycę. Przyjmuje także leki psychotropowe, poprawiające jego funkcje motoryczne. W skutek niższej oporności często zmagamy się także z jakże pospolitymi, a jednak dla tych dzieci groźnymi infekcjami. Według specjalistów jednym z ważniejszych punktów, które pozwolą na jego dalszy rozwój, są turnusy rehabilitacyjne. Stały kontakt ze specjalistami podczas turnusu, oraz z osobami rozumiejącymi problem, z jakim się zmagamy, w znaczny sposób pomoże w rozwoju Damiana. Nasza sytuacja materialna, wyjazdy z naszym synem Damianem na turnusy rehabilitacyjne, pozostawia jedynie w sferze marzeń. Ofiarowany przez Państwa 1% z podatku, pozwoli, aby marzenia stały się rzeczywistością. Pozwoli na postawienie kolejnego kroku do przodu oraz na bezproblemowy zakup wszystkich niezbędnych leków.

            Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce"cel szczegółowy 1%" - dla Damiana Herc.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

Rodzice Damiana Monika i Arkadiusz Herc

 

Wiktoria Tomaszewska

Wiktoria

Moja wnusia, którą wychowuje  jako rodzina zastępcza urodziła się 08.10.2007r, przedwcześnie,
z cechami uszkodzenia CUN. W 4 miesiącu życia nastąpił ciężki epizod zatrzymania krążenia i
oddychania (w niejasnych okolicznościach). Po tym incydencie, Wiktorka została skierowana 
do Centrum Matki Polki w Łodzi, na operacje usunięcia krwiaka podtwardówkowego znad lewej półkuli. Obecnie Wiktorka choruje na mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem spastycznym czterokończynowym, korowe uszkodzenie wzroku ( widzi do 1m.), małogłowie. Nie chodzi, nie siedzi , nie mówi , nie je samodzielnie. Wymaga stałej 24 godz. opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy w stopniu znacznym , potrzebuje stałej, intensywnej i wielospecjalistycznej rehabilitacji oraz korzystania z weielu innych metod terapeutycznych wspomagających i usprawniających jej rozwój . Wszystko to wymaga wiele wysiłku i wyrzeczeń a do tego jest bardzo kosztowne , jednakże ma duże znaczenie w codziernnym procesie leczenia, rozwoju i edukacji . Niestety takich kosztów nie jestem w stanie udźwignąć sama. Dlatego bez ofiarności i wsparcia ludzi o Wielkich Sercach , nie uda się zapewnić Wiktorce odpowieedniej rehabilitacji oraz usprawnienia. Dlatego zmuszna jestem prosuić o pomoc, za którą będe bardzo wdzięczna.

Jak pomóc?

Przekaż Wiktorce 1% swojego podatku. Proszę o wpisanie w końcowej części PIT-u numeru KRS-u
Ten numer KRS to: 0000285433
Z dopiskiem "cel szczegółowy 1%" - dla Wiktorii Tomaszewskiej

Serdecznie dziękuje za okazałą pomoc.

Babcia Wiktorki
Beata Biernat

 

Jakub Dominiak

alt

Nasz synek Jakub urodził się  06.02.2009 r. W czwartym miesiącu życia stwierdzono u niego obniżone napięcie mięśniowe i znaczne  opóźnienie rozwoju psychoruchowego , ma zespół Dandy Walkera i torbiele mózgu.
W związku z tym wymaga ciągłej rehabilitacji ruchowej , stymulacji wzrokowej i ogólnorozwojowej. Jest pod opieką wielu specjalistów.
Dzięki intensywnej terapii Kubuś powoli się rozwija. Jednakże leczenie i rehabilitacja wymaga dużych kosztów , a nasza sytuacja finansowa jest trudna , ponieważ  jedynym żywicielem  naszej czteroosobowej rodziny jest mąż.
Dlatego zwracamy się do ludzi  dobrego serca  o pomoc i wsparcie finansowe.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce  1 % dla OPP wpisać  nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Jakuba Dominiaka.
Za każdą okazaną pomoc z góry dziękujemy :
Rodzice- Arleta i Jacek Dominiak oraz starsza siostra Klaudia.

 

Julia Gmerek

gmerek

Julia urodziła się 11.10.1998 roku. Cierpi na głębokie upośledzenie rozwoju umysłowego. Ma porażenie czterokończynowe. Ma  obniżone napięcie mięśni (nie chodzi, nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych), ponadto ma epilepsję. Wymaga całodobowej opieki. Nasza córka jest rehabilitowana od wczesnego dzieciństwa w domu, w różnych ośrodkach oraz w szkole. Julia leczy się w poradni neurologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz w poradni nefrologicznej (ze względu na refluks przewodu moczowego). Jest dzieckiem pogodnym i wesołym. Chcielibyśmy, aby taką pozostała. Dzięki intensywnej rehabilitacji rozwój córki nie cofa się. Aby nasza córka mogła w przyszłości lepiej funkcjonować potrzebuje nieustannego leczenia i rehabilitacji co wiąże się z dużymi kosztami na które nas nie stać, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Julii.

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1%  dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla: Julii Gmerek.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.
Rodzice Julii  Anna i Janusz Gmerek.

 

Emilka Wenderholm

wenderholm emilia

Nasza córka urodziła się 12 stycznia 2008 roku z rozczepem kręgosłupa i wodogłowiem . Pierwsze trzy miesiące swego życia spędziła w szpitalu . Lekarze zalecili bardzo intensywną rehabilitacje dzięki której Emilka może kiedyś postawi swój samodzielny krok . Obecnie Emilka ma już 3 latka jest cały czas rehabilitowana i jest pod opieka innych specjalistów : urolog , okulista ,ortopeda . Dzięki częstej i intensywnej rehabilitacji zaczynamy dopatrywać się efektów . Emilka obecnie jest zaopatrzona w specjalistyczne aparaty ortopedyczne w których uczy się stawiać swoje pierwsze kroki . Konieczna jest dalsza i bardziej intensywna rehabilitacja jak i zarówno dalsze leczenie .Największa potrzeba są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci , koszt takiego turnusu bardzo duży i nie pozwala nam zrealizować wyjazdów na turnus i dalsza rehabilitacje dlatego gdyż przekracza to nasze możliwości finansowe . Dlatego zwracamy się z gorącą prośba do ludzi Dobrego Serca o pomoc finansową aby nasze słoneczko mogło podążać po śladach naszych stup .
 

Jak pomóc?


Podaruj Emilce 1 % podatku .
 Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433 , a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Emili Wenderholm
Za każdą podarowaną złotówkę dziękujemy z całego serca .
Rodzice Emilki : Kamila i Paweł Wenderholm
Można nas oglądać : www.emilkawenderholm.blog.onet.pl

 

                                             Paweł Kucharski

alt

Paweł urodził się w styczniu 1994 roku ,przyszedł na
świat z zespołem Downa .Schorzenie to przejawia się u
niego uposledzeniem umysłowym .Wymaga stałego
wspomagania rozwoju,specjalistycznych konsultacji i
rechabilitacji.Pomogły by mu w tym turnusy
rechablilitacyjne. Niestety , nigdy jeszcze nie był na
zadnym z powodu wysokich kosztow.Jest to dla mnie
nieosiągalne.Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi
dobrej woli o wsparcie.

 

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę
Fundacja Dzieciom Pomagaj oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce cel
szczegółowy 1% dla Pawła Kucharskiego.

Za kazda okazana pomoc z góry serdecznie dziekuje.
Mama Pawła- Elżbieta Kucharska

 

Patrycja Zduniak

alt

Mam na imię Patrycja. Urodziłam się zdrowa.  Jednak już w  8 miesiącu życia zaobserwowano pierwsze nieprawidłowości - pojawienie się zaćmy jednego oka, a  niedługo później drugiego oka. Z tego powodu byłam operowana. Następnie zaobserwowano opóźnienie w rozwoju . Chód od początku był mniej sprawny. W trakcie dalszego życia , na przestrzeni kilkunastu lat obserwowano stopniowe pogarszanie się funkcji motorycznych , głównie nasilanie się objawów niezborności , zaburzenia równowagi oraz pogarszanie płynności mowy . Aktualnie nie chodzę już samodzielnie , mam zaniki mięśniowe oraz postępującą deformację stóp.   Jestem osobą całkowicie niewidzącą. W badaniu CT głowy stwierdzono objawy zaniku kory mózgu a zwłaszcza móżdżku. Wymagam  ciągłej rehabilitacji ruchowej , szczególnie ćwiczeń równoważnych oraz ogólnie usprawniających .Ślepota oraz zaburzenia narządu ruchu , trudności w samodzielnym poruszaniu się ( wózek inwalidzki ) nie pozwalają mi na samodzielne życie. Dzięki wytrwałości , pracy i dużej miłości mojej mamy mogę jeszcze cieszyć się życiem.


Jak pomóc ?

Można przekazać 1% swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę : Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje" 1 % dla Patrycji Zduniak.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Patrycja Zduniak

 

Zuzanna Rokicka

alt

Nasza córka Zuzia urodziła się w 6 lutego 2010r jako wcześniak z ciąży bliźniaczej. W szpitalu przeszła martwicze zapalenie jelit, niewydolność oddechową, bakteriemie, małopłytkowość, niedokrwistość, cholestazę wątrobową. W 41 dobie życia została wypisana do domu. Zuzia skończyła rok jej badania wykazują wyraźne opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. Lekarze podejrzewają dziecięce porażenie mózgowe. Zuzia nie chodzi, nie pionizuje się do pozycji stojącej oraz klęcznej, nie raczkuje. Obwód główki pozostaje w strefie małogłowia. Ogólnie poziom rozwoju psychomotorycznego nie przekracza 6 miesięcy. Badania ujawniają wzmożone napięcie w kończynach dolnych oraz obustronnie lekko dodatni objaw Babińskiego. Zuzia odkąd wyszła ze szpitala jest intensywnie rehabilitowana. Jest pod stałą opieką neurologa, rehabilitanta, psychologa, oraz poradni chorób i transplantacji wątroby w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Nasza córka robi stałe postępy dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów. Jest szansa, że będzie samodzielnie chodziła i normalnie funkcjonowała. Aby to osiągnąć Zuzia wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji intelektualnej i ruchowej.

Jak pomóc?


PODARUJ 1% LUB PRZEKAŻ DOWOLNĄ DAROWIZNĘ. Przekaż Zuzi 1% swojego podatku.
Wystarczy, że w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP"
wpiszesz numer KRS Fundacji Dzieciom POMAGAJ: 0000285433 a w rubryce: "Cel szczegółowy 1%" wskażesz na ZUZANNĘ ROKICKĄ Przekaż dowolną darowiznę.

 serdecznie dziękujemy!
Rodzice Zuzi

 

Justynka Muraszko

alt

Mam na imię Justynka . Mam 16 lat i od  urodzenia  choruję na mózgowe porażenie dziecięce . Intelektualnie rozwijam się bardzo dobrze jednak  brak sprawności ruchowej  powoduje , że poruszam się na wózku.
Mimo długotrwałej i żmudnej rehabilitacji ciągle jeszcze nie mogę utrzymać równowagi i tylko z pomocą drugiej osoby mogę zrobić kilka kroków. Jestem po trzech operacjach  na nogi przeprowadzonych przez Klinikę Ortopedyczną w Otwocku. Po tych zabiegach przez długi czas byłam unieruchomiona w gipsie od pasa w dół , nie mogłam poruszać się  , nie chodziłam do szkoły i z żalem patrzyłam na moje koleżanki. Chciałabym tak jak one chodzić i cieszyć się życiem .Chcę  mieć świadomość  , że wiele czynności mogę wykonywać sama i nie muszę  korzystać z pomocy innych osób.
Moja choroba to ciągła walka  i wiara , że kiedyś będę zdrowa. Jestem bardzo optymistycznie nastawiona do życia co daje mi ogromną siłę. Bardzo się staram , robię wszystko to , co mówią lekarze i terapeuci. Ćwiczę codziennie , korzystam z różnego rodzaju masaży , lamp , prądów i krioterapii . Uczestniczyłam kilkakrotnie w turnusie rehabilitacyjnym o nazwie Pająk. Koszt takiego turnusu to 2700 zł.
Moja mama wychowuje mnie sama , ponieważ tato zmarł w bardzo młodym wieku na zawał . Obie utrzymujemy się z niewielkiej renty i dodatków pielęgnacyjnych. Każdego dnia widzę ogromny trud  i zaangażowanie mojej mamy  , niestety widzę też coraz częściej , że ją po prostu nie stać na moje leczenie i rehabilitację.
Moim marzeniem jest zacząć chodzić samodzielnie  , chociaż o kulach , ale samodzielnie. 
wiat

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Justynka Muraszko.

