Fundacja Dzieciom Pomagaj - logoCentrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza - logo

STYPENDIUM 5ooo+ to dodatkowe wsparcie finansowe dla tęczowych uczniów. Od tego roku każdy nowo przyjęty uczeń przez 10 miesięcy otrzymywać będzie 500zł. do wykorzystania na swoje potrzeby związane z edukacją, terapią, rehabilitacją, leczeniem, itp.