Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Lp. Wydarzenie Termin
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03 września 2018
2 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15 październik 2018                                                02 listopad  2018
02 maj 2019
21 czerwiec 2019

3 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018-31 grudnia 2018
4 Ferie zimowe 14-27 stycznia  2019
5 Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019
6 Zakończenie rocznych zajęć 19 czerwca 2019 
7 Ferie letnie 21 czerwca-31 sierpnia 2019
9 Dodatkowe dni zajęć opiekuńczo wychowawczych 

14-18 stycznia 2019                                           

18 kwietnia 2019                                                 

23 kwietnia 2019                                                 

24 czerwca-06 lipca 2019                                     

09 lipca- 20 lipca 2019 - dwutygodniowe pólkolonie 

 

Zebrania zespołów terapeutycznych

Lp. Rodzaj zebrania Termin Osoby odpowiedzialne za techniczne przygotowanie rady
1 Zebranie zespołów terapeutycznych 15 września 2018  Wyznaczane na bieżąco.
2 Zebranie zespołów terapeutycznych 05 stycznia 2019
3 Zebranie zespołów terapeutycznych 18 maj 2019

Dni otwarte dla rodziców - możliwość udziału w zajęciach

Lp. Wydarzenie Termin
1 Zajęcie otwarte ze specjalistami 12-16.11.2018
2 Zajęcie otwarte ze specjalistami 01-05.04.2018  

Zebrania z rodzicami

Lp. Termin Osoby odpowiedzialne
1  29 sierpnia 2018  Dyrektor, wychowawcy grup
2  04 października 2018  Dyrektor, wychowawcy grup
3  29 stycznia 2019   Dyrektor, wychowawcy grup edukacyjnych
4  28 maja 2018  Dyrektor, wychowawcy grup

Aktywny udział rodziców w życiu Ośrodka

Lp. Data Wydarzenie
1. 21.12.2018 Spotkanie Wigilijne
2.  08.06.2019  Festyn rodzinny
3. 

25.10.2018 

22.11.2018

21.02.2019

28.03.2019 

 

 

 Warsztaty dla rodziców