 

Michał Prejc

alt

Michaś ma 4 lata i od urodzenia znajduje się pod opieką lekarzy specjalistów i rehabilitantów. W 2010 r. zdiagnozowano u niego wadę genetyczną- duplikację 19 chromosomu, które spowodowało poważne opóźnienie w rozwoju psycho  ruchowym. Oprócz tego wykryto u niego padaczkę oraz niedosłuch. Michaś nie mówi, ma problemy z poruszaniem się, a  z powodu bardzo obniżonej odporności często choruje. Pomimo tego jest bardzo pogodnym i wesołym dzieckiem dzielnie znoszącym częste wizyty u lekarzy i intensywną rehabilitację, które są jego szansą na lepsze życie. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc.

           Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Michał Prejc .

 

 

Nadia Lesiecka

alt

Nadia urodziła się 26 stycznia 2011r. z niska wagą urodzeniową i zakażeniem wewnątrzmacicznym. W piątym miesiącu jej życia stwierdzono chorobę Ośrodkowego Układu Nerwowego, niedorozwój ciała modzelowatego, znacznego stopnia zanik kory mózgowej oraz głuchotę czuciowo-nerwową. Nasza córeczka od 3-go miesiąca życia jest pod stałą opieką laryngologiczną i neurologiczną, kontrole te wymagają dojazdów do innych miast i większość z nich są to wizyty prywatne. Ponadto Nadia ma zaleconą intensywną rehabilitację ruchową i logopedyczną, która jedynie w połowie jest refundowana przez NFZ. Córka wymaga całodobowej, nieustannej opieki oraz szeregu zabiegów pielęgnacyjnych co uniemożliwia mamie powrót do pracy.
Nadia jest pogodną i spokojną dziewczynką, a jej iskierki w oczach dają nam rodzicom wielką radość. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu choroby i rozpoczęciu rehabilitacji mamy nadzieję na uzyskanie pozytywnych efektów. Liczymy na państwa pomoc zarówno w kwestii wiedzy specjalistycznej jak i  finansowej dzięki której maleńka Nadusia będzie miała szansę na w miarę prawidłowe funkcjonowanie.

          Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce ,,1% dla OPP" wpisać nazwę Fundacji Dzieciom ,,Pomagaj" oraz numer KRS 0000285433
w rubryce cel szczegółowy 1% wpisać dla Nadii Lesieckiej 
Wdzięczni rodzice Nadusi 
Aleksandra i Marcin Lesieccy


Agatka i Mikołaj Brzezińscy

dzieci

Mikołaj (ur. 20.07.2007r.) i Agatka (ur.30.12.2008r.)  to  nasze dwa  skarby, które bardzo kochamy i które są dla nas wielkim darem i radością. Urodzili się jako zdrowe dzieci, dopiero później okazało się że mają obniżony rozwój mowy, uszkodzony rozwój psychoruchowy, obniżony rozwój lokomocji  i postawy, pod wrażliwość (obniżona reakcja i słabe odczuwanie dotyku), epilepsję.
Mikołaj mówił bardzo mało, a po szczepieniu na 13 m-cy zupełnie nic. Rozpoczął terapię logopedyczną, gdy miał 2,5 roku. Po około roku terapii, i codziennych żmudnych ćwiczeniach zaczął mówić proste, krótkie wyrazy i powoli łączyć je w proste zdania. Mikołaj zrobił duże postępy, które nas bardzo cieszą i zachęcają do dalszej pracy i wysiłków. Był on i jest również pod opieką psychologiczną i pedagogiczną.
Agatka była rehabilitowana ruchowo od 13m-ca życia do ok. 3 lat. Była i jest również pod opieką logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, okulistyczną. W wieku 4 lat zdiagnozowano u niej padaczkę ogniskową.
Trzy razy w tygodniu mamy wizyty u kilku terapeutów. Poza tym ćwiczymy również  w domu. Jest to bardzo trudna i żmudna praca. Podejmujemy jednak ten wysiłek, by nasze dzieci mogły być zdrowe. Jednakże przerastają nas koszty leczenia i rehabilitacji. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, logopedyczne, lekarstwa i wizyty u specjalistów są kosztowne i długotrwałe.  Dzieciom potrzebne są materiały edukacyjne i logopedyczne. Koszty  turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci są ogromne. Nasza sytuacja jest bardzo trudna, gdyż pracuje tylko mąż. Konieczność codziennych ćwiczeń i opieki nad dziećmi uniemożliwia mamie podjęcie pracy.
Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe. Przyjmiemy też darowiznę rzeczową za pośrednictwem fundacji Dzieciom POMAGAJ. Każda złotówka, to dla nas duża pomoc i szansa dla naszych dzieci na normalne funkcjonowanie.

       Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę:
Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "Inne informacje" - trzeba zaznaczyć "1% dla: Mikołaja i Agaty Brzezińskich "
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.

Rodzice Mikołaja i Agatki: Agnieszka i Maciej Brzezińscy

 

Jakub Lisiewicz

alt

Jakub Lisiewicz urodził się 09.06.1998 r. Początkowo był zdrowym, dobrze rozwijającym się dzieckiem. Wraz z upływem czasu pojawiły się u niego problemy z kręgosłupem. Lekarze stwierdzili skrzywienie kręgosłupa (skoliozę). Systematyczne noszenie gorsetu ortopedycznego, rehabilitacje i masaże poprawiły stan zdrowia. W wieku 8 lat u Kuby zauważono problem z utrzymaniem równowagi i koordynacją ciała. Rodzice zaniepokojeni, zaczęli szukać przyczyny pogarszającego się stanu zdrowia swojego syna. Po 5 latach badań, rezonansów i innych metod leczenia ustalona, że Kuba cierpi na niezwykle rzadką chorobę genetyczną zwaną ataksją Friedricha, polegającą na powolnie postępującym zwyrodnieniem dróg móżdżkowych, objawiającym się zaburzeniami chodu i koordynacji ruchowej. Choroba ta przebiega w sposób postępowy i niespodziewany. Dotyka młodych ludzi zabierając im młodość i życie. Kuba potrzebuje pieniędzy na codzienną rehabilitację i kosztowne leczenie w Chinach. Bez Waszej pomocy Kuba wkrótce przestanie chodzić. Dlatego liczymy na gorące serca ludzi dobrej woli, którzy pomogą Kubie wygrać życie podarowując 1% swojego podatku.

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "Inne informacje" Jakub Lisiewicz
Można również przekazać dowolną darowiznę na subkonto Kuby w Fundacji Dzieciom POMAGAJ.

 

 


 

 

Szymon Orłowski

alt

Szanowni Państwo.
Szymon urodził się w 24-tym tygodniu ciąży. Ważył 750 gramów. Okres adaptacyjny i wczesnoniemowlęcy był bardzo powikłany:niewydolność krążeniowo-oddechowa, wrodzone zapalenie płuc, wrodzone zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, perforacja przewodu pokarmowego, przewlekła choroba płucna - wsparcie oddechowe inwazyjne i nieinwazyjne stosowano do 88 doby życia. Po urodzeniu przeszedł następujące operacje:
-wyłonienie przetoki jelitowej,
-laserokoagulacja pierwotnie nieuczynionej siatkówki,
-operacyjne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego,
-odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego.
Po wypisaniu ze szpitala, po 6-ciu miesiącach walki o życie Szymona dostaliśmy skierowanie do szeregu poradni specjalistycznych, pod których opieką jest do dzisiaj. Rozpoczął też rehabilitację ruchową. Obecnie jest na etapie nauki samodzielnego chodzenia. Jednak proces jego rehabilitacji jest długotrwały i wymaga dalszej intensywnej pracy, zarówno jego jak i naszej. W związku z powyższym konieczne jest kontynuowanie ćwiczeń. Jednak mimo usilnych starań o dobry rozwój naszego synka nie jesteśmy w stanie zapewnić mu codziennej rehabilitacji, która jest mu tak bardzo potrzebna, aby mógł dogonić swoich rówieśników. Szymon jest dzieckiem wesołym, ruchliwym, daje nam wiele radości. Bardzo go kochamy i staramy się zapewnić mu wszystko, co tylko jest w naszej mocy, żeby był dzieckiem szczęśliwym. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Jak pomóc?


Podatnik może przekazać 1% swojego podatku w rubryce OPP wpisać nazwę fundacji "Fundacja Dzieciom POMAGAJ" . KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje"  1% dla Szymona Orłowskiego.

 

Kacper Niewiejski

alt

Nasz synek Kacperek urodził się (02.12.2006r.) z wadą genetyczną centralnego układu nerwowego ( małogłowiem i dziecięcym porażeniem mózgowym). Wada ta całkowicie uniemożliwia mu prawidłowy rozwój i samodzielną egzystencję.
Kacperek od okresu niemowlęcego ma prowadzoną intensywną i wszechstronną rehabilitację- jest to jego jedyną szansą. Codziennie razem pokonujemy swoje słabości- razem na nowo odkrywamy światby niemożliwe stało się możliwym.
Synek codziennie robi swoje małe-WIELKIE postępy, a jego radosne usposobienie i pozytywne nastawienie do świata i ludzi jest dla nas nagrodą za włożony trud.
Niestety koszty rehabilitacji coraz częściej przekraczają finansowe możliwości naszej rodziny. (Kacper wymaga rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, uczestnictwa w zajęciach z wczesnego rozwoju, zajęć na basenie oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne).
Dlatego zwracamy się do państwa z ogromną prośbą o pomoc. Każda podarowana przez Was złotówka jest szansą na lepsze i łatwiejsze życie naszego synka.

Jak pomóc?


Jeśli nie jest Wam obojętny los Kacperka prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce Inne informacje - 1% dla Kacpra Niewiejskiego Można również przekazać dowolną darowiznę na subkonto Kacperka w Fundacji Dzieciom POMAGAJ. 

Dziękujemy!!
Rodzice Kacperka
Danuta i Ireneusz Niewiejscy

 

Kacper Wojtaszek

alt

Nasz syn Kacper urodził się 20 grudnia 2006 roku z bardzo małą wagą gdyż miał tylko 1880 gram z tego powodu też trafił do inkubatora na 3 tygodnie. W piątym miesiącu życia zachorował na zapalenie płuc i oskrzeli. Teraz ma prawie 6 lat i nadal choruje, przynajmniej raz w miesiącu czasami dwa razy jest chory na zapalenie oskrzeli, jest inhalowany w domu zakupionym przez nas inhalatorem. Bardzo często trafia do szpitala. Podczas kolejnego pobytu w szpitalu został skierowany do kliniki w Poznaniu ,w której wykryto zmiany w mózgu leukomolacja okołokomorowa  i opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Kacper jest pod opieką rehabilitanta, logopedy, psychologa, neurologa, psychiatry oraz alergologa gdyż ma bardzo małą odporność i przechodzi ciężkie infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych . Ma też alergie na którą przyjmuje leki, które nie są tanie. Niestety od pewnego czasu stan naszego syna zaczął się pogarszać dlatego pojechaliśmy do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie stwierdzono bardzo rzadką chorobę  Porencefalię Mózgu.  Rozwój dziecka neuropsycholodzy ocenili na 3 lata i 8 miesięcy ( globalne upośledzenie rozwoju psychoruchowego ) . Mowa Kacpra pozostaje na poziomie 2 roku życia. Kacper potrzebuje rehabilitacji ponieważ jego chód jest niepewny i chwiejny. Kilka dni temu wykryto u Kacpra cukrzycę. Bardzo prosimy o pomoc. 

           Jak pomóc?

Można  przekazać  1% swojego podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę Fundacja Dzieciom POMAGAJ  oraz nr KRS 0000285433 a w rubryce cel szczegółowy:   1% dla Kacper Wojtaszek.
Z wyrazami szacunku Marlena i Krzysztof  Wojtaszek rodzice Kacpra.

 

 

Oliwia Górka

alt

Nasza córeczka Oliwka urodziła się 30 lipca 2007 roku z otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową  na odcinku lędźwiowo-krzyżowym  i wrodzonym wodogłowiem. Wystąpił taż uraz poporodowy lewego splotu barkowego. Po urodzeniu przeszła dwie poważne operacje w CZD w Warszawie. Lekarze stwierdzili również, że ma pęcherz neurogenny. Gdy miała około dwóch miesięcy zaczęliśmy z nią intensywną rehabilitację.
Dziś Oliwka ma 4,5 roku i jest cudownym , radosnym i silnym dzieckiem.
Nasza córeczka chodzi samodzielnie, ale zaopatrzona jest w specjalistyczne aparaty ortopedyczne.
Oliwce potrzebna jest ciągła rehabilitacja. Ponadto wszystkie konsultacje zarówno neurologiczne, ortopedyczne jak i urologiczne wymagają dużych nakładów finansowych.
Dlatego zwracam się do wszystkich Instytucji i Ludzi czułych na cierpienie dzieci z prośba o wsparcie

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę Fundacja Dzieciom  POMAGAJ  
oraz nr KRS 0000285433, 
a w rubryce  cel szczegółowy 1%- dla Oliwii Górka 

 

 

Jakub Sulej

alt

Nasz syn Jakub urodził się 07.07.2001 r., o czasie, całkowicie zdrowy. Do 2-go roku życia rozwijał się prawidłowo. Po tym czasie następuje regres rozwoju. Syn zamknął się w sobie, brakuje kontaktu wzrokowego, przestaje wydawać jakiekolwiek dźwięki, ma swój świat. Jakub nie komunikuje się słownie, próbuje wykorzystywać gesty. Prowadzony jest przez różnych specjalistów: neurologa, psychologa, pedagoga, logopedę. W 4-tym roku pojawiła się epilepsja, z którą zmagamy się cały czas. Do dziś mimo wielu wizyt lekarskich i przeprowadzonych badań nikt nie potrafi zdiagnozować syna, co powoduje brak skutecznego leczenia. 
Pomimo swojej choroby Jakub jest ruchliwym, pogodnym i pełnym pomysłów dzieckiem. To wielki miłośnik motoryzacji i puzzli. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, logopedyczne, lekarstwa i wizyty u specjalistów są kosztowne i długotrwałe. Ale to od nich zależy rozwój naszego syna. Staramy pokonywać się codzienne trudności. Mamy świadomość, że potrzebujących pomocy jest bardzo wiele.


Jak pomóc?


Przekaż Kubusiowi  1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "Inne informacje" Jakub Sulej

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy za serce, zainteresowanie i okazaną pomoc.
Rodzice Kubusia

 

Jakub Kostrzewa

alt

Kubuś urodził się 11-10-2010 roku w 24-25 tygodniu ciąży z masą urodzeniową 755g. Przebywał na oddziale neonatologii w Poznaniu przez 6 miesięcy i przez ten okres czasu przeszedł 3 zabiegi operacyjne (ligacja chirurgiczna, laseroterapia, przepuklina pachwinowa), był również leczony na wiele chorób, m.in. niewydolność oddechowa, wrodzone zapalenie płuc, krwotok płucny, martwicze zapalenie jelit, przetrwałe krążenie płodowe, dokomorowy krwotok II stopnia, niedokrwistość wcześniaków, żółtaczka wcześniaków oraz dysplazja płucno-oskrzelowa. Z powodu wcześniactwa i długiego pobytu w szpitalu synek wymaga stałej rehabilitacji ruchowej, która odbywa się 1 raz w tygodniu  w specjalistycznym ośrodku dla dzieci oraz ćwiczy razem z rodzicami w domu. Kuba wymaga również intensywnej rehabilitacji logopedycznej, gdyż stwierdzono u niego głęboki niedosłuch czuciowo nerwowy obustronny ( ucho prawe -100dB, ucho lewe-95dB, nosi aparaty słuchowe). Spotkania odbywają się raz w tygodniu u nas w domu dzięki Fundacji Orange Dźwięki Marzeń?. Kubuś uczestniczy również w zajęciach Stowarzyszenia Osób Słabowidzących i Niewidomych z powodu krótkowzroczności ( oko prawe i oko lewe  9 dioptrii, nosi okularki) i zeza naprzemiennego. Kuba jest pod stałą opieką wielu lekarzy specjalistów: neurologa, okulisty, audiologa, pulmonologa. Mimo tylu schorzeń jest pogodnym i radosnym dzieckiem, chętnie się uśmiecha i lubi bawić się ze swoją siostrą. Prosimy o wsparcie finansowe wszystkich, dla których los naszego synka nie jest obojętny. Dzięki temu będziemy mogli przeznaczyć pozyskane środki na bardziej intensywną rehabilitację. Za wszelką uzyskaną pomoc bardzo dziękujemy. 


Jak pomóc ?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1%  dla OPP "wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "inne informacje"  1% dla: Jakub Kostrzewa

 

Wiktoria Suchecka

alt

Mam na imię Wiktoria .Urodziłam się z trisomą 21,to taki cwany chromosom 21,który postanowił u mnie zamieszkać.Raczej mi przeszkadza niż pomaga.Chociaż zmagam się już z nim dziewięć lat to zdążył napsuć nerwów mnie i moim rodzicom.Po urodzeniu przeszłam dwie operacje gdzie lekarze naprawiali moje serduszko.Rodzice biegają ze mną do kardiologa, potrzebuję pomocy :logopedy,okulisty,neurologa,laryngologa,psychologa.Niestety nie udaje mi się tak szybko i łatwo nauczyć rzeczy,które dla moich rówieśników są bardzo proste.Dlatego ,żeby nadrobić zaległości potrzebuję rehabilitacji,dogoterapii i systematycznych ćwiczeń.  Bardzo się staram bo wiem jak dużo osób mi pomaga i głośno mnie dopinguje.   Dlatego bardzo  prosimy wszystkich ludzi ,którzy chcieliby mi pomóc i przekazać 1%swojego podatku na moją  rehabilitację

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce ,,1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433 a w rubryce ,,cel szczegółowy1%"-trzeba zaznaczyć 1%:dla Wiktorii Sucheckiej.
DZIĘKUJEMY.
Wiktoria z rodzicami.

 

Zofia Gaura

alt

Nasza córka Zosia urodziła się  25 I 2010r. pomimo 30 miesiąca życia (2,5 lata) wykazuje wiele cech wskazujących na bardzo znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Zosia jest dzieckiem leżącym- nie obraca się samodzielnie, nie siedzi, nie utrzymuje głowy, nie przemieszcza się w żaden sposób. W obrębie całego ciała wykazuje znacznego stopnia obniżone napięcie mięśniowe. Jest bardzo wiotka w osi długiej.
Od urodzenia objęta jest stała opieką poradni: neurologicznej, genetycznej, gastrologicznej, okulistycznej i rehabilitacyjnej.
Nasza córka diagnozowana była w kilku specjalistycznych ośrodkach neurologii dziecięcej,
mimo to nie potwierdzono do tej pory ostatecznej diagnozy u dziecka.
Od początku Zosia objęta jest intensywną rehabilitacją ruchową w różnych ośrodkach a także prowadzona jest prywatna rehabilitacja dziecka w domu przez wykwalifikowanego rehabilitanta oraz codzienne ćwiczenia wykonywane przez mamę dziewczynki.  Lekarze przypuszczają, iż u Zosi występuje: Mózgowe porażenie dziecięce postaci z dominującym objawem wiotkości znacznego stopnia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego- jest to opinia lekarza prowadzącego neurologa dziecięcego. Ponadto u dziecka występuje także padaczka (Zespół Westa).
Zosia wymaga nadal ciągłej, intensywnej rehabilitacji ogólnorozwojowej, dzięki której robi śladowe postępy w rozwoju oraz odpowiedniego sprzętu ortopedycznego.
Ze względu na sytuacje finansową naszej rodziny pokrycie kosztów rehabilitacji oraz sprzętu ortopedycznego jest dla Nas nie do udźwignięcia. Sami nie jesteśmy wstanie  w pełni zapewnić Naszej córeczce dalszego leczenia i rehabilitacji jakiej wymaga jej obecny stan zdrowia. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrego serca o pomoc i wsparcie, aby umożliwić Zosi rozwijać się w miarę istniejących możliwości psychofizycznych i psychoruchowych. Jedną z szans na ciągłość koniecznej dla Naszej córki rehabilitacji i leczenia jest możliwość zbiórki pieniężnej z  1%. 

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę:
Fundacja Dzieciom "Pomagaj" oraz nr KRS  0000 285433, a w rubryce "cel   szczegółowy" 1% dla Zofia Gaura.
serdecznie dziękujemy za okazaną Nam pomoc.
Rodzice Zosi- Małgorzata i Mariusz Gaura oraz rodzeństwo- Julia i Mateusz.

 

Jakub Skrobacz

altSzanowni Państwo, 
zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji naszego syna Jakuba.
Kubuś urodził się 29.05.2008r. w Poznaniu z wrodzonym wodogłowiem i przepukliną rdzeniowo-oponową. W powiązaniu z tymi wadami ma zdiagnozowany pęcherz neurogenny, padaczkę lekooporną, drobnozakrętowość kory mózgowej, zespół Arnolda-Chiarego oraz MPD.
W pierwszym roku życia Kuba przeszedł 8 różnych zabiegów operacyjnych, a w przyszłości czeka go jeszcze wymiana drenu zastawki, zabiegi ortopedyczne oraz okulistyczne. Dziecko pozostaje pod stałą opieką lekarzy różnych specjalizacji: neurologa, neurochirurga, ortopedy, okulisty, urologa.
Wymaga też specjalistycznej rehabilitacji, gdyż do teraz Kubuś nie trzyma głowy, nie obraca się na boki, nie siedzi samodzielnie, nie chwyta nic w ręce, nie mówi. Koszt jednego turnusu przekracza 4 tys. zł, a takich wyjazdów w roku powinno być minimum cztery. Oprócz tego dochodzą koszty rehabilitacji w domu, zakup leków czy sprzętu ortopedycznego.

Jak pomóc?


Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę:
Fundacja Dzieciom Pomagaj oraz nr KRS  0000 285433, a w rubryce cel  szczegółowy 1% dla Jakuba Skrobacz

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę, bo liczy się każda złotówka
Rodzice
Agnieszka i Sławomir Skrobacz

 

Bartek Mikołajczyk

altBartuś urodził się 27.02.2004r. jako wcześniak. Choruje na  dziecięce porażenie mózgowe i epilepsję, oprócz tego tego ma niedoczynność tarczycy i krótkowzroczność.
Wymaga stałej opieki poradni neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej i logopedycznej. Dzięki intensywnej rehabilitacji  Bartuś chodzi, ale nie mówi. Ćwiczenia powodują
że wypowiada pojedyncze słowa. Terapie logopedyczne są bardzo kosztowne. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie finansowe. Wystarczy przekazać 1% swojego
podatku na konto Fundacji Dzieciom Pomagaj, gdzie Bartek ma swoje subkonto.

Jak pomóc?

Fundacja Dzieciom Pomagaj
ul.Radosna 1, Wolica
62-872 Godziesze Małe
KRS 0000285433 dla Bartłomiej Mikołajczyk

Z góry dziękujemy
Bartek z rodzicami

 

Karol Siudziński

alt

Nasz syn Karol urodził się 24.03.1999r. jako wcześniak. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i wymaga stałego leczenia oraz intensywnej terapii. Nie chodzi oraz nie siedzi samodzielnie. Nie porusza się także samodzielnie na wózku tylko przy pomocy drugiej osoby. 
Ponadto ma zwichnięcie stawów biodrowych, które wymaga operacji. Karol w marcu skończy 12 lat i przez cały czas jest pod opieką neurologa, ortopedy i logopedy. Mimo nauczania indywidualnego w domu jest bardzo pogodnym dzieckiem, które szybko nawiązuje kontakty z otoczeniem. Karol potrzebuje dalszej rehabilitacji, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: 
Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Karolka Siudzińskiego.
Z wyrazami szacunku,
rodzice Karolka


Oliwia Molka

Oliwia Molka

Nasza córeczka Oliwia cierpi na bardzo rzadkie schorzenie neurologiczne- Zespół Angelmana i padaczkę. Urodziła się 20.04.2006roku jako zdrowe dziecko przynosząc nam wielką radość. Jednak już u półrocznej córeczki można był zauważyć, że nie rozwija się prawidłowo. Zaczęła się więc wędrówka od lekarza, do lekarza, która trwa do dziś. Oliwia potrzebuje ciągłych wizyt u neurologa, rehabilitanta, okulisty, ortopedy, logopedy i laryngologa. Sukcesem jest fakt, że Oliwia samodzielnie chodzi od 4 roku życia. Nadal jednak jest pampersowana i rozumie dopiero pojedyncze słowa. Jej rozwój wymaga ciężkiej pracy i nakładów finansowych. Robimy wszystko, aby nasza córeczka miała zapewnioną pomoc specjalistów, ale też prosimy ludzi dobrej woli aby wsparli nas w tym dążeniu. Za każdą okazaną pomoc z góry dziękujemy Szanownym Darczyńcom.

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać  nr KRS 0000285433,a w rubryce "cel szczegółowy 1%" - dla Oliwii Molki

                                                                           Anna i Hieronim Molka

                                                                     z córką Oliwią i synem Kacprem

 

Jaś Malik

Jasiu MalikNasz Jaś urodził się 10.07.2011 r. z małą niedowagą i otrzymał 9 pkt w skali Apgar. Do 3-go miesiąca życia rozwijał się w miarę normalnie, dokuczała mu jedynie uciążliwa kolka jelitowa. W związku z tym został skierowany do szpitala w Kaliszu a później w Poznaniu. W klinice poznańskiej Jaś zasłabł (brak oddechu) i trafił na oddział intensywnej terapii.
Badania nie potwierdziły wstępnego rozpoznania choroby. W CZD w Warszawie stwierdzono, iż nasz synek ma bardzo rzadką chorobę z grupy metabolicznych. Jednostki chorobowej nie określono do dzisiaj (badania w Instytucie CZD trwają).
Od września 2012 r. Jaś przebywa w domu - został objęty programem wentylacji domowej     i wymaga całodobowej opieki. Nasz synek jest dzieckiem leżącym, oddycha przy pomocy respiratora i karmiony jest dojelitowo (peg). Wymaga codziennej rehabilitacji i stałej konsultacji u specjalistów. Jest szansa, iż przy intensywnej rehabilitacji można poprawić jego rozwój psycho-ruchowy i zapewnić mu możliwie najlepsze warunki do życia.
Wszelka, nawet najdrobniejsza pomoc finansowa to dodatkowa szansa dla naszego kochanego synka.

Jak pomóc Jasiowi?

Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać numer KRS Fundacji Dzieciom POMAGAJ: 0000285433 a w rubryce informacje uzupełniające" dla Jasia Malika

Za pomoc serdecznie dziękują rodzice Jasia -  Hanna Majchrzak-Malik i Krzysztof Malik

 

Tomek Bora

Tomek2

Nazywam się Tomasz Bora.Od urodzenia choruję na Mózgowe Porażenie Dziecięce.Powoduje to,że jestem bardzo nie samodzielny.Mam porażenie czterokończynowe. Mam obniżone napięcie mięśni, co powoduje że nie mogę chodzić ,nie sygnalizuję potrzeb fizjologicznych, ponadto mam epilepsję. Wymagam całodobowej opieki. Jestem rehabilitowany od wczesnego dzieciństwa w domu, w różnych ośrodkach . Jestem pod opieką neurologa,pedagoga,rehabilitantów,logopedy, okulisty i psychologa.Robię niewielkie postępy dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów,uporowi rodziców,a przede wszystkim swojej wielkiej radości do życia. Chciałbym, aby tak pozostało. Dzięki intensywnej rehabilitacji nie cofam się w rozwoju. Aby mój stan się poprawiał muszę mieć stałą,intensywną rehabilitację intelektualną i ruchową. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami.Wszystkie swoje sukcesy zawdzięczam hojności ludzi wielkiego serca,którzy przekazują mi 1% swojego podatku zapewniając mi leczenie i rehabilitację na najwyższym poziomie.Za co bardzo dziękuję.Proszę ,dołącz do grona Tych wszystkich osób,dla których mój los nie jest obojętny.                 

Jak pomóc?                                                                                                          

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1%  dla OPP" wpisać nr KRS Fundacji Dzieciom Pomagaj 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wskażesz- dla:Tomasza Bora. 

      Możesz również pomóc przekazując ten apel Twoim bliskim i znajomym! Rodzice Tomasza. Kontakt:62 76-133-64

 

Maja Durman

Maja Durman

Mam na imię Maja, mam 3 lata. Wyglądam na zdrową, uśmiechniętą dziewczynkę. Niestety prawda jest zupełnie inna. Urodziłam się jako zdrowe i pogodne dziecko, lecz po ukończeniu roku, zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały świadczące iż nie rozwijam się jak inne dzieci, żyję jakby w innym świecie. W czerwcu 2012 roku zdiagnozowano autyzm. Dzięki żmudnej, kosztownej rehabilitacji, wysiłkowi rodziców i wielu terapeutów, krok po kroku próbuję przełamać własne słabości i pokonać tę straszną chorobę. Pomóżcie mi wrócić do waszego świata.

Jak pomóc?

Można również przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Mai Durman

 

Klaudia Błażejewska

Klaudia Błażejewska

Klaudia urodziła się 31.12.2008r. z ciąży bliźniaczej ( II płód obumarł w 19 tyg. ciąży) Poród odbył się  w 28 tyg.
Powikłaniami wcześniactwa były:
- martwicze zapalenie jelit
- dokomorowy krwotok I stopnia
- retinopatia wcześniacza
- zespół zaburzeń oddychania
- dysplazja oskrzelowo-płucna
       Po trzech miesiącach pobytu Klaudii w Klinice, stan zdrowia pozwolił na wypisanie córeczki do domu. Klaudia była pod ciągłą opieką specjalistów: okulisty, neurologa, kardiologa, pulmonologia, logopedy i rehabilitanta ( intensywna rehabilitacja ruchowa). Często chorowała na zapalenie płuc.
      Mając roczek Klaudia potrafiła stawiać pierwsze kroki, jednak nie trwało to długo. Gdy miała 14 miesięcy ciężko zachorowała. Był to kolejny incydent infekcji płuc i oskrzeli. Trafiła na Oddział Intensywnej Opieki we Wrocławiu, gdzie stan dziecka oceniono, jako bardzo ciężki. Była niewydolna oddechowo, zaintubowana i wentylowana mechanicznie ( została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną na okres 2 tygodni). W wyniku prowadzonej terapii uzyskano stopniową poprawę, co pozwoliło na rozintubowanie Klaudii, by mogła oddychać samodzielnie. Pojawiły się problemy z nawiązaniem kontaktu z Klaudią. Neurolog stwierdził, że doszło do uszkodzenia mózgu w wyniku dużego niedotlenienia.
      Po powrocie Klaudii do domu, córeczka nie potrafiła ruszać rączkami, nóżkami, nie potrafiła okazywać emocji i zakomunikować swoich potrzeb. Była dzieckiem leżącym. Rozwój Klaudii został oceniony przez lekarzy na dwumiesięczne niemowlę.
      W obecnym czasie Klaudia ma 4 latka i choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe, co wiąże się z dalszą, intensywną rehabilitacją i stałą opieką lekarzy i specjalistów. Córeczka jest na etapie raczkowania i wstawania przy meblach, a jej mowa ograniczona jest do minimum ( ma, da, ba i brrrr). Uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Są to zajęcia indywidualne, dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. Dzięki intensywnym ćwiczeniom nie cofa się w rozwoju, a powolutku rozwija.
     Potrzebujemy pomocy, ponieważ koszty dalszego leczenia i rehabilitacji są zbyt wysokie na nasze możliwości finansowe ( mama nie może podjąć pracy, gdyż Klaudia wymaga ciągłej opieki).

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "Klaudia Błażejewska". 
 rodzice KlaudiiZosia Tułacz

zosia z ulotki

Zosia ma 5 lat. Cierpi na padaczkę lekooporną i Dziecięce Porażenie Mózgowe. Od 3go miesiąca życia była intensywnie rehabilitowana, w wyniku czego dziewczynka siedzi. Nie mówi jednak, nie sygnalizuje swoich potrzeb z wyjątkiem jedzenia i picia. Wymaga całodobowej nieustannej opieki. Potrzebna jest leczenie wielo-specjalistyczne, jak również rehabilitacja. Jestem bezsilna wobec choroby Zosi, ograniczają nas względy finansowe.

 

       

       Jak pomóc?

Nr KRS 0000 285433 w tytule Pit-u koniecznie dla Zosi TułaczZ serca dziękuję tym, którzy zechcą nam pomóc, aby nie utracić nadziei, że moja Zosia kiedyś zacznie chodzić.

Z poważaniem  rodzice

Patrycja Raźniak

Patrycja R

MAM NA IMIĘ PATRYCJA I MAM 17 LAT. W CIĄGU TYCH 17-STU LAT PRZESZŁAM JUŻ BARDZO WIELE OPERACJI I DŁUGIE POBYTY W SZPITALU.OD URODZENIA JESTEM POD OPIEKĄ CENTRUM  ZDROWIA DZIECKA  W WARSZAWIE. W PORADNI  UROLOGICZNEJ, CHIRURGICZNEJ, CHORÓB WĄTROBY,HEMATOLOGICZNEJ ORTOPEDYCZNEJ I WIELU INNYCH.JAK KAŻDA NASTOLATKA CHCIAŁA BYM MIEĆ NORMALNE ŻYCIE .JEDNAK ZE WZGLĘDU NA MOJĄ CHOROBĘ JESTEM OGRANICZONA. OBECNIE  JESTEM UCZENNICĄ W PIERWSZEJ KLASIE TECHNIKUM LOGISTYCZNYM W PRZYSZŁOŚCI CHCIAŁABYM STUDIOWAĆ I PRACOWAC W TYM ZAWODZIE .JAK NA RAZIE MÓJ STAN ZDROWIA NIE POZWALA MI CHODZIĆ DO SZKOŁY DLATEGO MAM INDYWIDUALNE NAUCZANIE W DOMU. TO WSZYSTKO CO OPISAŁAM WYŻEJ POCIĄGA ZA SOBĄ DUŻE KOSZTY FINANSOWE , DLATEGO PROSZĘ O PRZEKAZANIE 1%PODATKU NA MOJĄ REHABILITACJĘ  ORAZ  LECZENIE.

Jak pomóc?

Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS: 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Patrycja Raźniak
                                     

Pola Orłowska

Pola Orłowska

Nasza córeczka urodziła się jako wcześniak i zaraz po urodzeniu przeszła sepsę. Stwierdzono u niej mózgowe porażenie dziecięce.
Intelektualnie rozwija się prawidłowo, ale wymaga profesjonalnej rehabilitacji, która sprawi, że będzie prawidłowo chodzić.
Ze względu na niedowład połowiczy ciała oraz przykurcz ścięgna Achillesa musi nosić ortezy DAFO. Zalecono również ćwiczenia kończyn dolnych, ćwiczenia redukcji nerwowo - mięśniowej, ćwiczenia lokomocji, równoważne, ogólnousprawniające i masaż.
Polusia jest pod stałą opieką neurologiczną, ortopedyczną i rehabilitacyjną.
Wszystkim, którzy chcą pomóc naszej Poli i przybliżyć ją do funkcjonowania w świecie zdrowych dzieci podajemy nr KRS: 0000285433
FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ
z dopisem: Pola Orłowska

Pozdrawiamy serdecznie!
rodzice Poli Anna i Sławomir

 

Oliwier Chojnacki

Oliwier Chojnacki

Nasz synek Oliwer urodził się 20.07.2011 jako wcześniak, m-c przed terminem rozwiązania. Ważył 1980 g , do domu przyjechał po 3 tygodniach i od  momentu przyjazdu do domu jest pod opieką wielu poradni: neurologicznej, kardiologicznej , logopedycznej , okulistycznej, gastroenterologicznej, audiologicznej, genetycznej, neurologopedycznej. W wieku 3 m-cy stwierdzono u niego wzmożone napięcie mięśniowe w kończynach górnych i dolnych oraz obniżone napięcie mięśniowe  od szyi do tułowia. Od tego też czasu jest rehabilitowany. Udało nam się osiągnąć to, że w wieku 12 m-cy samodzielnie usiadł, natomiast  w chwili obecnej tj. w wieku 19m-cy próbuje chodzić z pomocą za rękę. Ale do samodzielności jeszcze sporo mu brakuje. NFZ funduje nam tylko 2 godz rehabilitacji w tygodniu. Resztę musimy organizować na własny koszt oraz ćwiczymy każdego dnia w domu. Ponadto Oliwer ma wadę serca , niedomknięty otwór owalny wielkości około 0,5 cm. Być może w przyszłości będzie musiał przejść zabieg operacyjny zamknięcia tego otworu. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy skierowano nas na badanie genetyczne po których to okazało się ,że Oliwer ma abberację chromosomową 14 chromosomu potocznie mówiąc " ma za dużo materiału genetycznego na 14 chromosomie". Genetycy określają to jako zespół wad rozwojowych. Syn jest pod opieką poradni genetycznej .Diagnoza jest taka - że z powodu tej wady Oliwier wolniej się rozwija i może mieć w przyszłości problemy z nauką .Ale wiadomo czas pokaże.
U Oliwiera stwierdzono również dużą wadę wzroku. W tym roku u syna stwierdzono niedosłuch asymetryczny, na dzień dzisiejszy nie jest on duży. Ale dla lepszego rozwoju
musimy małego zaprotezować aparatami. Dodatkowo czekają nas treningi słuchowe pod kątem rozwoju mowy. Takie zajęcia musi mieć przynajmniej raz w tygodniu.
Oliwier jest bardzo pogodnym i kontaktowym chłopcem mimo wielu przeciwności losu idzie swoim torem do przodu i  ma duże szanse żyć jak zdrowy człowiek , ale teraz na starcie potrzebuje pomocy wielu specjalistów, którzy pomogą nam stymulować jego rozwój i pozwolą mu dogonić rówieśników. Sporo kosztów musimy ponosić sami dlatego każda pomoc z Państwa strony ma dla nas ogromne znaczenie i z góry za nią dziękujemy.
Rodzice
Małgorzata i Adam Chojanccy.

Jak pomóc?

 W rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Oliwier Chojnacki.

 

Wiktor Smelczyński

wiktor smelczynski 004Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie . Nasz Synek Wiktor choruje na bardzo rzadką ( jest nas garstka około 40 dzieciaczków w Polsce) genetyczną, metaboliczną chorobę, która nosi nazwę LCHAD (Deficyt dehydrogenazy hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych).
Wiktorek urodził się 18 marca 2009 jako zdrowy chłopiec  z 10 punktami w skali Apgar. Kiedy skończył 4 miesiące trafił na intensywną terapię, gdzie rozpoznano tę podstępną chorobę. Choroba wymaga stosowania diety niskotłuszczowej, regularnego, wysokokalorycznego pożywienia. Niestety w skutek zbyt późnego rozpoznania  doszło do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. U Wiktora stwierdzono ostrą niewydolność oddechową i krążeniową, hepatomegalię, częstoskurcz nadkomorowy, hipoglikemię (spadek cukru do 2mg%). Lekarze nie dawali szans na przeżycie. Nasz synek przez 1,5 tygodnia był w śpiączce.
Wiktor wywalczył życie a teraz walczy o lepsze jutro, być może w przyszłości samodzielne funkcjonowanie.
Obecnie nie chodzi, nawet nie czworakuje, samodzielnie nie siedzi, nie mówi tylko gaworzy, nie ma z nim kontaktu, nawet wzrokowego. Ma stwierdzone wodogłowie z małogłowiem, padaczkę i znaczne opóźnienie psycho-ruchowe dodatkowo torbiel pajęczynówka w główce. Dodatkowo w skutek niechęci do jedzenia ma założoną gastrostomię
Rehabilitacja jest dla nas priorytetem, gdyż tylko ona może poprawić funkcjonowanie Wiktora. Niestety wydatki przy chorym dziecku są ogromne, wyjazdy, wizyty u specjalistów, rehabilitacja, sprzęt przewyższają nasz budżet domowy. Aby móc w sposób wystarczający zapewnić Wiktorowi rehabilitację chcemy wyjeżdżać na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne oraz zakupić sprzęt, dlatego prosimy Was o przekazanie 1% na subkonto Wiktora, a może ktoś z Państwa będzie chciał dodatkowo wesprzeć finansowo.
 Za wszystkie najmniejsze wpłaty serdecznie dziękujemy.

Jak pomóc?

Można  przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla: Wiktor Smelczyński .

Hubert Łucyk

H.łucyk

Oto nasz synek Hubert  ma 9 lat i  cierpi  na autyzm dziecięcy. Diagnoza nas sparaliżowała ale trzeba było szybko się otrząsnąć i zacząć działać.Hubercik uczęszcza do szkoły integracyjnej z której jesteśmy bardzo zadowoleni.Jego tydzień jest wypełniony zajęciami z psychologiem,pedagogiem i logopedą,ale tylko taka ciężka praca przynosi efekty.Niestety te wszystkie zajęcia kosztują a szkoła jest od nas oddalona o 20km.Mimo że oboje z mężem pracujemy to czasem brakuje nam na to wszystko pieniędzy,a wychowujemy jeszcze dwóch synków:Szymona 12 lat i Mikołaja 10 lat.Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie na naszego synka 1% swojego podatku.Wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę Fundacja Dzieciom POMAGAJ nr KRS 0000285433 a w rubryce "inne informacje" 1% dla HUBERTA ŁUCYKA.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy - Monika i Tomasz Łucyk

          

 

Adam Albastawisy

adam strona


Adaś urodził się poza granicami kraju. Mieliśmy wrażenie, że jako niemowlę rozwijał się prawidłowo. Gdy wróciliśmy do Polski, Adaś miał 10 miesięcy i wtedy zaczęliśmy zauważać pewne zachowania odbiegające od normy. Po wielu badaniach i konsultacjach  rozpoznano u niego opóźnienie psychoruchowe, Zespół Dandy Walkera oraz padaczkę. Samodzielnie siadać zaczął dopiero w wieku 18 miesięcy a raczkować gdy skończył 2 latka. Pierwsze kroczki postawił na swoje 3 urodziny. Obecnie jeszcze nie mówi, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Chodzi bardzo chwiejnie,  często się przewraca, co kończy się licznymi zwichnięciami kostki, wymaga wsparcia w codziennych czynnościach np. ubieranie, jedzenie itp , oraz  ciągłej opieki.
Adaś w ciągu 4 lat swojego życia zdążył już odwiedzić kilkanaście poradni specjalistycznych w całej Polsce. Jest intensywnie rehabilitowany w kaliskich placówkach , uczęszcza na zajęcia logopedyczne, SI, hipoterapię oraz do przedszkola integracyjnego. Nosi buty ortopedyczne, oraz okulary. Mimo wiecznych wizyt u lekarzy, zajęć i ćwiczeń jest bardzo pogodny, zawsze uśmiechnięty i otwarty na ludzi.
Niestety prawie wszystkie zajęcia  musimy finansować z własnych funduszy, same buty ortopedyczne,  poza kosztami dojazdu do ortopedy, kosztują ok. 700 zł , a starczają na pół roku.

       Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,a w rubryce "Inne informacje"- 1% dla:Adama Albastawisy.                              
Wszystkim bardzo dziękujemy
Rodzice i brat Adasia

Błażej Węclewski

blazej strona

Błażej urodził się jako wcześniak 16 lipca 2001 roku.
Urodzony w stanie ogólnym złym, oceniony został w skali Apgar 1.
W 58 dobie życia został przeniesiony z Poznania do szpitala w Kaliszu.
Po dwóch tygodniach został wypisany i mogliśmy go zabrać do domu.
Podczas wizyt u specjalistów stwierdzono u niego Mózgowe Porażenie
Dziecięce i wadę genetyczną pod nazwą Silver Russel. Zaczęliśmy go rehabilitować najpierw metodą  Vojty, Dennissonem, Domanem, a obecnie Bobatami. Mimo małych szans na przeżycie, Błażej ma się całkiem nieźle, pomimo częstych chorób i ciężkiej rehabilitacji, Jest bardzo pogodnym dzieckiem, kontaktowym choć komunikuje się głównie w sposób niewerbalny.
Jest pionizowany i z naszą pomocą zaczyna stawiać pierwsze kroki.

Jak pomóc?


 1 % dla OPP nr. KRS 0000 2854 33
 w rubryce: inne informacje -1% dla Błażeja Węclewskiego. Wszystkim darczyńcom   serdecznie dziękujemy!
                                                                                      

Klaudia Kłysz

klaudiaaa

Klaudia ur. 31.03.1996r w Ostrzeszowie, w 30-tyg ciąży o masie 1300g . Jest wcześniakiem z mózgowym porażeniem dziecięcym i retinopatią wcześniaczą.
Córka w 4-tej dobie dostała krwawienia podpajęczynówkowego (tkz. udar mózgu) co zaważyło na dalszym jej życiu. Nie chodzi, nie widzi i nie ma z nią dobrego kontaktu, mówi i śpiewa pięknie, lecz mowa jest euchalią (powtarzanie). Klaudia porusza się na wózku inwalidzkim, którym nie jest w stanie sama operować,
gdyż ma bardzo słabą sprawność manualną. Klaudia jest po operacji lewego oka (opasanie oka) w Centrum Zdrowia Dziecka. Operacja niestety się nie udała i lekarze nie rokują, że będzie kiedykolwiek widziała. Jest podopieczną Fundacji Dzieciom Pomagaj w Wolicy i tam też uczęszcza do szkoły.
Podaruj 1% swojego podatku na rehabilitacje i kształcenie Klaudii.

Jak pomóc?


Wystarczy, że w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OOP" wpiszesz numer  KRS Fundacji Dzieciom Pomagaj: 0000285433, a w rubryce uzupełniające wpisz: dla Klaudii Kłysz.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy, w imieniu Klaudii.
Rodzice, Ewa i Mariusz Kłysz.

Marysia Wieruszewska

444

Marysia Wieruszewska urodziła się 6 kwietnia 2012r. W pierwszej dobie życia zdiagnozowano cechy dysformiczne i wiotkość mięśni a badania genetyczne potwierdziły zespół Downa. W trzecim tygodniu życia  u Marysi wykryto wadę serca polegającą na okołobłoniastym ubytku międzykomorowym i międzyprzedsionkowym z przeciekiem. 27 listopada 2012 roku córka zostało zoperowana w Klinice w Poznaniu. Skutkiem ubocznym operacji jest arytmia, która leczona jest farmakologicznie. Od tego momentu Marysia jest pod stałą opieką kardiologów w Poznaniu.
    Zespół Downa niesie ze sobą szereg dysfunkcji m.in.: wiotkość mięśni, kłopoty z poprawną artykulacją czyli mową, problemy gastrologiczne i endokrynologiczne. Skóra Marysi wymaga szczególnej pielęgnacji, gdyż ma tendencje do wysuszania się i konieczne jest stosowanie specjalistycznych kosmetyków.
    Dziecko jest rehabilitowane oraz pod stałą opieką logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Uczęszcza na zajęcia integracji sensorycznej oraz korzysta z logopedycznej metody Tomatisa oraz hipoterapii. Marysia przebywa pod kontrolą szeregu specjalistów: kardiologa, endokrynologa, neurologa, gastrologa. Konieczne jest zachowanie ciągłości leczenia i rehabilitacji. Aby podejmowane przez nas działania były skuteczne powinniśmy ćwiczyć w domu, co wiąże się z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy logopedycznych i leków.
    Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie na rzecz Marysi 1% podatku wszystkich, którzy zechcieliby pomóc nam w usprawnieniu ruchowym i intelektualnym naszej córki oraz jej dalszym leczeniu.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać numer KRS:0000285433 cel szczegółowy 1% dla Marysi Wieruszewskiej.
Serdecznie dziękujemy Patrycja Dawid Wieruszewscy

Julia Jarzembska

123

Julka przyszła na świat 10 lipca 2008 roku, była śliczną i zdrową dziewczynką. W szóstym miesiącu
jej życia wystąpiły pierwsze napady. Po wielu miesiącach badań stwierdzono u Julki padaczkę
lekooporną. Mimo choroby, rozwijała się prawidłowo, przynajmniej nam tak się wydawało.
Rozumiała co się do niej mówi, a nawet sama zaczęła wypowiadać pierwsze słowa. Gdy miała półtora
roku wystąpiły u niej kolejne serie napadów. Od tego momentu życie Julki to wędrówka między
domem, a szpitalami. Napady spowodowały, że Julka nie była już taka jak kiedyś. Zamknęła się w
sobie, przestała mówić, zwracać uwagę na otaczających ją ludzi, komunikować się. Mijały kolejne  miesiące, nikt nie umiał nam powiedzieć co się z nią dzieje. Padały różne odpowiedzi - to choroba,  różnorodne leki przeciwpadaczkowe powodują jej stan, a kolejne badania i diagnozy wykluczały się  wzajemnie. Do dnia dzisiejszego napady nie ustąpiły, nadal męczą to małe ciałko, z różnym stopniem
nasilenia, czasami są tak silne, że bywa to dla niej niebezpieczne? Kilka lat badań i obserwacji daje  kolejna diagnozę - autyzm. Julka mimo, że zbliżają się jej 6-te urodziny, nie mówi. Zamknęła się  w swoim świecie, a my każdego dnia walczymy o to by wróciła do nas. Ta walka wymaga bardzo  intensywnej terapii, dzięki której uczy się z nami komunikować. Lekooporna padaczka nie pomaga
nam w tej walce, ale jest szansa  w najbliższym czasie Julka będzie miała wszczepiany stymulator  nerwu błędnego. Wymagać to będzie stałego kontaktu z neurologiem i dalszej rehabilitacji:  psychologa, logopedy, pedagoga i terapeuty. Niestety możliwości finansowe rodziców i najbliższej
rodziny przerastają koszty terapii, dlatego w imieniu Julki prosimy o pomoc.

Dajmy Julce szansę  chociaż częściowego powrotu do normalności.

 

Adam Jeszke

zmiana

Nasz syn Adam Jeszke ma obecnie 5 lat. W wieku trzech lat został zdiagnozowany w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Diagnoza autyzm. Syn otrzymał opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności.  
Koszty rehabilitacji , oraz wszelkich innych form wspierania rozwoju naszego syna wynoszą ok. 1500 zł. miesięcznie i znacznie przekraczają nasze możliwości finansowe. Nie mamy możliwości rehabilitować Adama tak intensywnie , jak jest to konieczne, a nieleczony autyzm jest niestety chorobą postępującą .
Dzięki intensywnej rehabilitacji nasz syn pokonał już wiele barier. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Dlatego prosimy o pomoc przekazując 1% podatku na subkonto Adama w Fundacj Dzieciom POMAGAJ. Dane fundacji: Fundacja dzieciom Pomagaj, Wolica, ul. Radosna 1, 62-872 Godziesze Małe.

Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce " 1% dla OPP" wpisać nazwę fundacji oraz nr. KRS  0000285433 z dopisjkiem 1% dla Adama Jeszke.


Rodzice:    
Magdalena i Łukasz Jeszke

 

Julia Jaśkiewicz

DSC02379

Nasza córka Julia do 8-ego roku życia była zdrowym,pełnym energii i radości dzieckiem.Wszystko zmieniło się w styczniu 2013r.kiedy po feriach zimowych miała wrócić do szkoły,nawracające bóle głowy zostały w kilka dni zdiagnozowane jako guz móżdżku.
Straszna diagnoza dla każdego rodzica, ale też nadzieja na szybką operację i wyleczenie. Błyskawiczna operacja w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i nadzieja, że będzie dobrze. Po operacji nasza córka była w ciężkim stanie; przez 2,5 miesiąca nie było z nią żadnego kontaktu poza uściskiem dłoni, nie potrafiła mówić, chodzić, jeść. Karmiona była przez sondę, co więcej- kilka tygodni po operacji wystąpiło wodogłowie zagrażające funkcjonowaniu mózgu. Oznaczało to kolejny zabieg, tym
razem wszczepienia zastawki. Rokowania długotrwałego powrotu do zdrowia.
Teraz - najgorsze mamy już za sobą. Nasza córka- dzięki sile i wytrwałości oraz ciężkiej pracy wielu wspaniałych ludzi- powoli wraca do zdrowia. Pół roku po operacji została odłączona sonda; Julka zaczęła normalnie jeść, później mówić, co prawda w spowolnionym tempie. Najważniejsze jednak jest to, że powróciła zdolność mówienia. Nie byłoby to możliwe bez ciągłych ćwiczeń.
Na chwilę obecną- Julka wciąż nie chodzi, ale wierzymy, że uda nam się wypracować i to. Przed nami wciąż wiele żmudnych ćwiczeń, trudu i wysiłku. Wszystko to wymaga dużych nakładów finansowych, ponieważ Julka korzysta z pomocy wielu specjalistów, m.in. z zakresu rehabilitacji metody NDT Bobath i PNF, terapii metodą czaszkowo-krzyżową, logopedii, neurologopedii, socjoterapeutyki, psychopedagogiki, okulistyki oraz neurologii.
Pomimo wysiłków, nasze finanse nie pozwalają zapewnić Julce wystarczającej rehabilitacji, dzięki której ma szanse na lepsze życie. Dlatego prosimy Państwa o pomoc.
Pieniądze, które mogą Państwo rozdysponować w ramach 1% odpisu z podatku,pomogą naszej córce w powrocie do zdrowia i odzyskaniu radości życia.

Jak pomóc?


Prosimy zatem o ich przekazanie na konto fundacji Dzieciom Pomagaj, w której Julka ma założone specjalne subkonto. Jedyne, co należy zrobić- to wpisać w rozliczeniu rocznym KRS: 0000285433, a jako cel szczegółowy określić: wpłata dla Julki Jaśkiewicz.

Z góry dziękujemy
Anna i Jakub Jaśkiewiczowie

Marta Gralińska

gra

Marta urodziła się 28 lutego 2000 r., w 30 tyg. ciąży z niedotlenieniem i niedokrwieniem mózgu, Choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Nie chodzi, nie mówi, wymaga opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Od urodzenia jest pod stałą opieką specjalistów: neurologa, okulisty, kardiologa, logopedy, rehabilitanta. Wymaga codziennej, intensywnej rehabilitacji intelektualnej i ruchowej. Dzięki niej stan Marty nie pogarsza się, a powoli, stopniowo poprawia. NFZ nie zapewnia wystarczającej rehabilitacji, dlatego musimy organizować ją we własnym zakresie. Nasze możliwości finansowe nie pozwalają nam sprostać wszystkim potrzebom związanym z leczeniem Marty.
Prosimy o wsparcie trudnej walki o lepsze życie naszej córki.

Jak pomóc?
 Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Marty Gralińskiej".

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.Rodzice Marty Sylwia i Daniel Gralińscy.                                                                                                                                                             

                                                          

Paweł Brzeski

 

brzeski pawel

Nasz syn Pawełek ma trzy lata, stwierdzono u niego autyzm wczesnodziecięcy a w lipcu 2014 padaczkę. Jedyną szansą dla naszego dziecka jest długotrwała i kosztowna terapia bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie jej zapewnić. Marzymy o tym by Pawełek w przyszłości mógł samodzielnie tworzyć i realizować swoje plany i marzenia.

Możecie Państwo pomóc, wystarczy w zeznaniu podatkowym przekazać 1% dla FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ (KRS 0000285433) A W RUBRYCE INNE INFORMACJE "1% DLA PAWŁA BRZESKIEGO".

                        

Julia Matusiak

 

20151127 153650

Nasza ukochana córeczka zachorowała w styczniu 2013 roku na chorobę serduszka zdiagnozowaną później jako Kardiomiopatia Rozstrzeniowo Gąbczasta.
 Jesteśmy młodymi ludźmi w wieku 34 lat. Od 15 lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. 13.10.2001 roku na świat przyszła nasza pierwsza córeczka Wiktoria. Dziecko urodziło się całkowicie zdrowe. W wieku 6 miesięcy Wiktoria trafiła do kaliskiego szpitala, gdzie po upływie 72 godzin zmarła. Rozpoznaniem w tamtym czasie było zapalenia mięśnia sercowego.
Po tak ogromnej stracie i przeżytej traumie, pomimo zapewnień ze strony lekarzy, że wszystko będzie w porządku, przez następne 10 lat nie mogliśmy zdecydować się na kolejne dziecko. Wreszcie 13.10.2011 roku urodziła się nasza przecudowna córeczka Julia. Przyszła na świat całkowicie zdrowa i o czasie. Niesamowitym zbiegiem okoliczności jest dla nas fakt, że Julia urodziła się dokładnie tego samego dnia, co Wiktoria 10 lat wcześniej. Traktujemy to jako szczególny dar od losu.
Na początku 2013 roku trafiliśmy z Julią do kaliskiego szpitala z podejrzeniem częstoskurczu zatokowego. Niestety szybko okazało się, że pierwsza diagnoza była chybiona. Po kilku godzinach przewieziono nas do Akademii Kardiologicznej w dużym mieście. Tam też dowiedzieliśmy się, że nowe rozpoznanie choroby było w rzeczywistości o wiele poważniejsze i że nasza kochana Julia choruje na Kardiomiopatię Rozstrzeniowo Gąbczastą, chorobę niezwykle rzadką.
W tej chwili córeczka wymaga prawie comiesięcznej kontroli w różnych poradniach Kardiologicznych w całym kraju. Obecnie jest na specjalnie dobranej dawce leków, którą przyjmuje dwa razy dziennie o 8:00 i 20:00. Farmaceutyki przygotowywane są na specjalne zamówienie i kosztują duże pieniądze. To dzięki temu Julia jest w stanie stabilnym, a my jesteśmy szczęśliwi patrząc jak się rozwija i każdego dnia dziękujemy za to Bogu. Niestety Kardiomiopatia Rozstrzeniowo Gąbczasta jest chorobą niszczącą strukturę mięśnia sercowego i nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie konieczny przeszczep serca dla naszej córeczki.  
Za okazałą z każdej strony pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy i zawsze będziemy niezmiernie wdzięczni. Każdemu, kto choć w najmniejszym stopniu okaże serce z góry i z całego serca ślicznie i serdecznie dziękujemy.


Za okazałą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy i zawsze będziemy niezmiernie ogromnie bardzo wdzięczni dla Państwa, z góry i z całego serca ślicznie i serdecznie dziękujemy, za każdy odruch wrażliwości i życzliwości.

 


Emilia Szymczak 

 

emi

Emilka urodziła się 6.07.2013r. Z wrodzoną wadą rozczepu podniebienia całkowitego i sekwencją Pierre Robin  (cofnięta żuchwa) W drugim tygodniu życia w Instytucie Matki I Dziecka w Warszawie założono Emilce sondę przez nos do żołądka i w ten sposób była karmiona do 6 m-ca życia. Emilka kilka razy dziennie nie mogła złapać oddechu z powodu zapada nią się języka do gardła. 
Pierwszą operację miała w styczniu ubiegłego roku, po operacji Emilka musiała nauczyć się poprostu ssać, by mogła pić z butelki mleko,czy herbatkę. Obecnie Emilka jest pod opieką logopedy i lekarzy chirurgów z Instytu Matki I Dziecka. 

 

 

 

    Kinga Niewiadomska

 

kinga

Kinga ma 11 lat jest dzieckiem niepełnosprawnym z dziecięcym porażeniem mózgowym i padaczką. Kinga nie mówi i chodzi na paluszkach . Zwracamy się z wielką prośbą o pomoc finansową na rehabilitację dziecka a w szczególności na turnusy rehabilitacyjne , które są kosztowne i przekraczają nasze możliwości. Za okazałą pomoc z góry serdecznie dziękujemy.


Możecie Państwo pomóc, wystarczy w zeznaniu podatkowym przekazać 1% dla FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ (KRS 0000285433) A W RUBRYCE INNE INFORMACJE "1% DLA Kingi Niewiadomskiej.

 

 Dominik Noweta

 

DSC 0163

Nazywam się Dominik Noweta, urodziłem się w 2001 roku. Gdy miałem 9 lat zacząłem gorzej widzieć na lewe oko. Podczas badań okazało się, że mam zapalenie błony naczyniowej oka i zaćmę. Rozpoczęto diagnostykę, by odnaleźć przyczynę zmian w oku.  W 2014 roku wykryto u mnie nieuleczalną chorobę: Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa. Jest to choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Objawia się bolesnymi zapaleniami w stawach, głównie kręgosłupa i prowadzi do ich całkowitego zesztywnienia. Choroba uniemożliwiła mi realizowanie mojego hobby- wcześniej uwielbiałem grać w piłkę, biegać, brałem udział w szkolnych zawodach sportowych w różnych dyscyplinach, ćwiczyłem pokazy na bmx-ie. Choroba wywołuje silny ból w stanach zaostrzenia utrudniający poruszanie i wymaga stałego leczenia.  

Obecnie jestem pod opieką poradni reumatologicznej, okulistycznej, poradni zaburzeń odporności. Szansą na polepszenie sprawności fizycznej i zmniejszenie skutków choroby jest ciągła rehabilitacja i leczenie farmakologiczne oraz biologiczne. Maël  Le Gall

20150914 082702

Nasz syn Maël  Le Gall  jest wcześniakiem urodzonym 06.08.2014 roku w 34 tyg. ciąży z powodu zagrożenia życia płodu. Intubowany i transportowany do Poznania 1 tyg. swojego życia .Głównym schorzeniem jest wadą genetyczna kręgosłupa, kręgi i pół kręgi motyle o zaburzonej segmentacji w odcinku klatki piersiowej.
To powód iż już od startu podlegamy ściśle poradniom tj. ortopedyczna plumilogiczna endokrynologiczna, genetyczna neurologiczna, kardiologiczna. .wielu innym.
Rehabilitacja to jedyna forma ,która stymuluje jego ciało mózg ręce nogi kręgosłup do działania i  prawidłowego funkcjonowania . Rehabilitacja jest wielokierunkowa poprzez metodę Bobath ,Woyta zajęcia na basenie i wiele ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych w domu - i to powód dla którego warto pomagać i wspierać.

 

Cytując frazę ....
Mały człowiek. ....
Wielkie możliwości. ..
Pomóżmy mu być silnym i samodzielnym..
Twój 1% zwiększa na to szansę

KRS 0000285433 a w rubryce Inne informacje - 1% dla Maël  Le Gall 

   Dziękujemy każdemu za okazane serce dla naszego synka z wyrazami szacunku  rodzice Maelka

 

 Anna Staszek

 

IMG 20151115 120215

Ania Staszek w sierpniu 2014 roku trafiła na ostry dyżur gdzie zdiagnozowano u niej guza mózgu. Następnie trafiła na oddział neurochirurgii w ICZMP w Łodzi, gdzie przeszła długotrwałą operację, po której zapadła w śpiączkę na 14 miesięcy. Ma założony układ dokomorowo-otrzewny z powodu wodogłowia. Po sześciu miesiącach pobytu na oddziale neurochirurgii została przewieziona do Kliniki Budzik w Warszawie. Tam została poddana kompleksowej rehabilitacji. Była tam pod opieką rehabilitantów, neurologa, logopedy i psychologa. Po 9-ciu miesiącach Ania zaczęła powoli wykonywać polecenia i odpowiadać na pytania. W listopadzie tego roku Ania została ogłoszona jako osoba wybudzona. Aby Ania mogła powrócić do pełni zdrowia potrzebna jest długa, kosztowna i wymagająca rehabilitacja.

Jak możesz pomóc?
Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce Inne informacje - 1% dla: Anny Staszek..
 

Karol Gumienny

 

Karolek Gumienny

Karol urodził się 18 czerwca 2015 roku. Z pozoru jest zdrowym dzieckiem, ale choruje na bardzo ciężką genetyczna chorobę adrenoleukodystrofie. Karol jest pod stałą opieką neurologa, endokrynologa i transplantologa. Jedynym ratunkiem jest przeszczep komórek macierzystych i bardzo drogie leki miedzy innymi Olej Lorenza.
 Dnia  08.03.2016 Karol miał przeszczep komórek  macierzystych  szpiku.  Chemioterapia  i  sam  przeszczep  przebiegły  spokojnie.  Po  krótkim  czasie  przyplątały  się  poważne  powikłania   po  przeszczepowe,  zapalanie  mózgu,  graft   jelitowy,  sepsa ; nasz  syn  trafił  na  intensywną  terapię.  Po  tych  ciężkich  miesiącach  stopniowo  wraca  do  zdrowia,  musi  brać  dużo  drogich  leków  jest  pod  stałą  opieką  poradni  po  przeszczepowej  endokrynologa  i  neurologa
 
Jak pomóc?
Fundacja Dzieciom pomagaj 1% KRS 0000285433 a w rubryce Inne informacje - 1% dla: Karola Gumiennego                               
 
 
 

Julia i Nikodem Krzywda

 

julia i nikodem

Julia i Nikodem Krzywda
Julia 10 lat, Nikoś 5 lat . Oboje są dziećmi niepełnosprawnymi. U Juli zdiagnozowano obustronny niedosłuch czuciowo ? nerwowy, jest aparatowana  obu usznie, choruje na astmę i skoliozę, ma też wadę wzroku. Wymaga rehabilitacji, pulmonologicznej ruchowej i logopedycznej. Nikoś nie mówi, zdiagnozowany ma autyzm dziecięcy, padaczkę ogniskową, mioklonię, ma obniżone napięcie mięśniowe. Z czasem zdiagnozowano obustronny niedosłuch ? jest aparatowany obu usznie i wadę wzroku. Wymaga rehabilitacji, ruchowej, logopedycznej, wczesnego wspomagania i kształcenia specjalnego. Leczenie wielospecjalistycznie dzieci we Wrocławiu i CZD w Warszawie, leki , rehabilitacja i sprzęt jest bardzo kosztowny, dlatego zwracamy się o przekazanie 1% podatku na rzecz Juli i Nikodema Krzywda oraz na wpłatę darowizny na ich subkonto.
 Wszystkim darczyńcom dziękujemy
  Rodzice Dorota i Daniel Krzywda
 
Jak pomóc?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP"wpisać KRS:0000285433, a w rubryce "cel szczególny 1%?"? dla Juli i Nikodema Krzywda
 

Lucjan Sanchez - Czerniejewski 

 

FB IMG 1456152614587

Nazywam się Lucjan Sanchez - Czerniejewski mam 3.5 roku Jestem pogodnym chłopcem który uwielbia zabawy że swoją starszą siostrą, niestety los sprawił że nie chodzę, nie mówię choruje na padaczke,mam uszkodzona watrobe. Pomimo wielu wizyt w różnych szpitalach i poradniach do tej pory nie udało się postawić diagnozy. Jestem pod stałą opieką neurologa, poradni chorób wątroby , rehabilitanta, pedagoga,i logopedy.Robie stałe postępy dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów i uporowi moich rodziców i mojej wytrzymałości. Jest szansa, że będę jeszcze samodzielnie chodzić, jeść a może nawet kiedyś mówić.
Aby mi w tym pomóc przekaz 1 % swojego podatku. Nawet drobna pomoc zwiększa moje szanse.
Dziękuję i pozdrawiam
Kinga Sanchez - Czerniejewska
 

 

                                             Martyna Garula

DSCF9931

Zaledwie na trzeci dzień po przyjściu na świat Martynki okazało się że jej wszystkie funkcje życiowe zaczynają drastycznie pogarszać się z niewiadomego powodu. Dramatyczna walka o przeżycie rozpoczęła się w kaliskim oddziale noworodków po dwóch dniach ustabilizowano jej stan, trafiła w ciężkim stanie do Poznania celem diagnostyki. W Poznaniu postawiona została diagnoza : rzadka złożona wada serca, konieczna natychmiastowa operacja. Nasza córka została uratowana lecz od tamtej pory praktycznie cały czas spędzamy z Martynką w poznańskim szpitalu. Jej wada przełożyła się na obecny stan zdrowia jak i na specjalną dietę mleko zastępczą a także leki które musi przyjmować.  Gdy nie przebywamy w szpitalu musimy jeździć na liczne kontrole oraz konsultacje. Wyjazdy do specjalistów obecne i przyszłe które są koniecznością jak i odpowiednia rehabilitacja bez której nasza córeczka nie będzie się mogła prawidłowo rozwijać. Wszystko to jest dla nas dużym obciążeniem finansowym przy dwójce dzieci musimy prosić o pomoc ponieważ sami nie jesteśmy wstanie zrealizować wszystkich potrzeb związanych z leczeniem naszej chorej córki i jednocześnie wydatkować na drugą niewiele starszą córkę. Dlatego też prosimy o pomoc osób które mogą i zechcą nas wesprzeć.

 

 

 

Patryk Apanowicz 

 

patryk a

Cześć mam na imię Patryk urodziłem się 2 czerwca 2010 roku. Po narodzinach stwierdzono u mnie Zespół Downa. Dodatkowo choruję na niedoczynność tarczycy jestem też po operacji serca. Mimo to jestem pogodnym chłopcem lubię się śmiać, pływać i bawić z rówieśnikami. Próbuję radzić sobie z trudnościami jakie stawia mi codzienne życie. Jestem również pod opieką wielu specjalistów: logopeda, pedagog, psycholog, rehabilitant, kardiolog, endokrynolog, okulista, ortopeda.
Dzięki Waszej pomocy będę mógł częściej korzystać z pomocy wielu specjalistów, rehabilitantów.
Podaruj mi szansę i pomóż rozwijać możliwości mimo ograniczeń jakie niesie Zespół Downa

 

Jak pomóc:
1. Można przekazać 1% swojego podatku:
wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" Patryk Apanowicz
2. Można również przekazać dowolną darowiznę:
wystarczy przesłać darowiznę na konto Fundacji  z dopiskiem darowizna dla Partyka Apanowicz

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Patryk z rodzicami

 

Klaudiusz Knopik

 

KNOPIK

Nazywam się Klaudiusz Knopik. Gdy miałem 15 miesięcy zachorowałem na wirusowe zapalenie mózgu, od tamtej pory wymagam ciągłem opieki wielu specjalistów ( neurologa, psychiatry, pediatry, hematologa, laryngologa) i ciągłej rehabilitacji sensorycznej oraz logopedycznej.
Zdiagnozowano u mnie autyzm , a co za tym idzie, potrzebę nawiązywania kontaktu z otoczeniem i rówieśnikami. Na stałe przyjmuje leki i suplementy diety, które są drogie, dlatego proszę o pomoc przekazując 1% waszego podatku lub wpłaty indywidualne na specjalne konto fundacji (  z dopiskiem : darowizna na rzecz KLAUDIUSZA KNOPIKA)

Jak pomóc:
1. Można przekazać 1% swojego podatku:
wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "1% dla OPP" wpisać nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" Klaudiusz Knopik
2. Można również przekazać dowolną darowiznę:
wystarczy przesłać darowiznę na konto Fundacji  z dopiskiem darowizna dla Klaudiusza Knopika


Laura Juszczak 

 

telefon 286

Laura ma niespełna 4 lata.Urodziła sie w 31 tygodniu ciąży bliżniaczej z wagą 1600g.W 5 dobie życia doznała udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu.Następstwem udaru jest u Laury niedowład połowiczy prawostronny oraz niedowidzenie.Oprócz tego Laura od 6 miesiąca życia choruje na epilepsję tzw.Zespół Westa.
Laura jest opóżniona psycho-ruchowo.Nie siedzi samodzielnie,nie chodzi.Jest pod stałą opieką wielu specjalistów,logopedy,neurologa,rehabilitanta,psychologa,okulisty.Jest też systematycznie rehabilitowana.
Wymaga stałej 24 godz. opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych. Ze względu na opóźniony rozwój potrzebuje stałej, intensywnej i wielospecjalistycznej rehabilitacji . Wszystko to jest jednak bardzo kosztowne. Niestety takich kosztów nie jesteśmy w stanie udźwignąć sami. Dlatego zmuszeni jesteśmy prosić o pomoc.
Jak pomóc?

PODARUJ 1% LUB DOWOLNĄ DAROWIZNĘ.
Przekaż Laurze 1% podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce 1% dla OPP wpisać nazwę :
,,Fundacja Dzieciom Pomagaj,,oraz nr KRS 0000285433 z dopiskiem -1% dla LAURY JUSZCZAK.
Możesz podarować również dowolną darowiznę na subkonto LAURY w Fundacji Dzieciom Pomagaj.

 

Jakub Budzik

 

gg

Jakub Budzik urodził się 26.09.2015 jako zdrowy chłopczyk. Gdy skończył trzy miesiące wystąpiły u niego pierwsze ataki padaczki. Dobór leku był bardzo trudny i długotrwały. Ciągłe pobyty w szpitalu i u specjalistów. Wprowadzono do leczenia 7 leków, obecnie Kuba jest na 3 lekach. Została postawiona diagnoza - padaczka lekooporna. Trwające pięć miesięcy ataki spowodowały znaczne zahamowanie rozwoju psychoruchowego. Mimo stałej rehabilitacji to co wyćwiczył ataki zabierały. Kuba w tym czasie był jakby nieobecny, nie poznawał nas ? rodziców, było mu obojętne gdzie jest i z kim, nie wodził wzrokiem, nie skupiał wzroku, nie uśmiechał się. Dnia 24 sierpnia ataki ustały. Powoli zaczyna się rozwijać, poznaje nas, uśmiecha się, wodzi wzrokiem. Mimo stałej rehabilitacji nie siedzi jeszcze samodzielnie, nie chodzi, nie chwyta przedmiotów, nie przewraca się z brzucha na plecy, nie raczkuje. Konieczna jest dalsza intensywna rehabilitacja. Prosimy o wsparcie, żeby Kuba mógł postawić swój pierwszy krok i dogonić rówieśników.

Jak pomóc?
Można przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433, a w rubryce "cel szczegółowy 1%" wpisać "dla Jakub Budzik"

Wdzięczni rodzice Kubusia

 

Kamila Garncarek

 

Kamila GarncarekMa 8 lat - cierpi na AUTYZM. Złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania się i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych.

Wymaga kompleksowej, specjalistycznej, intensywnej i bardzo kosztownej terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, sensorycznej oraz rehabilitacji.

JAK POMÓC?

Możesz pomóc Kamili przekazując jej 1% swojego podatku dochodowego. Przy wypełnianiu PIT należy podać: Fundacja Dzieciom POMAGAJ KRS: 0000285433

Cel szczegółowy: Kamila Garncarek

Laura Król

 

Laura KrólLaura choruje na wrodzoną łamliwość kości, jest to rzadka choroba genetyczna, która powoduje ze jej kości są kruche i mogą ulegać złamaniu w sytuacjach najmniej spodziewanych. Laura urodziła się z 11 przebytymi złamaniami z okresu ciąży, były to kości udowe, podudzia, żebra, obojczyki i kość ramienna, a po porodzie, podczas transportu między szpitalami, doznała złamania drugiej kości ramiennej.
Niestety, jest to choroba nieuleczalna, możemy tylko łagodzić jej skutki i wzmacniać kości, poprzez terapie lekami w szpitalu w Łodzi, na które jeździmy cyklicznie co 2 miesiące i rehabilitacje w Warszawie, która ma za zadanie wzmocnić mięśnie, a przez to kości i kręgosłup, żeby nie doprowadzić do deformacji, ponieważ osoby chorujące na tą chorobę, przeważnie poruszają się na wózku inwalidzkim, z powodu licznych złamań nóg i deformacji tych kości jak i skrzywieniom kręgosłupa.
Laura również ma zdeformowane kości nóg po złamaniach z okresu ciąży i będzie musiała przejść w przyszłości operacje, a po nich intensywne rehabilitacje, żeby mogła stanąć na własnych nogach i móc stać się samodzielną, a gdy urośnie, kolejne operacje wymiany prętów na większe i po nich kolejną rehabilitacje. Niestety niesie to za sobą ogromne koszty, wiec jeśli ktoś z Państwa byłby skłonny wesprzeć nas w walce o samodzielność naszej córki i życie bez ciągłego bólu powodowanego złamaniami to będziemy bardzo wdzięczni.

JAK POMÓC?     

Możesz pomóc  przekazując  1% swojego podatku dochodowego. Przy wypełnianiu PIT należy podać: Fundacja Dzieciom POMAGAJ KRS: 0000285433

Cel szczegółowy: Laura Król

Wiktoria Żak

Wiktoria Ż

Nasza córka Wiktoria urodziła się 15 października 2003 r.
Wiktoria ma obniżone napięcie mięśniowe.
Diagnoza: Dziecięce Porażenie Mózgowe.
Cierpi na Zespół Denty Walkera i torbiele podpajęczynkowe,
skrzywienie kręgosłupa (skolioza), płytko osadzone panewki biodrowe.
Jest dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim, opóźnionym w rozwoju psychoruchowym.
Nie chodzi, nie mówi, nie zgłasza swoich potrzeb. Porusza się na wózku przy pomocy drugiej osoby.
Dzięki rehabilitacji samodzielnie raczkuje, stoi trzymając się mebli, obecnie stawia pierwsze kroki przy pomocy pionizatora.
Wiktoria jest dzieckiem uśmiechniętym i pogodnym. Jedyną pomocą dla Wiktorii jest intensywna rehabilitacja.
Jest pod stała kontrolą wielu specjalistów z Kalisza, Łodzi i Poznania.
Dlatego też zwracamy się,
do ludzi o dobrym sercu o pomoc i wsparcie finansowe.
Jak pomóc? Można przekazać 1% swojego podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce "1% dla OPP" wpisać nazwę:
FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ oraz nr KRS 0000285433,
a w rubryce "Inne informację" 1% dla Wiktorii Żak.
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.
Rodzice Wiktorii.

3 września 2012 roku rozpoczęcie działalności "Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TECZA".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po roku cieżkiej pracy udało nam sie doprowadzić do finału inwestycję i wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2012/2013 działalność rozpocznie nasza plecówka edukacyjna Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do odwiedzenia. U nas "drzwi otwarte" trwają cały rok.

3 września 2012 roku rozpoczęcie działalności "Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TECZA".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po roku cieżkiej pracy udało nam sie doprowadzić do finału inwestycję i wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2012/2013 działalność rozpocznie nasza plecówka edukacyjna Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do odwiedzenia. U nas "drzwi otwarte" trwają cały rok.

3 września 2012 roku rozpoczęcie działalności "Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TECZA".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po roku cieżkiej pracy udało nam sie doprowadzić do finału inwestycję i wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2012/2013 działalność rozpocznie nasza plecówka edukacyjna Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do odwiedzenia. U nas "drzwi otwarte" trwają cały rok.

poniedziałek 27 sierpień 2012CER Tęcza

Nowa siedziba i biuro Fundacji

Informujemy, że Fundacja Dzieciom POMAGAJ zmieniła siedzibę i numery telefoniczne. Wszystkie aktualne dane znajdują sie w dziale kontakt

Na koniec czerwca zaplanowaliśmy zakończenie budowy Centrum Rehabilitacji Dzieciecej.

Wszystko wskazuje na to, że nie powinno być większego opóżnienia niż tydzień. Przed nami pracowite wakacje. Budynek musi przejść odbiory Sanepidu i Straży Pożarnej, a następnie Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zamawiamy wyposażenie placówki. Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego rozpocznie działalność ORW Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA. Zachęcamy do zapoznania sie z ofertą placówki. Pobierz katalog.

Aktualności